Програми мобилности (Мобилност наставника и студената)


Опште о мобилности
(кликните за детаље)

Програм Еразмус+ (конкурси)
(кликните за наставак)

Програм CEEPUS
(кликните за детаље)

Еразмус Мундус заједнички мастер програми
(кликните за детаље)

Од 2014. године па надаље, и стипендирања искусних и младих истраживача као и нови програми докторских студија доступни су у оквиру програма Marie Skłodowska-Curie Actions, који чини део програма за истраживање и иновације Хоризонт Европа.


Општи циљеви Мариja Склодовска Кири акција

Мариja Склодовска Кири акције настоје да допринесу подизању атрактивности Европе као простора који пружа високо квалитетне услове за рад и развој каријере како младих тако и искусних истраживача, а циљ је и задржати најбоље истраживаче у европском истраживачком простору (European Research Area). Главни принципи у оквиру ових акција се односе на:

 • Активности у оквиру овог програма могуће су у свим доменима истраживања и иновација, од основног истраживања до изласка на тржиште и иновационих услуга;
 • Учешће је отворено за истраживачко и иновационо особље у свим фазама њихове каријере
 • Учешће је отворено универзитетима, истраживачким организацијама, истраживачким инфраструктурама, предузећима и другим друштвено-економским актерима из Европе и ван ње, поштујући услове наведене у специфичним документима за сваки од потпрограма;
 • Нарочито се подстиче транснационална, међусекторска и интердисциплинарна мобилност, али и активно учешће индустријског сектора, и то сектора малих и средњих предузећа, како би се успешније реализовали циљеви Марија Склодовска Кири акција и обезбедила одрживост резултата пројеката и након њиховог завршетка.

Врсте Мариja Склодовска Kири акција:

(кликните за више информација)
 • MSCA докторске мреже
  (MSCA Doctoral Networks)

 • MSCA Постдокторске стипендије
  (MSCA Postdoctoral Fellowships)

 • MSCA Размена запослених
  (MSCA Staff Exchanges)

 • MSCA COFUND
  (MSCA COFUND)

Више информација о условима учешћа, дозвољеним активностима, начинима финансирања и сличним детаљима можете наћи на званичној страници Марија Склодовска Кири програма.