Програми мобилности (Мобилност наставника и студената)

Од 2014. године па надаље, и стипендирања искусних и младих истраживача као и нови програми докторских студија доступни су у оквиру програма Marie Skłodowska-Curie Actions, који чини део програма за истраживање и иновације ЕУ Хоризонт 2020.


Општи циљеви Мариja Склодовска Кири акција

Мариja Склодовска Кири акције настоје да допринесу подизању атрактивности Европе као простора који пружа високо квалитетне услове за рад и развој каријере како младих тако и искусних истраживача, а циљ је и задржати најбоље истраживаче у европском истраживачком простору (European Research Area).

 • Активности у оквиру овог програма могуће су у свим доменима истраживања и иновација, од основног истраживања до изласка на тржиште и иновационих услуга;
 • Учешће је отворено за истраживачко и иновационо особље у свим фазама њихове каријере;
 • Учешће је отворено универзитетима, истраживачким организацијама, истраживачким инфраструктурама, предузећима и другим друштвено-економским актерима из Европе и ван ње, поштујући услове наведене у специфичним документима за сваки од потпрограма;
 • Нарочито се подстиче транснационална, међусекторска и интердисциплинарна мобилност, али и активно учешће индустријског сектора, и то сектора малих и средњих предузећа, како би се успешније реализовали циљеви Марија Склодовска Кири акција и обезбедила одрживост резултата пројеката и након њиховог завршетка.

Пројектна апликација се састоји од 10-30 страна техничког дела, административног дела и анекса - биографије истраживача, описа институција и писма намере институција у одређеним случајевима. Предлози пројеката се предају електронски преко портала сајта Хоризонта 2020, при чему је неопходно да свака институција има свој индетификациони број (PIC број) који се добија регистрацијом на овом сајту.


Врсте Мариja Склодовска Kири акција:

(кликните за више информација)
 • Истраживачке мреже: Иновативне мреже за обуку
  (Innovative Training Networks)

 • Индивидуалне стипендије
  (Individual Fellowships – IF)

 • Размена особља на пољу истраживања и иновација
  (Research and Innovation Staff Exchange - RISE)

 • Марија Кири кофинансирање регионалних, националних и међународних програма
  (COFUND)

Више информација о условима учешћа, дозвољеним активностима, начинима финансирања и сличним детаљима можете наћи у Радном програму за Марија Склодовска Кири акције.


Опште о мобилности
(кликните за детаље)

Програм Еразмус+ (конкурси)
(кликните за наставак)

Програм CEEPUS
(кликните за детаље)

Еразмус Мундус заједнички мастер програми
(кликните за детаље)