Programi mobilnosti (Mobilnost nastavnika i studenata)


Opšte o mobilnosti
(kliknite za detalje)

Program Erazmus+ (konkursi)
(kliknite za nastavak)

Program CEEPUS
(kliknite za detalje)

Erazmus Mundus zajednički master programi
(kliknite za detalje)

Od 2014. godine pa nadalje, i stipendiranja iskusnih i mladih istraživača kao i novi programi doktorskih studija dostupni su u okviru programa Marie Skłodowska-Curie Actions, koji čini deo programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa.


Opšti ciljevi Marija Sklodovska Kiri akcija

Marija Sklodovska Kiri akcije nastoje da doprinesu podizanju atraktivnosti Evrope kao prostora koji pruža visoko kvalitetne uslove za rad i razvoj karijere kako mladih tako i iskusnih istraživača, a cilj je i zadržati najbolje istraživače u evropskom istraživačkom prostoru (European Research Area). Glavni principi u okviru ovih akcija se odnose na:

 • Aktivnosti u okviru ovog programa moguće su u svim domenima istraživanja i inovacija, od osnovnog istraživanja do izlaska na tržište i inovacionih usluga;
 • Učešće je otvoreno za istraživačko i inovaciono osoblje u svim fazama njihove karijere
 • Učešće je otvoreno univerzitetima, istraživačkim organizacijama, istraživačkim infrastrukturama, preduzećima i drugim društveno-ekonomskim akterima iz Evrope i van nje, poštujući uslove navedene u specifičnim dokumentima za svaki od potprograma;
 • Naročito se podstiče transnacionalna, međusektorska i interdisciplinarna mobilnost, ali i aktivno učešće industrijskog sektora, i to sektora malih i srednjih preduzeća, kako bi se uspešnije realizovali ciljevi Marija Sklodovska Kiri akcija i obezbedila održivost rezultata projekata i nakon njihovog završetka.

Vrste Marija Sklodovska Kiri akcija:

(kliknite za više informacija)
 • MSCA doktorske mreže
  (MSCA Doctoral Networks)

 • MSCA Postdoktorske stipendije
  (MSCA Postdoctoral Fellowships)

 • MSCA Razmena zaposlenih
  (MSCA Staff Exchanges)

 • MSCA COFUND
  (MSCA COFUND)

Više informacija o uslovima učešća, dozvoljenim aktivnostima, načinima finansiranja i sličnim detaljima možete naći na zvaničnoj stranici Marija Sklodovska Kiri programa.