Досадашњи ректори Универзитета у КрагујевцуПроф. др Милан Весовић
Први Ректор Универзитета у Крагујевцу

Ректор од 1976. до 1980.
Машински факултет, КрагујевацПроф. др Душан Симић

Ректор од 1980. до 1984.
Машински факултет, КрагујевацПроф. др Драгољуб Стојановић

Ректор од 1984. до 1988.
Правни факултет, Крагујевац


Проф. др Живадин Стефановић

Ректор од 1988. до 1990.
Економски факултет, КрагујевацПроф. др Илија Росић

Ректор од 1990. до 1992.
Економски факултет, Крагујевац


Проф. др Радослав Сенић

Ректор од 1992. до 2001.
Економски факултет, Крагујевац


Проф. др Милош Којић

Ректор у 2001.
Машински факултет, Крагујевац


Проф. др Мирко Росић

Ректор од 2001. до 2004.
Медицински факултет, Крагујевац


Проф. др Милош И. Ђуран

Ректор од 2004. до 2009.
Природно математички факултет, Крагујевац


Проф. др Слободан Арсенијевић

Ректор од 2009. до 2015.
Факултет медицинских наука, Крагујевац


Проф. др Небојша Арсенијевић

Ректор од 2015. до 2018.
Факултет медицинских наука, Крагујевац