Рангирање Универзитета

Рангирање Универзитета у Крагујевцу на релевантним међународним ранг листама попут WUR Times, the QS World University Rankings, Аcademic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, Scimago, SJR Rank, RankPro, Webometrics и другим листама је од значаја за успостављање механизма за редовно сакупљање и обраду података, aнализу индикатора за праћење успешности као и за подстицање интернационализације свих факултета чланица, повећање броја долазећих студената и страних предавача и подизање опште видљивости и конкурентности наших факултета у међународном контексту.

RankPro: 307/688

Webometrics: 1906/709

Шангајска листа - област Клиничка медицина: 201-300

URAP World Ranking: 1180

The SCImago Institutions Rankings (SIR): 538/737

SCImago Journal & Country Rank (SJR)

QS рангирање: 1201+/179

THE World University Rankings 2022-2023: 501-600/129

UI Greenmetric: 889