Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу

ВЕСТИ О НАЈАВЉЕНИМ И ОДРЖАНИМ ДЕШАВАЊИМА

Центар за научнoистраживачки рад, чији су оснивачи Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу, основан је 21.мaja 1991. године са циљем подстицања и развоја научно-образовне и културне делатности ширег подручја које гравитира Универзитету.

Први управник Центра био је академик Драгослав Срејовић (1931-1996), археолог родом из Крагујевца, који је ту дужност обављао од оснивања Центра, до своје смрти 1996. године. Њега је наследио академик Никола Тасић (1932-2017), археолог, који је дужност управника Центра обављао до 2010. године. Од 2011. до 2018. године академик Иван Гутман, хемичар, професор емеритус Универзитета у Крагујевцу, био је управник Центра, а у октобру 2018. за управника Центра, на мандатни период од 4 године, именован је проф. др Милош Ђуран, дописни члан САНУ.

Године 2011. Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу потписали су Уговор о регулисању међусобних односа, а 2017. донет је Правилник о раду и промењена је организациона структура Центра у циљу његовог ефикаснијег рада.

Центар за научнoистраживачки рад нема својство правног лица, већ има статус организационе јединице Универзитета. Основне делатности Центра реализују се кроз рад на научноистраживачким пројектима (нарочито истраживања у наукама које се не проучавају на Универзитету у Крагујевцу, као и мултидисциплинарна истраживања), организовање научних скупова, трибина, предавања, изложби, промоција и других научних и културних манифестација. Нарочито значајан сегмент рада Центра је издавачкa делатност. Центар објављује научне и стручне монографије, зборнике и друге врсте публикација које су од значаја за развој науке, културе и уметности.

Извештај о раду Центра у 2019. и План рада Центра у 2020. усвојени су на седници Сената Универзитета у Крагујевцу од 30. јануара 2020. и на седници Председништва САНУ од 20. фебруара 2020.

Издања Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу (PDF)


ЧЛАНОВИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ НАУЧНОГ ВЕЋА


Управник
Проф. др МИЛОШ ЂУРАН, дописни члан САНУ
Е-пошта: djuran@kg.ac.rs

Секретар
Лела Вујошевић, професор социологије
Е-пошта: lela.vujosevic@kg.ac.rs


Адреса:
Легат Николе Коке Јанковића
Улица слободе бб, 34 000 Крагујевац, Србија
Телефон: 034/63-93-010
Е-пошта: centar.sanu@kg.ac.rs