Признање Универзитету у Крагујевцу за изврсност у области унапређења услова рада истраживача


У октобру 2016. године Сенат Универзитета у Крагујевцу усвојио је Стратегију људских ресурса за истраживаче и Акциони план за спровођење Стратегије људских ресурса за истраживаче. Оба документа усаглашена су са начелима Европске повеље за истраживаче и Европског кодекса о запошљавању истраживача.

Усвајањем ових принципа, Универзитет у Крагујевцу се обавезао на посвећеност и континуирану активност у циљу даљег побољшања положаја научних радника, а тиме је остварио и право на аплицирање за престижно признање – Лого изврсности у области унапређења услова рада истраживача, који додељује Европска комисија. Овај лого је међународно препозната ознака стандарда квалитета на овом пољу.

Напори Универзитета у Крагујевцу у погледу наведених активности резултирали су успехом. Након анализе и евалуације достављених стратешких докумената, Европска комисија је Универзитету у Крагујевцу доделила награду "HR Excellence in Research", што представља значајан корак за Универзитет у смислу бољег позиционирања и рангирања у међународним оквирима, унапређења квалитета рада у истраживачком сектору и повезивања са водећим истраживачким организацијама у Европи.

 

Са циљем да одржи квалитет услова рада и запошљавања истраживача, Универзитет се обавезао на континуирано унапређење политике ОТМ-Р. С тим у вези, у септембру 2020. године Стратегија људских ресурса за истраживаче је ревидирана, а пратећи Акциони план је ажуриран у складу са Стратегијом.

Након ревидирања Акционог плана 2020. године, Универзитет у Крагујевцу наставио са применом активности и принципа Стратегије људских ресурса за истраживаче. Многе активности су настављене, а један одређен број је и у потпуности реализован. У складу са приоритетима Универзитета у Крагујевцу за наредни трогодишњи период, Акциони план је ажуриран и у њему су представљене и нове активности које су уведене у циљу даљег унапређења услова рада за истраживаче.