Priznanje Univerzitetu u Kragujevcu za izvrsnost u oblasti unapređenja uslova rada istraživača


U oktobru 2016. godine Senat Univerziteta u Kragujevcu usvojio je Strategiju ljudskih resursa za istraživače i Akcioni plan za sprovođenje Strategije ljudskih resursa za istraživače. Oba dokumenta usaglašena su sa načelima Evropske povelje za istraživače i Evropskog kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Usvajanjem ovih principa, Univerzitet u Kragujevcu se obavezao na posvećenost i kontinuiranu aktivnost u cilju daljeg poboljšanja položaja naučnih radnika, a time je ostvario i pravo na apliciranje za prestižno priznanje – Logo izvrsnosti u oblasti unapređenja uslova rada istraživača, koji dodeljuje Evropska komisija. Ovaj logo je međunarodno prepoznata oznaka standarda kvaliteta na ovom polju.

Napori Univerziteta u Kragujevcu u pogledu navedenih aktivnosti rezultirali su uspehom. Nakon analize i evaluacije dostavljenih strateških dokumenata, Evropska komisija je Univerzitetu u Kragujevcu dodelila nagradu "HR Excellence in Research", što predstavlja značajan korak za Univerzitet u smislu boljeg pozicioniranja i rangiranja u međunarodnim okvirima, unapređenja kvaliteta rada u istraživačkom sektoru i povezivanja sa vodećim istraživačkim organizacijama u Evropi.

 

Sa ciljem da održi kvalitet uslova rada i zapošljavanja istraživača, Univerzitet se obavezao na kontinuirano unapređenje politike OTM-R. S tim u vezi, u septembru 2020. godine Strategija ljudskih resursa za istraživače je revidirana, a prateći Akcioni plan je ažuriran u skladu sa Strategijom.

Nakon revidiranja Akcionog plana 2020. godine, Univerzitet u Kragujevcu nastavio sa primenom aktivnosti i principa Strategije ljudskih resursa za istraživače. Mnoge aktivnosti su nastavljene, a jedan određen broj je i u potpunosti realizovan. U skladu sa prioritetima Univerziteta u Kragujevcu za naredni trogodišnji period, Akcioni plan je ažuriran i u njemu su predstavljene i nove aktivnosti koje su uvedene u cilju daljeg unapređenja uslova rada za istraživače.