Priznanje Univerzitetu u Kragujevcu za izvrsnost u oblasti unapređenja uslova rada istraživača


U oktobru 2016. godine Senat Univerziteta u Kragujevcu usvojio je Strategiju ljudskih resursa za istraživače i Akcioni plan za sprovođenje Strategije ljudskih resursa za istraživače. Oba dokumenta usaglašena su sa načelima Evropske povelje za istraživače i Evropskog kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Usvajanjem ovih principa, Univerzitet u Kragujevcu se obavezao na posvećenost i kontinuiranu aktivnost u cilju daljeg poboljšanja položaja naučnih radnika, a time je ostvario i pravo na apliciranje za prestižno priznanje – Logo izvrsnosti u oblasti unapređenja uslova rada istraživača, koji dodeljuje Evropska komisija. Ovaj logo je međunarodno prepoznata oznaka standarda kvaliteta na ovom polju.

Ovog meseca, napori Univerziteta u Kragujevcu u pogledu navedenih aktivnosti rezultirali su uspehom. Nakon analize i evaluacije dostavljenih strateških dokumenata, Evropska komisija je Univerzitetu u Kragujevcu dodelila nagradu "HR Excellence in Research", što predstavlja značajan korak za Univerzitet u smislu boljeg pozicioniranja i rangiranja u međunarodnim okvirima, unapređenja kvaliteta rada u istraživačkom sektoru i povezivanja sa vodećim istraživačkim organizacijama u Evropi.

Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Nišu su jedine visokoškolske institucije u Srbiji koje su nosioci ove prestižne oznake.