Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу је основан у новембру 2006. године у складу са новим Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Крагујевцу. Парламент броји 36 чланова, по три са сваког факултета Универзитета у Крагујевцу. Конституише се сваке друге године у априлу месецу, након спроведених избора на факултетима у саставу Универзитета.


Председник Студентског парламента Универзитета у Крагујевцу је Огњен Обрадовић, студент четврте године Економског факултета у Крагујевцу.

Потпредседници су Стефан Љубомировић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини и Живко Ђурић, студент Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Секретар Студентског парламента је Јована Јованчевић, студент Агрономског факултета у Чачку.


Представници факултета у Студентском парламенту Универзитета:

 1. Агрономски факултет у Чачку - Дарко Дамњановић (d.c.damnjanovic995@gmail.com)
 2. Економски факултет у Крагујевцу - Oгњен Обрадовић (ognjen_kg@hotmail.com)
 3. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Никола Костић (nikollakg93@gmail.com)
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Стефан Аџић (stefan_adzic@yahoo.com)
 5. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Марко Иванковић (markoivanko2103@gmail.com)
 6. Педагошки факултет у Јагодини - Стефан Љубомировић (stefan.ljubomirovic1994@gmail.com)
 7. Правни факултет у Крагујевцу - Давид Достанић (david.dostanic@gmail.com)
 8. Природно математички факултет у Крагујевцу - Предраг Арсенијевић (pedjaarsenijevic78@gmail.com)
 9. Факултет техничких наука у Чачку - Милица Влашковић (parlament@ftn.kg.ac.rs)
 10. Педагошки факултет у Ужицу - Маријана Селаковић (selakovic.pfu@gmail.com)
 11. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу - Стефан Адамовић (studentski.parlament@filum.kg.ac.rs)
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Борис Ајдуковић (studentski.parlament.hivb@kg.ac.rs)

Студенти продекани:

 1. Агрономски факултет у Чачаку - Александра Корићанац (aleksandra.koricanac@yahoo.com)
 2. Економски факултет у Крагујевцу - Ирена Недељковић (irena_95@hotmail.rs)
 3. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу - Милица Вуловић (milicavulovic996@gmail.com)
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Kраљеву - Милица Новаковић (micakv9690@gmail.com)
 5. Факултет медицинских наука у Крагујевцу - Ирфан Ћоровић (irfancorovic.tt@gmail.com)
 6. Факултет педагошки наука у Јагодини - Илија Петровић (ilijapetrovic994@gmail.com)
 7. Правни факултет у Крагујевцу - Саша Туцаковић (sasatucakovic97@gmail.com)
 8. Природно-математички факултет у Крагујевцу - Јовица Бранковић (jovicabrankovic1994@gmail.com)
 9. Факултет технички наука у Чачаку - Михајло Вуксановић (student.prodekan@ftn.kg.ac.rs)
 10. Педагошки факултет у Ужицу - Дејана Стевановић (dejanastevanovic98@gmail.com)
 11. Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу - Јелена Марјановић (student.prodekan@filum.kg.ac.rs)
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи - Момчило Џогановић (dzoganovicmoma@gmail.com)

Студентски парламент предлаже студента проректора ректору Универзитета.
Студент проректор у овом саставу Парламента је Маријана Селаковић, студент прве године докторских студија Педагошког факултета у Ужицу.


Рад Парламента се одвија кроз осам ресора који су усаглашени са ресорима СКОНУС-а (Студентска конференција универзитета Србије) и то су:

 • Ресор за науку
 • Ресор за међународну сарадњу
 • Ресор за реформу високог образовања
 • Ресор за студентски стандард
 • Ресор за борбу против корупције
 • Ресор за односе са привредом
 • Ресор за спорт
 • Ресор за екологију

Чланови СКОНУС-а су:

 1. Маријана Селаковић, студент Педагошког факултета у Ужицу
 2. Огњен Обрадовић, студент Економског факултета
 3. Стефан Адамовић, студент Филолошко-уметничког факултета
 4. Илија Петровић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини
 5. Дејана Стевановић, студент Педагошког факултета у Ужицу
 6. Михаило Цветковић, студент Факултета медицинских наука (заменски члан)

Парламент делегира представнике за Савет и Сенат Универзитета у Крагујевцу и то три члана Савета и пет чланова Сената.

Чланови Савета Универзитета из редова студената су:

 1. Огњен Обрадовић, председник Студентског парламента, студент Економског факултета
 2. Душан Марковић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини
 3. Милица Влашковић, студент Факултета техничких наука у Чачку

Чланови Сената Универзитета из редова студената су:

 1. Ненад Остојић, студент Агорномског факултета у Чачку
 2. Валентина Дугалић, студент Факултета Медицинских наука
 3. Стефан Љубомировић, студент Факултета педагошких наука у Јагодини
 4. Весна Бујић, студент Факултета техничких наука у Чачку
 5. Дејана Стевановић, студент Педагошког факултета у Ужицу

Студентски парламент предлаже три члана УО Студентског центра у Крагујевцу, једног члана УО СКЦ-а, два члана УО Комисије за доделу стипендија Универзитета, два члана другостепене дисциплинске комисије, итд.

Студентски парламент Универзитета у Крагујевцу сарађује са свим организацијама, удружењима и институцијама које су чланице Универзитета или су уско везане за рад Универзитета, као што су:

 • Здравствено потпорна установа
 • Универзитетски спортски савез
 • Студентски центар
 • Студентски културни центар
 • Центар за развој каријере
 • и остали