НаставаУниверзитет у Крагујевцу је прихватио вредности и принципе савременог европског универзитетског образовања, имајући у виду стандарде Националног савета за високо образовање. Универзитет је опредељен за успостављање институционалног система управљања квалитетом, као и изградњу организационе културе квалитета, чије ће функционисање обезбедити континуирано праћење, процену, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима рада Универзитета и факултета у његовом саставу.

Универзитет у Крагујевцу остварује своју мисију образовања студената кроз студијске програме (укупан број студијских програма – 118) основних академских, основних струковних, интегрисаних академских, мастер академских, и докторских академских студија, који се реализују на 12 факултета у саставу Универзитета, и то:

 1. Агрономски факултет у Чачку
 2. Економски факултет у Крагујевцу
 3. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
 5. Факултет медицинских наука у Крагујевцу
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини
 7. Правни факултет у Крагујевцу
 8. Природно-математички факултет у Крагујевцу
 9. Факултет техничких наука у Чачку
 10. Педагошки факултет у Ужицу
 11. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

у следећим научним пољима:

 • природно–математичке науке (основне, мастер и докторске академске студије);
 • техничко–технолошке науке (основне, мастер, интегрисане и докторске академске студије);
 • друштвено–хуманистичке науке (основне, мастер и докторске академске студије);
 • медицинске науке (основне струковне, интегрисане и докторске академске студије);
 • уметност (основне и мастер академске студије).

Универзитет је оријентисан ка континуираном активном укључивању у процес промена које ће студентима пружити савремено и ефикасно образовање и допринети да Универзитет у Крагујевцу израсте у модерну високошколску институцију, која ће бити укључена у јединствен Европски високошколски простор, заједно са развијенијим европским универзитетима, као подједнако вредан и поштован члан Европске заједнице универзитета. Такође, Универзитет има за циљ увођење нових студијских програма на факултете у свом саставу, а у складу са потребама тржишта рада.

Имајући у виду да је значај сарадње академске и пословне заједнице неоспоран, Универзитет у Крагујевцу управо из тог разлога настоји да кроз рад Центра за развој каријере и саветовање студената успостави контакт са представницима локалних компанија и предузећа како би младим академцима омогућио стицање практичних искустава и на тај начин, заједно са послодавцима, учествовао у формирању будућег кадра.

Свесни да поред формалног образовања, будући кадар мора поседовати и низ додатних вештина, Универзитет жели да заједно са послодавцима помогне својим студентима и дипломцима да што спремнији изађу на тржиште рада, тако што ће им омогућити прилику да употребе теоријско знање које стичу током студирања, да развију нове вештине и унапреде своје знање, организовањем

 • различитих видова стручних пракси током студија;
 • практичног или истраживачког дела дипломског рада;
 • професионалног усавршавања или стажирања;
 • хонорарних послова;
 • програма волонтирања.

Једна од значајних активности у оквиру делатности Универзитета у Крагујевцу је и континуирана припрема и реализација образовања, научноистраживачког рада и трансфер знања.