Већа Универзитета у Крагујевцу

ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Бранка Огњановић, редовни професор председник Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Мирољуб Дугић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Зоран Матовић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Ленка Рибић Зеленовић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Емилија Нешовић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (6.2.2019.)
Одлука о именовању (9.2.2021.)
Одлука о именовању (1.3.2021.)

ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Ружица Петровић, редовни професор председник Факултет педагошких наука у Јагодини
др Нада Тодоровић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Драгица Живојиновић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Милена Јакшић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Предраг Мимовић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Данијела Василијевић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Драгана Гњатовић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
др Драган Бошковић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Сања Ђуровић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (6.2.2019.)
Одлука о именовању (23.4.2021.)

ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Александар Ђукић, редовни професор председник Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Михајло Јаковљевић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Слободан Новокмет, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Ирена Танасковић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Зоран Протрка, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу

Одлука о именовању (6.2.2019.)

ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
Име и презиме Факултет
др Душан Гордић, редовни професор председник Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Мирко Благојевић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Владе Урошевић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Мирослав Бјекић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Златан Шошкић, редовни професор члан Факултет за Машинство и грађевинарство у Краљеву
др Љиљана Бошковић Ракочевић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку

Одлука о именовању (6.2.2019.)

ВЕЋЕ ЗА УМЕТНИЧКЕ ОБЛАСТИ
Име и презиме Факултет
мр Бранко Поповић, редовни професор председник Педагошки факултет у Ужицу
Карољ Марочик, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Наташа Петровић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Видан Папић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Слободан Штетић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
Драган Пешић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
мр Владимир Милић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одлука о именовању (6.2.2019.)
Одлука о именовању (23.4.2021.)