Ректорат

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија
Телефон: +381 (0)34 370-191, 370-270
Телефакс: +381 (0)34 370-168
Е-пошта: unikg@kg.ac.rs
Матични број: 7150393 | ПИБ број: 101319321 | ПДВ број: 180024913 | Лого Универзитета (векторски формат)