Интерне процедуре за руководиоце пројеката

  • Процедура за подношење захтева за одобрење службеног пута у земљи и отварање путног налога

  • Процедура за подношење захтева за одобрење службеног пута у иностранству и отварање путног налога

  • Процедура за подношење захтева за исплату хонорара

  • Процедура за подношење захтева за потписивање документације за претфинансирање