Контакт

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија 
Телефон: +381 (0)34 370-270


Функција / служба, одељење Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
Р Е К Т О Р А Т
Ректор Проф. др Ненад Филиповић 370-191   rektor
Проректор за наставу и студентска питања Проф. др Владимир Ранковић 370-191   prorektor.nastava
Проректор за научноистраживачки рад Проф. др Весна Ранковић 370-191   prorektor.nauka
Проректор за међународну сарадњу 370-191   prorektor.medjunarodna
Проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу Проф. др Драган Ђурчић 370-191   prorektor.koordinacija
Студент проректор Маријана Селаковић 370-191 121 student.prorektor
С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т
Генерални секретар Универзитета Марко Лукић 370-191 104 sekretar
Кабинет Ректора
Технички секретар
Милена Ђорђевић 370-191
Факс:
370-168
102 unikg
Олга Станковић 118 olga.stankovic
Служба за односе са јавношћу   301-130 120 pr.sluzba
Милица Јанковић milica.bozovic
Одељење за економију и финансије
Начелник одељења за финансијске и рачуноводствене послове Милка Стојановић 304-986 108 milka.stojanovic
Одељење за финансијске и рачуноводствене послове Бојана Петровић 304-987 112 bojana.petrovic
Мирјана Бусарац Брајовић 300-616 111 mirjana.busarac
Драгана Ђоновић dragana.djonovic
Одељење за правне и опште послове
Начелник одељења за правне, кадровске и административне послове Биљана Гужвић 304-989 116 biljana.guzvic
Стручна служба   300-428 114 strucna.sluzba
Предраг Вукомановић predrag.vukomanovic
Ксенија Влашковић ksenija.vlaskovic
Ирена Петровић irena.petrovic
Писарница Биљана Дамјановић 300-429 115 biljana.damjanovic
Верица Видановић verica.vidanovic
Одељење за међународну сарадњу
Начелник одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката   304-985 110 medjunarodna.saradnja
Оливера Мијатовић olivera.mijatovic
Канцеларија за међународне пројекте   370-171 124 medjunarodni.projekti
international.projects
Јелена Јевтовић jelena.jevtovic
Катарина Басарић katarina.basaric
Дарја Дамјановић Јовановић darja.jovanovic
Катарина Богдановић katarina.bogdanovic
Центар за развој каријере и саветовање студената   300-425 122 razvojkarijere
erasmus
Милица Спасојевић milica.spasojevic
Ивана Балшић ivana.balsic
Милена Мијаиловић Јанковић milena.mijailovic
Марија Томовић marija.pavlovic
Бојана Герун Ђокић bojana.gerun
Центри Универзитета
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу др Милош Ђуран djuran
Секретар Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу   639-3010 centar.sanu
Лела Вујошевић lela.vujosevic
Универзитетски информатички центар - УНИЦ
Управник Универзитетског информатичког центра др Милош Ивановић mivanovic
УНИЦ
Универзитетски информатички центар
Webmaster 301-129 119 webmaster
Дејан Миленковић dejan.milenkovic
Иван Војводић ivan.vojvodic
Helpdesk 335-709   helpdesk
Милош Ђоновић milos.djonovic
Александар Атанасијевић aatanasijevic