Контакт

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија 
Телефон: +381 (0)34 370-270


Функција / служба, одељење Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
Р Е К Т О Р А Т
Ректор Проф. др Ненад Филиповић 370-191   rektor@kg.ac.rs
Проректор за наставу и студентска питања Проф. др Владимир Ранковић 370-191   prorektor.nastava@kg.ac.rs
Проректор за научноистраживачки рад Проф. др Весна Ранковић 370-191   prorektor.nauka@kg.ac.rs
Проректор за међународну сарадњу 370-191   prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу Проф. др Драган Ђурчић 370-191   prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
Студент проректор Маријана Селаковић 370-191 121 student.prorektor@kg.ac.rs
С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т
Генерални секретар Универзитета Марко Лукић 370-191 104 sekretar@kg.ac.rs
Кабинет Ректора
Технички секретар
Милена Ђорђевић 370-191
Факс:
370-168
102 unikg@kg.ac.rs
Олга Станковић 118 olga.stankovic@kg.ac.rs
Служба за односе са јавношћу   301-130 120 pr.sluzba@kg.ac.rs
Милица Јанковић milica.bozovic@kg.ac.rs
Одељење за економију и финансије
Начелник одељења за финансијске и рачуноводствене послове Милка Стојановић 304-986 108 milka.stojanovic@kg.ac.rs
Одељење за финансијске и рачуноводствене послове Бојана Петровић 304-987 112 bojana.petrovic@kg.ac.rs
Мирјана Бусарац Брајовић 300-616 111 mirjana.busarac@kg.ac.rs
Драгана Ђоновић dragana.djonovic@kg.ac.rs
Одељење за правне и опште послове
Начелник одељења за правне, кадровске и административне послове Биљана Гужвић 304-989 116 biljana.guzvic@kg.ac.rs
Стручна служба   300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
Предраг Вукомановић predrag.vukomanovic@kg.ac.rs
Ксенија Влашковић ksenija.vlaskovic@kg.ac.rs
Ирена Петровић irena.petrovic@kg.ac.rs
Писарница Биљана Дамјановић 300-429 115 biljana.damjanovic@kg.ac.rs
Верица Видановић verica.vidanovic@kg.ac.rs
Одељење за међународну сарадњу
Начелник одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката   304-985 110 medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Оливера Мијатовић olivera.mijatovic@kg.ac.rs
Канцеларија за међународне пројекте   370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Јелена Јевтовић jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Катарина Басарић katarina.basaric@kg.ac.rs
Дарја Дамјановић Јовановић darja.jovanovic@kg.ac.rs
Катарина Богдановић katarina.bogdanovic@kg.ac.rs
Центар за развој каријере и саветовање студената   300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
erasmus@kg.ac.rs
Милица Спасојевић milica.spasojevic@kg.ac.rs
Ивана Балшић ivana.balsic@kg.ac.rs
Милена Мијаиловић Јанковић milena.mijailovic@kg.ac.rs
Марија Томовић marija.pavlovic@kg.ac.rs
Бојана Герун Ђокић bojana.gerun@kg.ac.rs
Центри Универзитета
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу др Милош Ђуран djuran@kg.ac.rs
Секретар Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу   639-3010 centar.sanu@kg.ac.rs
Лела Вујошевић lela.vujosevic@kg.ac.rs
Универзитетски информатички центар - УНИЦ
Управник Универзитетског информатичког центра др Милош Ивановић mivanovic@kg.ac.rs
УНИЦ
Универзитетски информатички центар
Webmaster 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
Дејан Миленковић dejan.milenkovic@kg.ac.rs
Иван Војводић ivan.vojvodic@kg.ac.rs
Helpdesk 335-709   helpdesk@kg.ac.rs
Милош Ђоновић milos.djonovic@kg.ac.rs
Александар Атанасијевић aatanasijevic@kg.ac.rs