Контакт

Ректорат Универзитета у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија 
Телефон: +381 (0)34 370-270


Функција / служба, одељење Име и презиме Телефон
(034)
Локал
(370-270)
Е-пошта
(@kg.ac.rs)
Р Е К Т О Р А Т
Ректор Проф. др Ненад Филиповић 370-191   rektor
Проректор за наставу и студентска питања Проф. др Владимир Ранковић 370-191   prorektor.nastava
Проректор за научноистраживачки рад Проф. др Биљана Петровић 370-191   prorektor.nauka
Проректор за иновације и развој Проф. др Владимир Сенић 370-191   prorektor.inovacije
Студент проректор 370-191 121 student.prorektor
С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т
Генерални секретар Универзитета Марко Лукић 370-191 104 sekretar
Кабинет Ректора
Шеф кабинета ректора
  370-191
Факс:
370-168
102 unikg
Милена Ђорђевић m.djordjevic
Технички секретар Олга Станковић 301-130 118 olga.stankovic
Служба за односе са јавношћу   301-130 120 pr.sluzba
Милица Јанковић milica.bozovic
Одељење за економију и финансије
Начелник одељења за финансијске и рачуноводствене послове Милка Стојановић 304-986 108 milka.stojanovic
Одељење за финансијске и рачуноводствене послове Бојана Петровић 304-987 112 bojana.petrovic
Мирјана Бусарац Брајовић 304-988 111 mirjana.busarac
Драгана Ђоновић dragana.djonovic
Марко Гмитровић marko.gmitrovic
Одељење за правне и опште послове
Начелник одељења за правне, кадровске и административне послове Биљана Гужвић 304-989 116 biljana.guzvic
Стручна служба   300-428 114 strucna.sluzba
Ксенија Пауновић ksenija.vlaskovic
Ирена Петровић irena.petrovic
Јована Дачић jovana.dacic
Писарница Биљана Дамјановић 300-429 115 biljana.damjanovic
Верица Видановић verica.vidanovic
Одељење за међународну сарадњу
Начелник одељења за међународну сарадњу и праћење реализације пројеката   304-985 110 medjunarodna.saradnja
Оливера Мијатовић olivera.mijatovic
Канцеларија за међународне пројекте   370-171 124 medjunarodni.projekti
international.projects
Јелена Јевтовић jelena.jevtovic
Катарина Богдановић katarina.bogdanovic
Центар за развој каријере и саветовање студената   300-425 122 razvojkarijere
erasmus
Милена Мијаиловић Јанковић milena.mijailovic
Бојана Герун Ђокић bojana.gerun
Предраг Вукомановић predrag.vukomanovic
Милица Спасојевић milica.spasojevic
Сања Јовановић sanja.jovanovic
Никола Шипић nikola.sipic
Центри Универзитета
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу др Милош Ђуран djuran
Секретар Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу   639-3010 centar.sanu
Лела Вујошевић lela.vujosevic
Универзитетски информатички центар - УНИЦ
Управник Универзитетског информатичког центра др Милош Ивановић mivanovic
УНИЦ
Универзитетски информатички центар
Webmaster 301-129 119 webmaster
Дејан Миленковић dejan.milenkovic
Иван Војводић ivan.vojvodic
Дејан Миловановић dejan.milovanovic
Helpdesk 335-709   helpdesk
Милош Ђоновић milos.djonovic
Александар Атанасијевић aatanasijevic