Центар за развој каријере и саветовање студената

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу основан je 2007. године на иницијативу Фондације престолонаследника Александра за културу и образовање, коју је подржао Универзитет у Крагујевцу.

Улога Центра за развој каријере је да помаже студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу у реализовању њиховог каријерног плана, односно да им током студија помогне у стицању релевантног искуства и знања и вештина које ће им бити од значаја за даље усавршавање и при запошљавању, као и да их повеже са пословном заједницом и припреми их за успешан излазак на тржиште рада након дипломирања.

Центар је осмишљен као студентски сервис који корисницима својих услуга пружа информације о могућностима за усавршавање и/или стицање релевантног искуства током студија, могућностима за мобилност и наставак школовања и усавршавање у земљи и иностранству, као и да им пружи подршку приликом изласка на тржиште рада након дипломирања.

Центар својим програмом услуга, кроз радионице и курсеве, настоји да пружи подршку студентима у развоју оних знања и вештина које су им данас на тржишту рада неопходне.

Пружајући релевантне информације о могућностима за стицање практичног искуства, стручно усавршавање и усавршавање у домену формалног и неформалног образовања, као и кроз добру сарадњу са послодавцима, Центар пружа прилику студентима и дипломцима да кроз програме пракси стекну релевантно искуство, да упознају пословно окружење и на тај начин им помогне да се што боље представе пословном свету и што успешније закораче на тржиште рада.

Корисници услуга Центра за развој каријере и саветовање студената су студенти, дипломци, наставни и ненаставни кадар Универзитета у Крагујевцу, као и послодавци и други представници пословне и академске заједнице.


Драги студенти,

Центар за развој каријере и саветовање студената је ту да вас информише о:
    • Могућностима за мобилност – студентским разменама, наставку студија и усавршавању у иностранству,
    • Могућностима за усавршавање - семинарима, курсевима и радионицама,
    • Могућностима за стицање релевантног искуства - могућностима за праксу/посао.

ЦзРК је ту да вас саветује – да напишете добар CV, мотивационо и пропратно писмо, припремите се за интервју са послодавцем и научите што више о soft skills вештинама потребним на тржишту рада. Увек можете заказати индивидуално или групно савтовање и доћи у ЦзРК онда када вам је то најпотребније.

За вас орагнизујемо:
сајмове стипендија,
курсеве језика,
праксе,
радионице и презентације,
представљање занимања, програма и презентације компанија.

 

Можете нам послати Е-мејл на: razvojkarijere@kg.ac.rs

Можете нас контактирати путем телефона на: 034/300-425

Можете нас пронаћи на Фејсбуку


Предраг Вукомановић

професор енглеског језика

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - сарадник за промоцију мобилности
Еразмус+ административни координатор

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2022. године.

predrag.vukomanovic@kg.ac.rs

Милица Спасојевић

професор немачког језика

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - сарадник за промоцију мобилности
Еразмус+ административни координатор

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2010. године.

milica.spasojevic@kg.ac.rs

Сања Јовановић


Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2021. године.

sanja.jovanovic@kg.ac.rs

Никола Шипић

мастер филолог англиста

Центар за развој каријере и саветовање студената

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Упознаје студенте, дипломце и запослене са могућностима за усавршавање у иностранству; организује радионице и презентације. Пружање подршке студентима и запосленима у вези са свим аспектима учествовања у мобилности. Писање и реализација пројеката мобилности. Учествовање у раду посебно именованих комисија за реализацију програма мобилности.
У Центру ради од 2022. године.

nikola.sipic@kg.ac.rs

Милена Мијаиловић Јанковић

мастер филолог србиста

Самостални стручнотехнички сарадник за студије
и студентска питања

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Обезбеђује студентима и дипломцима информације о доступним могућностима за мобилност и усавршавање у земљи и иностранству; организује радионице и презентације; пружа подршку студентима и дипломцима у вези са мобилношћу, као и подршку у стицању знања и вештина неопходних за излазак на тржиште рада.
У Центру ради од 2013. године.

milena.mijailovic@kg.ac.rs

Бојана Герун Ђокић

мастер филолог србиста

Самостални стручнотехнички сарадник за студије
и студентска питања

Обавља све послове неопходне за професионалну оријентацију студената и њихово каријерно вођење и саветовање. Обезбеђује студентима и дипломцима информације о доступним могућностима за мобилност и усавршавање у земљи и иностранству; организује радионице и презентације; пружа подршку студентима и дипломцима у вези са мобилношћу, као и подршку у стицању знања и вештина неопходних за излазак на тржиште рада.
У Центру ради од 2019. године.

bojana.gerun@kg.ac.rs


Контакт и локација:
Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац, Србија
                зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), II спрат
Рад са студентима: сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова
Контакт телефон: +381 (0)34 300 425
Фaкс +381 (0)34 370 168
Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs
Интернет презентација: www.razvojkarijere.kg.ac.rs