УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата

Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2020/2021. годину (I уписни рок)

Школарине за школску 2020/2021. годину


- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 24. јуна до 17. јула 2020. године
термини  24, 25. и 26. јун 2020. године  Пријављивање кандидата
 29, 30. јун, 1. и 2. јул 2020. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 17. јул 2020. године  Завршетак уписа у првом уписном року


Школска
година

(школарине)
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2020/2021 2164 1179 201 15 38 77
3343 216 115
2403 (буџет) 1271 (самофинансирање)
3674

- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1 - - -
 2. Економски факултет 2 2 2 - - -
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3 - - -
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2 - - -
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2 - - -
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1 - - -
 7. Правни факултет 2 2 2 - - -
 8. Природно-математички факултет 3 3 3 - - -
 9. Факултет техничких наука у Чачку 3 3 3 - - -
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1 - - -
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2 - - -
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1 - - -
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   23 23 23 - - -
69 -
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству

АРХИВА по годинама (УПИС у прву годину студија):

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010