УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ


Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2024/2025. годину (I уписни рок)

* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета.

** Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.

Општи услови конкурса

Одлука Владе РС о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години

Школарине за школску 2024/2025. годину- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 17. јуна до 17. јула 2024. године
термини  од 17. до 26. јуна 2024. године  Пријављивање кандидата
 од 26. јуна до 8. јула 2024. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 17. јула 2024. године  Упис кандидата
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 5. августа 2024. године
Други уписни рок од 19. августа до 23. септембра 2024. године
термини Факултети у саставу Универзитета ће сами одредити распоред и термине за
пријављивање кандидата, полагање пријемних испита и упис кандидата.


Школска
година
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2024/2025 2189 939 196 152 243 176
3128 348 419
2628 (буџет) 1267 (самофинансирање)
3895


- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1 - - -
 2. Економски факултет 2 2 2 - - -
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3 - - -
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2 - - -
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2 - - -
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1 - - -
 7. Правни факултет 2 2 2 - - -
 8. Природно-математички факултет 3 3 3 - - -
 9. Факултет техничких наука у Чачку 5 5 5 - - -
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1 - - -
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2 - - -
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1 - - -
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   25 25 25 - - -
75 -
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству

АРХИВА по годинама (УПИС у прву годину студија):

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010