УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ


Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину:

Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидата
Табела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе


Документација:

Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2021/2022. годину (I уписни рок)

Школарине за школску 2021/2022. годину


- УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА СТУДЕНАТА -
Први уписни рок од 21. јуна до 16. јула 2021. године
термини  од 21. до 27. јуна 2021. године  Пријављивање кандидата
 од 28. јуна до 4. јула 2021. године  Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету
 до 16. јула 2021. године  Упис кандидата
Факултети оглашавају други конкурсни рок до 1. августа 2021. године


Школска
година

(школарине)
Одобрен број места за упис студената
Основне
академске студије
Интегрисане
академске студије
Основне
струковне студије
буџет самоф. буџет самоф. буџет самоф.
2021/2022 2178 940 196 0 233 197
3118 196 430
2607 (буџет) 1137 (самофинансирање)
3744


- Број додатних одобрених места за упис студената који се финансирају из буџета, са инвалидитетом, припадника ромске националности и
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
Факултет Одобрен број места за упис студената Број слободних места за II уписни рок
А Б В А Б В
 1. Агрономски факултет у Чачку 1 1 1
 2. Економски факултет 2 2 2
 3. Факултет инжењерских наука 3 3 3
 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 2 2 2
 5. Факултет медицинских наука 2 2 2
 6. Факултет педагошких наука у Јагодини 1 1 1
 7. Правни факултет 2 2 2
 8. Природно-математички факултет 3 3 3
 9. Факултет техничких наука у Чачку 5 5 5
 10. Педагошки факултет у Ужицу 1 1 1
 11. Филолошко-уметнички факултет 2 2 2
 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 1 1
УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ:   25 25 25
75
 А) Студенти са инвалидитетом
 Б) Студенти припадници ромске националности
 В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству

АРХИВА по годинама (УПИС у прву годину студија):

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010