Вести


опширније

опширније

Универзитет у Крагујевцу био је домаћин свечаности доделе награда из Фонда Ненада М. Костића за хемијске науке, 22. септембра 2020.

опширније

Јачање циркуларнe економије је део одговора политике на решавање системских криза као што су климатске промене, загађење, стварање отпада и губитак биодиверзитета. Кружна економија може играти важну улогу у опоравку ЕУ од негативних социјално-економских и еколошких утицаја кризе COVID-19, пружајући системска решења за одрживи раст и економски опоравак. Као што је назначено у саопштењу Европског зеленог споразума, са све већом глобалном потрошњом и све већим притиском на ресурсе, постоји хитна потреба да се економски раст одвоји од употребе ресурса и да се осигура брзи прелаз на климатски неутрална и кружна решења.

опширније

Позив: LC-GD-8-1-2020

опширније

Европски зелени договор очекује да ће трансформисати Европу у праведно и просперитетно друштво са модерном, ресурсно ефикасном и конкурентном економијом без нето емисије гасова са ефектом стаклене баште 2050. Да би се декарбонизовала Европа, обновљиви извори енергије са копна и мора морају постати главни извор енергије , уз задржавање стабилности и отпорности европског енергетског система. И даље су потребна истраживања и иновације да би се могла постићи потпуна трансформација система и остварити амбиција других политика ЕУ попут Чисте планете за све, СЕТ-плана и Нове стратегије кружне економије и допринети циљевима одрживог развоја Уједињених нација (посебно СДГ 7 Приступачна и чиста енергија и СДГ 9 Индустрија, иновације и инфраструктура.

опширније

Сва подручја Европског зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају значајне промене у друштвеној пракси и понашању појединаца, заједница и јавних и приватних организација. Ове промене се тичу понашања у области мобилности, смањења емисија повезаних са саобраћајем и потрошње енергије / ресурса, заштите или обнављања биодиверзитета итд. Активности које се финансирају у оквиру овог позива треба да успоставе транснационалне и трансдисциплинарне мреже стручњака, истраживача и релевантних организација цивилног друштва о променама у понашању, социјалним и културним променама како би заједнички анализирали социјалне праксе и процесе заједнички применили резултате у приоритетним областима.

опширније

Позив: LC-GD-7-1-2020

опширније

опширније

Активна улога грађана и њихово директно учешће је од суштинске важности за бављење климатским променама и другим активностима које штете животној средини на копну, ваздуху и мору. Промене у понашању грађана и потрошача према одрживијим обрасцима могу се спровести кроз образовање, подизање свести, науку о грађанима, посматрање и праћење њихових утицаја на животну средину, грађански ангажман и социјалне иновације. Неопходно је директно укључити грађане и заједнице у допринос климатским акцијама и заштити животне средине, подстичући их на тај начин да промене своје лично понашање и начин размишљања.

опширније