Процедура претпријаве пројеката

Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу пружа континуирану подршку свима који су заинтересовани за подношење пројеката у оквиру међународних и националних програма финансирања. На сајту Универзитета, у секцији Отворени позиви можете пронаћи преглед позива у којима Србија може учествовати и рокова у оквиру актуелних конкурса.

Уколико желите да пријавите пројекат на неки од отворених позива (било као координатор или партнер на пројекту), потребно је најмање недељу дана пре конкурсног рока доставити формулар претпријаве пројекта Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, на email адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs, као и координатору Канцеларије на neda@kg.ac.rs.

Образац Претпријаве пројекта мора бити потписан од стране руководиоца пројекта и декана факултета и заведен у архиви факултета.

Уз образац Претпријаве је потребно доставити и остала документа, која је потребно потписати од стране руководства Универзитета, уколико је тако дефинисано правилима програма (нпр. мандатна писма, декларације, итд.).

Све претпријаве пројеката биће разматране од стране руководства Универзитета у Крагујевцу, које ће свим руководиоцима поднетих претпријава мејлом саопштити своју званичну одлуку, а руководиоцима подржаних пројеката и деканима њихових факултета доставити Уговор о финансирању и реализацији пројекта, који ће потписати са ректором Универзитета у Крагујевцу пре добијања писане сагласности за подношење пројеката.

За додатне информације о претпријављивању пројеката можете се обратити Оливери Мијатовић, Руководиоцу Одељења за међународну сарадњу, на телефон 034 304 985, или на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

 

Формулар Претпријаве пројекта можете преузети овде.

Податке потребне за пријаву пројеката можете наћи овде.