Procedura pretprijave projekata

Služba za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata Univerziteta u Kragujevcu pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru međunarodnih i nacionalnih programa finansiranja. Na sajtu Univerziteta, u sekciji Otvoreni pozivi možete pronaći pregled poziva u kojima Srbija može učestvovati i rokova u okviru aktuelnih konkursa.

Ukoliko želite da prijavite projekat na neki od otvorenih poziva (bilo kao koordinator ili partner na projektu), potrebno je najmanje nedelju dana pre konkursnog roka dostaviti formular pretprijave projekta Službi za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata Univerziteta u Kragujevcu, na email adresu: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs, kao i rukovodiocu Službe za projekte na neda@kg.ac.rs.

Obrazac Pretprijave projekta mora biti potpisan od strane rukovodioca projekta i dekana fakulteta i zaveden u arhivi fakulteta.

Uz obrazac Pretprijave je potrebno dostaviti i ostala dokumenta, koja je potrebno potpisati od strane rukovodstva Univerziteta, ukoliko je tako definisano pravilima programa (npr. mandatna pisma, deklaracije, itd.).

Sve pretprijave projekata biće razmatrane od strane rukovodstva Univerziteta u Kragujevcu, koje će svim rukovodiocima podnetih pretprijava mejlom saopštiti svoju zvaničnu odluku, a rukovodiocima podržanih projekata i dekanima njihovih fakulteta dostaviti Ugovor o finansiranju i realizaciji projekta, koji će potpisati sa rektorom Univerziteta u Kragujevcu pre dobijanja pisane saglasnosti za podnošenje projekata.

Za dodatne informacije o pretprijavljivanju projekata možete se obratiti Oliveri Mijatović, Načelniku Službe za međunarodnu saradnju i praćenje realizacije projekata, na telefon 034 304 985, ili na mejl adresu: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

 

Formular Pretprijave projekta možete preuzeti ovde.

Podatke potrebne za prijavu projekata možete naći ovde.