Канцеларија за међународне пројекте

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу отпочела je са радом октобра 2010. године и део је Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу.

Основни циљ Канцеларије је допринос изградњи капацитета и подизању нивоа квалитета образовања и научноистраживачке делатности Универзитета у Крагујевцу кроз међународну сарадњу и реализацију међународних пројеката.

 

Чиме се Канцеларија бави:

  • пружамо саветодавну помоћ подносиоцима пријава у изради пројектних апликација
  • организујемо индивидуалне састанке и консултације посвећене писању и предаји пројектних апликација
  • пружамо административну и техничку подршку при реализацији пројеката
  • обавештавамо вас о отвореним конкурсима за пријаву пројектних апликација, догађајима и осталим информацијама значајним за активности међународне сарадње
  • организујемо информативне дане посвећене отвореним позивима и актуелним могућностима за аплицирање
  • пратимо реализацију активности међународних пројеката
  • припремамо пројектне предлоге за програме и теме од општег значаја за Универзитет
  • прикупљамо податке за академско рангирање ради интернационалнизације Универзитета у Крагујевцу и свих његових чланица.

Јелена Јевтовић

професор енглеског језика

Службеник за међународну сарадњу

Имплементација и праћење међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога, израда стратешких докумената и публикација, као и реализација обука у области припреме и управљања међународним пројектима.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2016. године.


jelena.jevtovic@kg.ac.rs

Катарина Басарић

професор енглеског језика

Службеник за међународну сарадњу

Подршка у припреми пројектних апликација за националне пројекте, административно управљање пројектима Универзитета, подршка у организацији догађаја, рад на прикупљању података за академско рангирање, објављивање актуелних информација у вези са програмима финансирања.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2014. године.

katarina.basaric@kg.ac.rs

Дарја Дамјановић Јовановић

мастер маркетинг менаџер,
специјалиста музички уметник

Службеник за међународну сарадњу

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога из области културе.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2020. године.

darja.jovanovic@kg.ac.rs

Катарина Богдановић

мастер филолог србиста

Службеник за међународну сарадњу

Имплементација и праћење националних и међународних пројеката, анализа актуелних позива и припрема пројектних предлога.
У Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу ради од 2021. године.katarina.bogdanovic@kg.ac.rs


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу вам стоји на располагању за питања и помоћ у припреми пројектних апликација и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за неки од актуелних позиваа, потребно је да Канцеларији за међународне пројекте доставите апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.


Канцеларија за међународне пројекте
Адреса: Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 (0)34 370-171
Е-пошта: international.projects@kg.ac.rs