Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу

На Универзитету у Крагујевцу потписан је Уговор о изградњи и опремању Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу, 20. маја 2013. године из средстава кредита Европске инвестиционе банке, између Републике Србије - Министарство просвете и науке, Града Крагујевца, Универзитета у Крагујевцу и "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о.. Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна у вези са финансирањем и управљањем активностима реализације изградње и опремања објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу, који ће се реализовати у периоду 2013 - 2015. године. Објекат је укупне површине до 11.500 м² и биће изграђен у непосредној близини зграде Ректората Универзитета у Крагујевцу. Укупна вредност инвестиције за изградњу и опремање Центара изврсности износи 14 милиона евра. Град Крагујевац и Универзитет у Крагујевцу учествоваће у суфинансирању изградње Објекта у укупном износу од 65.5 милиона динара, и то град Крагујевац у износу од 40 милиона динара, а Универзитет у износу од 25.5 милиона динара.

Универзитет у Крагујевцу, као носилац научноистраживачког рада, поред тога што се определио за изградњу станова за младе истраживаче, јачање научноистраживачког рада види кроз изградњу Центара изврсности и у оквиру њега, изграђеним и опремљеним Центром за истраживање на матичним ћелијама и Банком за матичне ћелије, чија ће изградња и опремање бити основ и услов развоја мултидисциплинарних научних истраживања, која подразумевају учешће научних истраживача не само из области медицине и биомедицине, већ и из области биологије, хемије, техничких и инжењерских наука, биомедицинског инжењеринга као и других научних области које ће као пратеће бити укључене у научна истраживања која ће се обављати у овом Центру.

Изградњом и опремањем Центра за истраживање на матичним ћелијама и Банке за матичне ћелије Република Србија ће по први пут створити услове чувања, коришћења и истраживања матичних ћелија својих грађана, на својој територији и од стране својих стручњака, у установи чији је оснивач, што би представљало немерљив стратешки допринос и очување националног интереса, не само у развоју науке, већ пре свега, у очувању генома сопствене нације. Значај изградње и опремања овог Центра омогућиће мултидисциплинарност научноистраживачког рада, повезивање различитих научних дисциплина, међусобно повезивање не само истраживача из различитих области, већ и научних и других установа чијем би развоју Центри обезбеђивали логистичку помоћ и подршку кроз коју би Центри обезбедили положај и окосницу развоја привредних делатности у овој области, чиме би практично Центри изврсности имали и улогу научно-технолошког парка, као базе развоја не само Централне регије Србије, већ и ширег регионалног подручја.

Универзитет у Крагујевцу се, полазећи од наведених разлога, али и чињенице да је Крагујевац лидер развоја централног дела Србије не само у области високог образовања, већ и у области здравства (Клинички центар), али и развоја обновљене индустрије Србије и приватног предузетништва, определио за реализацију научног инфраструктурног пројеката Центара изврсности, као основног пројекта који би обухватио и делатност научно-технолошког парка.


>>> На овој страници можете пратити ток радова изградње >>>