Еразмус повеља Универзитета у Крагујевцу

Извршна агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу Европске комисије (EACEA) доделила Еразмус повељу Универзитету у Крагујевцу (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE 2021-2027)

 

Еразмус повеља за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE 2021-2027) пружа основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње. Она представља документ на основу кога Европска комисија високошколским установама из програмских земаља додељује акредитацију за конкурисање и учествовање у пројектима Еразмус+ програма. Повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују да би могле да учествују у програму.

Пријава Универзитета у Крагујевцу за нову Еразмус повељу за високо образовање за програмски циклус 2021-2027. је одобрена и оцењена са максималних 100 бодова. Пријаве високошколских установа оцењивали су независни експерти Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија Европске комисије (EACEA), који су пријаву Универзитета у Крагујевцу оценили као одличну по свим критеријумима.

Као носилац Еразмус повеље за период 2021-2027. Универзитет у Крагујевцу ће моћи и даље да развија и унапређује европску и међународну сарадњу учествујући у свим деловима Еразмус+ програма, Програма који своју вредност и значај потврђује дуже од 3 деценије.

Еразмус повеља за високо образовање дефинише основне принципе које свака високошколска установа мора поштовати и примењивати у свом раду, како би могла да пријављује и реализује пројекте у оквиру Еразмус+ програма за високо образовање. Повеља има за циљ да подржи стално унапређење квалитета рада високошколских институција у домену међународне сарадње, мобилности, административних сервиса и капацитета за управљање међународним пројектима, а уједно служи и као механизам контроле квалитета рада једне високошколске установе.

Еразмус+ програм је највећи европски програм финансирања пројеката у области образовања, младих и спорта. Своју прву Еразмус повељу Универзитет у Крагујевцу добио је 2018. године која је покривала период до 2020. године и била је предуслов да Универзитет учествује у Програму, посебно узимајући у обзир промену статуса Србије из партнерске у програмску земљу.