Одељење за међународну сарадњу

Активности Одељења за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу су усмерене на успостављање и развијање сарадње са другим универзитетима и међународним организацијама у земљи и свету и јачању интернационализације у циљу унапређивања квалитета и компетенција Универзитета у образовном и истраживачком раду.

Одељење за међународну сарадњу пружа стратешку подршку руководству Универзитета у циљу дефинисања праваца развоја и унапређења стратегије интернационализације и позиционирања Универзитета у глбалном образовном и истраживачком простору.

Истовремено Одељење обавља оперативне и административне активности – пружа информације у погледу могућности за међународну сарадњу, координира и реализује међународне програме у области мобилности и образовања, пружа подршку факултетима у административном управљању пројектима, организује ИНФО дане и радионице, међународне конференције и састанке, посете делегација страних универзитета и амбасада, као и друге активности усмерене на промовисање вредности међународне сарадње међу студентима, наставницима и сарадницима Универзитета у Крагујевцу.

Одељење за међународну сарадњу


Начелник одељења: Оливера Мијатовић

Адреса: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац
Тел: 034 304 985
Факс: 034 370 168
Е-пошта: olivera.mijatovic@kg.ac.rs
medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs