Odeljenje za međunarodnu saradnju

Aktivnosti Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu su usmerene na uspostavljanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima i međunarodnim organizacijama u zemlji i svetu i jačanju internacionalizacije u cilju unapređivanja kvaliteta i kompetencija Univerziteta u obrazovnom i istraživačkom radu.

Odeljenje za međunarodnu saradnju pruža stratešku podršku rukovodstvu Univerziteta u cilju definisanja pravaca razvoja i unapređenja strategije internacionalizacije i pozicioniranja Univerziteta u glbalnom obrazovnom i istraživačkom prostoru.

Istovremeno Odeljenje obavlja operativne i administrativne aktivnosti – pruža informacije u pogledu mogućnosti za međunarodnu saradnju, koordinira i realizuje međunarodne programe u oblasti mobilnosti i obrazovanja, pruža podršku fakultetima u administrativnom upravljanju projektima, organizuje INFO dane i radionice, međunarodne konferencije i sastanke, posete delegacija stranih univerziteta i ambasada, kao i druge aktivnosti usmerene na promovisanje vrednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Kragujevcu.


Prorektor za međunarodnu saradnju

Odeljenje za međunarodnu saradnju


prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs

Olivera Mijatović

Načelnik odeljenja

Odeljenje za međunarodnu saradnju

olivera.mijatovic@kg.ac.rs

Jelena Jevtović

profesor engleskog jezika

Kancelarija za međunarodne projekte

Implementacija i praćenje međunarodnih projekata, analiza aktuelnih poziva i priprema projektnih predloga, izrada strateških dokumenata i publikacija, kao i realizacija obuka u oblasti pripreme i upravljanja međunarodnim projektima.
U Kancelariji za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu radi od 2016. godine.


jelena.jevtovic@kg.ac.rs

Katarina Bogdanović

master filolog srbista


Kancelarija za međunarodne projekte

Implementacija i praćenje nacionalnih i međunarodnih projekata, analiza aktuelnih poziva i priprema projektnih predloga.
U Kancelariji za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu radi od 2021. godine.


katarina.bogdanovic@kg.ac.rs

Predrag Vukomanović

profesor engleskog jezika

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2022. godine.

predrag.vukomanovic@kg.ac.rs

Milica Spasojević

profesor nemačkog jezika

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2010. godine.

milica.spasojevic@kg.ac.rs

Sanja Jovanović


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2021. godine.

sanja.jovanovic@kg.ac.rs

Nikola Šipić

master filolog anglista

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Upoznaje studente, diplomce i zaposlene sa mogućnostima za usavršavanje u inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije. Pružanje podrške studentima i zaposlenima u vezi sa svim aspektima učestvovanja u mobilnosti. Pisanje i realizacija projekata mobilnosti. Učestvovanje u radu posebno imenovanih komisija za realizaciju programa mobilnosti.
U Centru radi od 2022. godine.

nikola.sipic@kg.ac.rs

Milena Mijailović Janković

master filolog srbista

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Obezbeđuje studentima i diplomcima informacije o dostupnim mogućnostima za mobilnost i usavršavanje u zemlji i inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije; pruža podršku studentima i diplomcima u vezi sa mobilnošću, kao i podršku u sticanju znanja i veština neophodnih za izlazak na tržište rada.
U Centru radi od 2013. godine.

milena.mijailovic@kg.ac.rs

Bojana Gerun Đokić

master filolog srbista

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Obavlja sve poslove neophodne za profesionalnu orijentaciju studenata i njihovo karijerno vođenje i savetovanje. Obezbeđuje studentima i diplomcima informacije o dostupnim mogućnostima za mobilnost i usavršavanje u zemlji i inostranstvu; organizuje radionice i prezentacije; pruža podršku studentima i diplomcima u vezi sa mobilnošću, kao i podršku u sticanju znanja i veština neophodnih za izlazak na tržište rada.
U Centru radi od 2019. godine.

bojana.gerun@kg.ac.rsNačelnik odeljenja: Olivera Mijatović

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
Tel: 034 304 985
Faks: 034 370 168
E-pošta: olivera.mijatovic@kg.ac.rs
medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Kancelarija za međunarodne projekte
medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
razvojkarijere@kg.ac.rs
erasmus@kg.ac.rs