Odeljenje za međunarodnu saradnju

Aktivnosti Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu su usmerene na uspostavljanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima i međunarodnim organizacijama u zemlji i svetu i jačanju internacionalizacije u cilju unapređivanja kvaliteta i kompetencija Univerziteta u obrazovnom i istraživačkom radu.

Odeljenje za međunarodnu saradnju pruža stratešku podršku rukovodstvu Univerziteta u cilju definisanja pravaca razvoja i unapređenja strategije internacionalizacije i pozicioniranja Univerziteta u glbalnom obrazovnom i istraživačkom prostoru.

Istovremeno Odeljenje obavlja operativne i administrativne aktivnosti – pruža informacije u pogledu mogućnosti za međunarodnu saradnju, koordinira i realizuje međunarodne programe u oblasti mobilnosti i obrazovanja, pruža podršku fakultetima u administrativnom upravljanju projektima, organizuje INFO dane i radionice, međunarodne konferencije i sastanke, posete delegacija stranih univerziteta i ambasada, kao i druge aktivnosti usmerene na promovisanje vrednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Kragujevcu.


Odeljenje za međunarodnu saradnju


Načelnik odeljenja: Olivera Mijatović

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
Tel: 034 304 985
Faks: 034 370 168
E-pošta: olivera.mijatovic@kg.ac.rs
medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs