Базе података о истраживачима

Централни регистар истраживача у Србији доступан је на порталу Е-CRIS.SR, одржава га матична Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ из Београда. Као део националног библиотечко-информационог система COBISS.SR, омогућава евиденцију истраживача и установа, повезану са библиографским јединицама.

 

Каталог наставног особља Универзитета у Крагујевцу

Апликација Наставно особље намењена је за континуирано праћење података о научно-истраживачком раду академског особља на Крагујевачком универзитету. Истраживачи су у могућности да редовно прате и ажурирају све промене које сте тичу њиховог рада. Током актуелних изборе у звања, доступна је и пратећа документација наставника. Сви наставници имају јединствени истраживачки број, који је јединствен за Е-CRIS.SR систем и омогућава аутоматизовано креирање персоналних библиографија. Ова апликација је један од показатеља успешности и квалитета наставног особља, али и самог Универзитета у Крагујевцу и његове организације.

 

ResearcherID

ResearcherID је сервис цитатне базе Web of Science (Web of Knowledge). Он омогућава јединствену идентификацију истраживача, који су у позицији да несметано и самостално уређују своје профиле, користећи јединствену додељену алфанумеричку ознаку. Сервис преузима податке из цитатних менаџера - EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley и интегрисан је са сервисом ORCID.

Интернет страница ResearcherID сервиса

 

ORCID

ORCID представља непрофитну организацију која од свог оснивања 2012. године, ради на развијању универзалног система за идентификацију истраживача. На ORCID порталу сваком истраживачу омогућено је да самостално креира и уређује свој дигитални идентитет у овој бази преко ORCID профила (Open Researcher and Contribution ID). Овај шеснаестоцифрени број је међународно призната „лична карта“ истраживача која повезује име аутора са његовим резулатима и афилијацијом, онемогућава погрешна ауторства, препознаје и открива истраживачки допринос и омогућава лакше цитирање. Управо је та чињеница условила да се истраживачи све чешће идентификују у својим библиографијама управо преко ORCID броја. Овај сервис повезује своје податке са подацима из база SCOPUS, ResearcherID (Web of Science), Crossref-a и др.

Више информација о ORCID.

Интернет страница ORCID базе истраживача

 

Scopus Author ID

Scopus Author ID је сервис цитатне базе Scopus. Ауторима се аутоматски додељује овај број оног тренутка када им се први рад уврсти у Scopus базу. База обједињује све радове истог аутора, користећи податке о наведеним афилијацијама. Scopus Author ID је повезан са ORCID сервисом па аутор податке о својим радовима може лако да интегрише у свој профила у ORCID бази.

Проналажење Scopus Author ID броја аутора

 

Google Scholar профил

Захваљујући Google Scholar цитатној бази омогућено је креирање Google Scholar профила. Профил подразумева читљивост ажурираних информације о личним, библиографским подацима као и h-индекс (Хиршов индекс).

Креирање Google Scholar профила