Текући и реализовани пројекти

Текући међународни пројекти


Лого Референтни број Назив пројекта Трајање Контакт особа
952603 Increasing scientific, technological and innovation capacity of Serbia as a Widening country in the domain of multiscale modelling and medical informatics in biomedical engineering - SGABU 01. октобар 2020. –
01. октобар 2023.
Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs
21930029 V4 Green Universities - V4GU 01. март 2020. –
31. август 2021.
Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs
609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP HE and VET alliance establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers, capacity building - ALLVET 15. јануар 2020. – 14. јануар 2023. Проф. др Данијела Милошевић,
Факултет техничких наука
danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs
598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Enhancing the digital and entrepreneurial skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society - DEMUSIS 15. јануар 2019. – 15. октобар 2022. Проф. Биљана Мандић,
Филолошко-уметнички факултет
biljana.mandic@gmail.com
598829-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Advanced data analytics in business - ADA 15. октобар 2018. – 15. октобар 2021. Проф. др Владимир Ранковић,
Економски факултет
vladar@kg.ac.rs
598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening teaching competences in higher education in natural and mathematical sciences - TeComp 15. октобар 2018. – 15. октобар 2021. Доц. др Слађана Димитријевић,
Природно-математички факултет
sladjanadimitrijevickg@gmail.com
598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening educational capacities by building competences and cooperation among the stakeholders in the field of Noise and Vibration engineering - SENVIBE 15. октобар 2018. – 15. октобар 2021. Проф. др Златан Шошкић,
Факултет за машинство и грађевинарство
nid@mfkv.kg.ac.rs
585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening capacities for higher education of pain medicine in Western Balkan countries - HEPMP 15. октобар 2017. – 15. октобар 2020. Проф. др Јасна Јевђић,
Факултет медицинских наука
ortzek@sbb.rs
586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Curricula development in the fields of reproductive biology / Assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia - ARTREM 15. октобар 2017. – 15. октобар 2020. Проф. др Биљана Љујић,
Факултет медицинских наука
bljujic74@gmail.com
586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-СP Implementation of dual education in Higher Education in Serbia - DualEdu 15. октобар 2017. – 15. октобар 2020. Проф. др Ненад Станишић,
Економски факултет
nstanisic@kg.ac.rs
573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System - PESHES 15. октобар 2016. - 14. октобар 2019. Проф. др Миладин Стефановић,
Факултет инжењерских наука
miladin@kg.ac.rs
573950-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science - BE-OPEN 15. октобар 2016. - 14. април 2020. Проф. др Ненад Филиповић,
Универзитет у Крагујевцу
rektor@kg.ac.rs
573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education - NETCHEM 15. октобар 2016. - 14. април 2020. Проф. др Зоран Матовић,
Природно-математички факултет
zmatovic@kg.ac.rs

Реализовани међународни пројекти


ERASMUS+ | TEMPUS | FP7 | HORIZON 2020 | Остали

ERASMUS+ пројекти (селекције 2015-)


TEMPUS пројекти (селекције 2001-2013)


FP7 пројекти


HORIZON 2020 пројекти


Остали


Текући национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 110-2019-категорија 2 Велики научни парк 15. јул 2019. –
15. јун 2020.
Напомена: пројекат одложен услед ванредног стања
Проф. др Ненад Филиповић
Центар за промоцију науке – пројекти популаризације науке 619-2020-категорија 2 Дан отворених лабораторија 01. септембар 2020. –
01. јун 2021.
Проф. др Ненад Филиповић

Реализовани национални пројекти


Програм Број пројекта Назив пројекта Трајање Контакт особа
Пројекат – манифестација у области културе (финансиран од стране града Крагујевца) Уметност флауте Миодрага Азањца октобар 2019. мр Виолета Васиљевић