Tekući i realizovani projekti

Tekući međunarodni projekti


Logo Program i referentni broj Naziv projekta Trajanje Kontakt osoba
EIT Digital
23106-A2302
DEEPTECH 2M 1. januar 2024. - 31. jul 2024. godine (faza 2) dr Fatima Živić,
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
zivic@kg.ac.rs
GIZ
21.2208.3-005.04
Support of the Research and Consulting Centre for Green Economy at the University of Kragujevac 16.oktobar 2023. - 31. decembar 2024. godine dr Marija Gačić,
Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu
marija.gacic@kg.ac.rs
Erazmus+
101139988
Addressing Skills Gaps in the European Textile, Clothing, Leather and Footwear Industries, Emphasizing Equality, Innovation, and Resilience - AEQUALIS4TCLF 1. februar 2024. – 31. januar 2028. godine dr Vesna Petrović,
Fakultet tehničkih nauka Čačak
vesnaproject.ftn@gmail.com
Erazmus+
2023-1-EL01-KA220-SCH-000157157
An artificial intelligent platform to support students by assessing their performance skills through predictive models created from their writing skills − AISE 16. decembar 2023. – 15. decembar 2026. Prof. dr Nenad Filipović,
Univerzitet u Kragujevcu
fica@kg.ac.rs
Erazmus+
101127877
Jean Monnet Module for EU Consumer Law – CONLAW 1. novembar 2023. – 31. oktobar 2026. Doc. dr Borko Mihajlović,
Pravni fakultet
bmihajlovic@jura.kg.ac.rs
Erazmus+
2023-1-RS01-KA220-HED-000166894
Teacher Training in Physical Activities and Embodied Learning through STEAM Education – STE(PA)M 1. septembar 2023. – 31. avgust 2026. Prof. dr Aleksandar Ignjatović,
Fakultet pedagoških nauka
aleksig79@yahoo.com
Erazmus+
101082863 - BIOSINT - ERASMUS - EDU - 2022 - CBHE
Strengthening capacities and digital competences in biomedical education through internationalization at home – BIOSINT 16. januar 2023. – 15. januar 2026. Prof. dr Dragan Milovanović,
Fakultet medicinskih nauka
piki@medf.kg.ac.rs
Erazmus+
101082688 - EMMBIOME - ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB
Erasmus Mundus Master in Biomedical Engineering – EMMBIOME 1. novembar 2022. – 31. decembar 2028. Prof. Dr Nenad Filipović,
Univerzitet u Kragujevcu
rektor@kg.ac.rs
Erazmus+
2022-1-RO01-KA220-HED-000087703
Collaborative e-platform for innovation and educational enhancement in medical engineering – CALLME 03. oktobar 2022. - 02. oktobar 2025. Prof. dr Velibor Isailović,
Fakultet inženjerskih nauka
velibor@kg.ac.rs
Erazmus+
2021-1-HR01-KA220-HED-000031177
Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates – WICT 01. januar 2022. – 31. decembar 2024. Prof. dr Vladimir Ranković,
Univerzitet u Kragujevcu
vladar@kg.ac.rs
Erazmus+
2021-1-RS01-KA220-HED-000032204
Enhancing digital and psychological resilience through peer networking in the online environment in times of crises – DigiPsyRes 15. decembar 2021. – 14. decembar 2024. Prof. dr Darko Hinić,
Univerzitet u Kragujevcu
dhinic@filum.kg.ac.rs
Horizon 2020
956470
Drug-coated balloon simulation and optimization system for the improved treatment of peripheral artery disease ‒ DECODE 01. januar 2021. – 31. decembar 2024. Prof. dr Nenad Filipović,
Univerzitet u Kragujevcu
rektor@kg.ac.rs

Realizovani međunarodni projekti


ERASMUS+ | TEMPUS | FP7 | HORIZON 2020 | Ostali

ERASMUS+ projekti (selekcije 2015-)
TEMPUS projekti (selekcije 2001-2013)


FP7 projekti


HORIZON 2020 projekti


Ostali


Tekući nacionalni projekti


Program Broj projekta Naziv projekta Trajanje Kontakt osoba
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Razvijanje procedure za simulaciju oštećenja metalnih konstrukcija usled cikličnog opterećenja - DEEDS 01.10.2023. - 30.09.2024. dr Vladimir Dunić
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Identifikacija i modulacija biomarkera koji posreduju nastanku rezistencije ćelija kolorektalnog karcinoma na 5-fluorouracil - IDBioResist 01.10.2023. - 30.09.2024. dr Milena Milutinović
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Eutektički rastvarači: „Zelena“ sinteza benzimidazol-halkonskih hibrida sa potencijalnom antioksidativnom aktivnošću - GreenBICH 01.10.2023. - 30.09.2024. dr Violeta Marković
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Mogućnosti za razvoj turističkih „Ruta zanatskih pivara” na teritoriji Republike Srbije - BrewRoutes 01.10.2023. - 30.09.2024. dr Danijela Pantović
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Godina 1999. Medijski diskurs o NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije u Srbiji i Nemačkoj – kontrastivna analiza diskursa - NATODisYU 01.10.2023. - 30.09.2024. dr Nikola Vujčić

Realizovani nacionalni projekti


Program Broj projekta Naziv projekta Trajanje Kontakt osoba
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcuu N/A Antioksidativni potencijal novosintetisanih kumarin Nacilhidrazonskih derivata - NewCoumAntiOx 1. oktobar 2022.-
30. septembar 2023.
dr Dejan Milenković
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Prevazilaženje poremećaja u domenu inženjerskog menadžmenta – Unapređenje organizacione rezilijentnosti - CODEMO 1. oktobar 2022.-
30. septembar 2023.
dr Aleksandar Aleksić
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Nivo vitamina C kod trudnica i efikasnost suplemenata vitamina C u prevenciji prevremenog pucanja plodovih ovojaka i prevremenog porođaja (VitCePrev) 1. oktobar 2022.-
30. septembar 2023.
dr Ana Pejčić
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Normativno kodiranje veštačke inteligencije: izabrana pitanja - Normo Code (AI034) 1. oktobar 2022.-
30. septembar 2023.
dr Dragan Dakić
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Modeliranje kritične interakcije između cirkulišućih ćelija tumora i trombocita u toku metastaze (MODELETS) 1. oktobar 2022.-
30. septembar 2023.
dr Miljan Milošević
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Vrnjačke vile kao čuvari kulturnog nasleđa (ReVillas) 1. oktobar 2021.-
30. septembar 2022.
dr Andrej Mićović
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Epigenetski potpis COVID-19: Alel-specifična i globalna metilacija kao determinante težine i ishoda bolesti (EPIGENOVID-19) 1. oktobar 2021.-
30. septembar 2022.
Milena Vukić
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Potencijal lokalnih genotipova tikve i oraha u Centralnoj i Zapadnoj Srbiji za dobijanje hladno presovanih ulja (HUGEORTIK) 1. oktobar 2021.-
30. septembar 2022.
Mirjana Radovanović
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A In silico dizajn potencijalnih antivirusnih pirazolonskih agenasa: S i Mpro proteini virusa SARS-CoV-2 kao ciljne mete (PyrAnt) 1. oktobar 2021.-
30. septembar 2022.
Vladimir P. Petrović
Program za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu N/A Prostor – zvuk – konstrukcija (ProZvuk) 1. oktobar 2021.-
30. septembar 2022.
Jovana Radovanović
Projekat u oblasti kulture (finansiran od strane grada Kragujevca) N/A Hologramska prezentacija skulpture Majka Nikole Koke Jankovića 17. maj 2021. –
31. decembar 2021.
dr Jelena Atanasijević
Podrška jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou N/A Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca 31. maj 2021. –
30. novembar 2021.
dr Nenad Filipović
Centar za promociju nauke – projekti popularizacije nauke 619-2020-kategorija 2 Dan otvorenih laboratorija 01. septembar 2020. –
01. jun 2021.
dr Nenad Filipović
Centar za promociju nauke – projekti popularizacije nauke 110-2019-kategorija 2 Veliki naučni park 15. jul 2019. –
31. decembar 2020.
dr Nenad Filipović
Projekat – manifestacija u oblasti kulture (finansiran od strane grada Kragujevca) Umetnost flaute Miodraga Azanjca oktobar 2019. mr Violeta Vasiljević