Међународни уговори

Универзитет у Крагујевцу је током свог дугогодишњег рада изградио успешну сарадњу са великим бројем високошколских институција широм света.

Један од главних стубова интернационализације Универзитета је сарадња на свим нивоима са иностраним институцијама који су формализовани кроз Уговоре о сарадњи.

ЛИСТА ПОТПИСАНИХ УГОВОРА
Лого
(Logo)
# Универзитет
(University)
Уговорна година
(Contract year)
  Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Република Северна Македонија
  Goce Delchev University, Stip, Republic of North Macedonia
  Обновљен 2024.
  Обновљен 2019.
  2008.
   Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
   University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
   2024.
    Универзитет у источном Сарајеву Република Српска, Босна и Херцеговина
    University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
    Обновљен 2024.
    Обновљен 2019.
     Shanghai University of Medicine and Health Sciences, China 2023.
      Metharath University, Thailand 2023.
       Edith Cowan University, Australia 2023.
        北京市科学技术研究院
        Beijing Center for Physical and Chemical Analysis, Beijing, China
        2023.
         Univerzitet Crne Gore u Podgorici, Crna Gora
         University of Montenegro, Montenegro
         Обновљен 2023.
         Обновљен 2018.
         2011.
          Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, España
          Royal Academy of Economic and Financial Sciences, Spain
          2023.
           国立大学法人 和歌山大学
           Wakayama University, Japan
           2022.
            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Ελληνικά
            Aristotle University of Thessaloniki, Greece
            Обновљен 2022.
            Обновљен 2019.
            2012.
             湖北大学
             Hubei University, People’s Republic of China
             2022.
              성신여자대학교
              Sungshins Women's University, Seoul, South Korea
              2022.
               Πολυτεχνείο Κρήτης
               Technical University of Crete, Greece
               2022.
                Технически университет - Варна, България
                Technical University of Varna, Bulgaria
                Обновљен 2021.
                2009.
                 亞洲大學
                 Asia University, Taiwan
                 2021.
                  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO, Italia
                  University of Salerno, Italy
                  2021.
                   Универзитет за информатички науки и технологии "Св. Апостол Павле", Oхрид, Република Северна Македонија
                   University of Information Science and Technology "St. Paul the Apostle", Оhrid, Republic of North Macedonia
                   2021.
                    Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, Republika E Squip
                    University “Ismail Qemali”, Vlore, Albania
                    2021.
                     Universität Bern, Schweiz
                     University of Bern, Switzerland
                     2021.
                      Самарский университет, Россия
                      Samara National Research University, Russia
                      2021.
                       Universidade do Algarve, República Portuguesa
                       University of Algarve, Portugal
                       2020.
                        Полоцкий государственный университет, Рэспубліка Беларусь
                        Polotsk State University, Belarus
                        2020.
                         Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
                         University of Cyprus, Cyprus
                         2020.
                          Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                          Cracow University of Economics, Poland
                          Обновљен 2020.
                          2007.
                           İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
                           Istanbul Aydin University, Turkey
                           2020.
                            Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
                            Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
                            2020.
                             Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης
                             The University of Western Macedonia, Kozani, Greece
                             2020.
                              Universitatea Politehnica Timisoara, România
                              Politehnica University Timisoara, Romania
                              2019.
                               Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska
                               Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
                               2019.
                                Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden echnical, Deutschland
                                University of Applied Sciences Amberg-Weiden, Germany
                                2019.
                                 北京交通大学, 基那
                                 Beijing Jiaotong University, China
                                 2019.
                                  Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија
                                  Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
                                  2019.
                                   Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
                                   University of Economics in Bratislava, Slovakia
                                   2019.
                                    Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
                                    University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
                                    2019.
                                     
                                     Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji članica Rektorskog foruma iz Mostara
                                     Academic interinstitutional agreement on cooperation of members of the Rector's Forum from Mostar
                                     2019.
                                      中國科學院高能物理研究所,中國
                                      Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Science, China
                                      2019.
                                       Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T.Popa” Iași, România
                                       University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, Romania
                                       2018.
                                        Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Россия
                                        I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Russia
                                        2018.
                                         Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal
                                         Polytechnic Institute of Coimbra, Portugal
                                         2018.
                                          
                                          Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                          Four-party cooperation agreement with:
                                          2018.
                                            Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                                          Cracow University of Economics, Poland
                                           
                                            Kиївський Національний Торговельно-Економічний Університет, Україна
                                          Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
                                           
                                            Università degli Studi di Messina, Italia
                                          University of Messina, Italy
                                           
                                           Тюменский государственный университет, Россия
                                           University of Tyumen, Russia
                                           2018.
                                            Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Herzegovina
                                            Faculty of Economics, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                            2018.
                                             中国医学科学院药物研究所 保留所有版, 中國
                                             Institute of Materia Medica, CAMS & PUMC, China
                                             2017.
                                              Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland
                                              Humboldt University of Berlin, Germany
                                              2017.
                                               Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika
                                               Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
                                               2017.
                                                Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
                                                Maria Curie-Skłodowska University, Poland
                                                2017.
                                                 Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland
                                                 University of Education, Weingarten, Germany
                                                 2016.
                                                  Université de Neuchâtel, Suisse
                                                  University of Neuchatel, Switzerland
                                                  2016.
                                                   Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Россия
                                                   Nosov Magnitogorsk State University, Russia
                                                   2016.
                                                    Università per Stranieri di Perugia, Italia
                                                    University for Foreigners in Perugia, Italy
                                                    2016.
                                                     Universidad de Alicante, España
                                                     University of Alicante, Spain
                                                     2016.
                                                      Università di Foggia, Italia
                                                      University of Foggia, Italy
                                                      2016.
                                                       Sapienza Università di Roma, Italia
                                                       Sapienza University of Rome, Italy
                                                       2016.
                                                        Roma Tre University, Italy
                                                        Università degli Studi Roma Tre, Italia
                                                        2015.
                                                         Catholic University of the Sacred Heart, Italy
                                                         Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
                                                         2015.
                                                          Вятский государственный университет, Россия
                                                          Vyatka State University, Kirov Russia
                                                          2015.
                                                           Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
                                                           University of Rijeka, Croatia
                                                           2014.
                                                            La Universidad de Granada, España
                                                            University of Granada, Spain
                                                            2014.
                                                             Університет Костянтина Філософа в Нітрі, Slovensko
                                                             "Constantine the Philosopher" University of Nitra, Slovakia
                                                             Обновљен 2013.
                                                             2008.
                                                              
                                                              Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                                              Four-party cooperation agreement with:
                                                              2013.
                                                                Università degli Studi di Messina, Italia
                                                              University of Messina, Italy
                                                               
                                                                Kиївський Національний Торговельно-Економічний Університет, Україна
                                                              Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
                                                               
                                                                Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
                                                              Cracow University of Economics, Poland
                                                               
                                                               Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελληνικά
                                                               University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
                                                               Обновљен 2013.
                                                               2000.
                                                                Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, Slovenija
                                                                University of Primorska Faculty of education, Slovenia
                                                                2013.
                                                                 Софийски университет "Св. Климент Охридски", България
                                                                 University of "St. Kliment Ohridski", Bulgaria
                                                                 2013.
                                                                  Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italia
                                                                  "Aldo Moro" University of Bari, Italy
                                                                  2013.
                                                                   Paul Valéry University of Montpellier, France
                                                                   Universite Paul-Valery de Montpellier, France
                                                                   2012.
                                                                    Смоленский государственный университет, Россия
                                                                    Smolensk State University, Russia
                                                                    2012.
                                                                     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
                                                                     Maria Curie Sklodowska University, Lublin, Poland
                                                                     2012.
                                                                      Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова, Беларус
                                                                      University A. Kuleshov from Mogilev, Belarus
                                                                      2012.
                                                                       Nord universitet, Norge
                                                                       University of Nordland, Norway
                                                                       2012.
                                                                        Politecnico di Bari, Italia
                                                                        Technical University of Bari, Italy
                                                                        2011.
                                                                         Fachhochschule Südschweiz SUPSI, Schweiz
                                                                         University of Applied Sciences of Southern Switzerland, Switzerland
                                                                         2011.
                                                                          Univerzitet u Banjој Luci, Republika Srpska
                                                                          University of Banja Luka, Republic of Srpska
                                                                          2010.
                                                                           Universitatea de Vest din Timisoara, România
                                                                           Western University of Timisoara, Romania
                                                                           2009.
                                                                            Universitat Trier, Deutschland
                                                                            Trier University, Germany
                                                                            2009.
                                                                             Pedagogische Hochschule Ludwigsburg, Deutschland
                                                                             Ludwigsburg University of Education, Germany
                                                                             2009.
                                                                              Politechnika Warszawska, Polska
                                                                              Warsaw University of Technology, Poland
                                                                              2009.
                                                                               Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", България
                                                                               Plovdiv university "Paisii Hilendarski", Bulgaria
                                                                               2009.
                                                                                Ива́новский госуда́рственный хи́мико-технологи́ческий университе́т, Россия
                                                                                Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Russia
                                                                                2008.
                                                                                 Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники, Россия
                                                                                 St. Petersburg Institute for History of Science and Technology, Russia
                                                                                 2008.
                                                                                  Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
                                                                                  "Ivan Franko" University of Lvov, Ukraine
                                                                                  2008.
                                                                                   Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Россия
                                                                                   Kutafin Moscow State Law University, Russia
                                                                                   2008.
                                                                                    Vysoké Učení Technické V Brně, Česká republika
                                                                                    Brno University of Technology, Czech Republic
                                                                                    2007.
                                                                                     Universita Degli Studi Di Udine, Italia
                                                                                     University of Udine, Italy
                                                                                     2007.
                                                                                      Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
                                                                                      University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland
                                                                                      2007.
                                                                                       Politecnico Di Torino, Italia
                                                                                       Technical University from Torino, Italy
                                                                                       2007.
                                                                                        Technische Universitat Carolo – Wilhelmina zu Braunschweig, Deutschland
                                                                                        Technical University of Braunschweig, Germany
                                                                                        2007.
                                                                                         Univerzitet u Bihacu, Bosna i Hercegovina
                                                                                         University of Bihać, Bosnia and Herzegovina
                                                                                         2006.
                                                                                          PANNON EGYETEM Veszprém, Magyarország
                                                                                          University of Pannonia in Veszprem, Hungary
                                                                                          2006.
                                                                                           Universitatea din Pitesti, România
                                                                                           University of Pitesti, Romania
                                                                                           Обновљен 2006.
                                                                                            Univerza v Ljubljani, Slovenija
                                                                                            University of Ljubljana, Slovenia
                                                                                            2006.
                                                                                             Masarykova univerzita, Česká republika
                                                                                             Masaryk University of Brno, Czech Republic
                                                                                             2006.
                                                                                              Аграрен Университет Пловдив, България
                                                                                              Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria
                                                                                              2005.
                                                                                               Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија
                                                                                               Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" - Bitola, Republic of North Macedonia
                                                                                               2005.
                                                                                                Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
                                                                                                Voronez State University of Architecture and Civil Engineering, Russia
                                                                                                2004.
                                                                                                 Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, България
                                                                                                 Higher School of Transportation "Todor Kableskov", Sofia, Bulgaria
                                                                                                 2004.
                                                                                                  Univerzitet "Dzemal Bijedic", Mostar, Bosna i Hercegovina
                                                                                                  University of Dzemal Bijedic in Mostar, Bosnia and Herzegovina
                                                                                                  2004.
                                                                                                   Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Polska
                                                                                                   Music academy "Felix Nowowiesky", Bidgosch, Poland
                                                                                                   2004.
                                                                                                    Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Polska
                                                                                                    University of Bielsko Biala, Poland
                                                                                                    2004.
                                                                                                     Uniwersytet Gdański, Polska
                                                                                                     University of Gdansk, Poland
                                                                                                     2004.
                                                                                                      
                                                                                                      Квадрилатерални уговори о сарадњи са:
                                                                                                      Four-party cooperation agreement with:
                                                                                                      2004.
                                                                                                        Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Република Северна Македонија
                                                                                                      Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of North Macedonia
                                                                                                       
                                                                                                        Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
                                                                                                      University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                                                                                       
                                                                                                        Univerza V Mariboru, Slovenija
                                                                                                      University of Maribor, Slovenia
                                                                                                       
                                                                                                       Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
                                                                                                       University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
                                                                                                       2003.
                                                                                                        Debrecen Egyetem, Magyarország
                                                                                                        University of Debrecen, Hungary
                                                                                                        2003.
                                                                                                         Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italia
                                                                                                         University in Modena and Reggio Emilia, Italy
                                                                                                         2003.
                                                                                                          Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Россия
                                                                                                          State Pedagogical University in Krasnoyarsk, Russia
                                                                                                          2002.
                                                                                                           Русенски университет "Ангел Кънчев", България
                                                                                                           University of Rouse, Bulgaria
                                                                                                           2002.
                                                                                                            Pennsylvania State University of Agriculture, USA 2002.
                                                                                                             אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,ישראל
                                                                                                             Ben Gurion University of the Negev, Israel
                                                                                                             2002.
                                                                                                              Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko
                                                                                                              University of Ziline, Slovakia
                                                                                                              2002.
                                                                                                               Univerza V Mariboru, Slovenija
                                                                                                               University of Maribor, Slovenia
                                                                                                               2002.
                                                                                                                Университет за национално и световно стопанство, Общоикономически факултет, България
                                                                                                                University of National and World Economy, Faculty of Economics, Bulgaria
                                                                                                                2002.
                                                                                                                 Università degli Studi di Perugia, Italia
                                                                                                                 University of Perugia, Italy
                                                                                                                 2001.
                                                                                                                  Българска академия на науките, България
                                                                                                                  Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
                                                                                                                  2001.