Комисијa за претходна питања Универзитета у Крагујевцу


Чланови Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу:

др Јасмина Лабудовић Станковић, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу (ДХ поље)
др Марко Ђапан, доцент Факултета инжињерских наука у Крагујевцу (ТТ поље)
др Владимир Петровић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу (ПМ поље)
др Дејан Баскић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу (МЕД поље)
Јована Радовановић, ванредни професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (УМ поље)


Oдлуке:
Одлука о именовању чланова Комисије за претходна питања (29.06.2018.)
Одлука о разрешењу чланa Комисије за претходна питања (14.01.2019.)
Одлука о именовању чланa Комисије за претходна питања (15.01.2019.)
Одлука о разрешењу чланa Комисије за претходна питања (03.06.2019.)
Одлука о именовању чланa Комисије за претходна питања (03.06.2019.)
Одлука о именовању чланa Комисије за претходна питања (01.06.2020.)