Еразмус+ мобилност

О ПРОГРАМУ

Еразмус+ програм пружа могућност установама из области високог образовања да учествују у пројектима мобилности и шаљу студенте и запослене на високошколским установама у друге европске земље или учествују у пројектима међународних сарадњи.

У оквиру КА1 пројеката мобилности, установе могу да пошаљу своје студенте и запослене на краће или дуже периоде учења, усавршавања или обављања радне праксе у неку од програмских земаља или могу да организују различите активности долазних мобилности за партнерске институције. За студенте и запослене у установама високог образовања доступни су пројекти физичке, као и комбиноване (блендед) мобилности са циљем јачања квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском образовном простору.

Институције и организације које могу пуноправно да учествују у Еразмус+ програму су институције из Европске Уније и земаља придружених Еразмус програму (Србија, Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. трећих земаља које нису придружене програму.

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у Еразмус програму као пуноправна чланица.

Студентске мобилности

Студенти могу да иду на мобилности из свих области и са свих нивоа студија (кратки програми, основне, мастер и докторске студије).

Врсте студентских мобилности које је могуће спровести су:

 • мобилности ради студирања,
 • мобилности ради обављања радне праксе,
 • комбиноване мобилности ради студирања и обављања радне праксе,
 • докторске мобилности ради студирања или обављања радне праксе,
 • комбиновани интензивни програми.

Програм пре свега подржава дугорочне мобилности, али препознаје и важност краткорочних мобилности којима се отвара могућност да већи број студената из различитих окружења, услова студирања и студијских програма учествује у мобилности.

Мобилности запослених

Пројекти мобилности у високом образовању подржавају и мобилност наставног и ненаставног особља, као и запослених у привреди у циљу њиховог даљег професионалног развоја.

Мобилности запослених могу бити мобилности у сврху:

 • извођења наставе,
 • усавршавања.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих, надлежна је ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС.

Више информација о Еразмус+ програму, деловима истог, као и улогама које горе наведене институције имају у реализацији Програма можете пронаћи у:

БРОШУРИ УПОЗНАЈ ЕРАЗМУС+ 2021-2027

ЕРАСМУС+ БРОШУРИ

ВОДИЧУ ЗА МОБИЛНОСТ

ПРОГРАМСКОМ ВОДИЧУ

У оквиру програма Еразмус+ налазе се и интернет портали и мреже за сарадњу у области образовања и младих:

Euroguidance

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димензију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.

Europass

Од 2017. у оквиру Фондације Темпус функционише национални Europass центар као део европске мреже националних центара. Овај Центар је релевантан за све организације или/или установе, као и појединце из Србије заинтересоване за употребу Europass докумената.

Eurydice

Eurydice мрежа пружа информације о образовним системима и политикама у Европи.

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe: европска платформа која окупља појединце професионално ангажоване у области образовања одраслих у Европи.

ECVET

Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука.

eTwinning

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе.

ЕРАЗМУС КА1 - пројекти мобилности

У оквиру Кључне акције 1 програма Еразмус+ све акредитоване самосталне високошколске институције из Републике Србије које су носиоци Еразмус повеље за високо образовање, подносе пријаве за пројекте мобилности својој националној агенцији (у Србији ту улогу обавља ФондацијаТемпус).

Студенти и запослени на овим институцијама не могу самостално подносити пријаве за стипендирану мобилност Европској комисији, националним агенцијама, или Еразмус+ канцеларијама.

Важно је нагласити да у оквиру Еразмус+ програма треба разликовати пројекат мобилности између две програмске земље (нпр. Србије и Италије) који можете наћи под ознаком КА131 пројекти мобилности, и пројекaт мобилности између програмске и партнерске земље (нпр. Србија и Украјина) који је под ознаком КА171 пројекти мобилности.

Пројекти мобилности обухватају следеће категорије:

 • мобилност студената у сврху учења;
 • мобилност студената у сврху обављања радне праксе;
 • комбиновани програми мобилности (виртуелна и физичка мобилност у оквиру Blended Intensive Programs;
 • мобилност наставног и ненаставног особља.

У пројектима мобилности обавезно је потписивање Еразмус интеринституционалних уговора који ближе одређује сарадњу и реализацију мобилности између две институције: дефинише категорију, односно тип мобилности, студијску област у којој се мобилност реализује, правила у вези са академским признавањем, као и практичне детаље у вези слања и пријема студената/запослених. Важно је напоменути да се уговор увек потписује на нивоу универзитета и да он подразумева могућност учешћа студената и запослених са свих факултета тог универзитета, који су у оквиру уговорених академских области.

Универзитет у Крагујевцу као високошколска установа и носилац Еразмус повеље подноси пројектне пријаве (КА131 и КА171) једном годишње у оквиру Општег позива који објављује Европска комисија.

По добијању резултата пројектне пријаве, а у складу са одобреним пројектима и добијеним средствима, Универзитет у Крагујевцу објављује конкурсе за мобилност студената и запослених Универзитета у Крагујевцу ка високошколским установама из програмских (КА131), односно партерских земаља (КА171), са којима има потписане Еразмус интеринституционалне уговоре.


Еразмус+ пројекти мобилности - координатори на Универзитету у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу Име и презиме Е-пошта Телефон
Ректорат проф. др Владимир Сенић, институционални координатор prorektor.inovacije@uni.kg.ac.rs 034 370-191
Милица Спасојевић, административни координатор erasmus@kg.ac.rs +381 64 8992680
034 300-425
Никола Шипић, административни координатор erasmus@kg.ac.rs
Предраг Вукомановић, административни координатор erasmus@kg.ac.rs
ЧЛАНИЦА Универзитета Име и презиме Е-пошта Телефон
Агрономски факултет проф. др Снежана Танасковић, координатор stanasko@kg.ac.rs 032 303410
доц. др Игор Ђуровић, заменик координатора igor.djurovic@kg.ac.rs 032 303410
Економски факултет доц. др Ненад Томић, координатор ntomic@kg.ac.rs 034 303502
проф. др Слађана Савовић, заменик координатора ssladjana@kg.ac.rs 034 303507
Факултет инжењерских наука доц. др Александар Алексић, координатор aaleksic@kg.ac.rs 034 335990
Локал 649
Кабинет А-I-7
доц. др Ненад Костић, заменик координатора nkostic@kg.ac.rs Кабинет C-IV-4
Факултет за машинство и грађевинарство проф. др Горан Марковић, координатор markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
проф. др Наташа Павловић, заменик координатора pavlovic.n@mfkv.kg.ac.rs 064 893 8851
Факултет медицинских наука доц. др Милан Зарић, координатор zaricmilan@gmail.com 034 306800
Локал 131
доц. др Петар Чановић, заменик координатора petar.c89@gmail.com 034 306800
Ђорђе Ђукић, административни координатор djordje.djukic@medf.kg.ac.rs 034 306800
Локал 131
Факултет педагошких наука доц. др Марија Станојевић Веселиновић, координатор majastanojevic2@gmail.com 035 223805
проф. др Јелена Теодоровић, заменик координатора jelenat@gwu.edu
Правни факултет проф. др Соња Лучић, координатор sspasojevic@jura.kg.ac.rs
slucic@jura.kg.ac.rs
034 306560
Кабинет Б-109
доц. др Борко Михајловић, заменик координатора bmihajlovic@jura.kg.ac.rs 034 306531
Кабинет А-206
Природно-математички факултет доц. др Владимир Михаиловић, координатор vladimir.mihailovic@pmf.kg.ac.rs 034 336223
Локал 255
доц. др Филип Вукајловић, заменик координатора filip.vukajlovic@pmf.kg.ac.rs 034 336223
Локал 258
Факултет техничких наука др. Лена Тица, координатор lena.tica@ftn.kg.ac.rs 032 302712
Михаило Кнежевић, административни координатор mihailo.knezevic@ftn.kg.ac.rs 032 302721
Педагошки факултет проф. др Далиборка Пурић, координатор daliborka.puric@gmail.com 031 511078
Марија Ивановић, асистент, заменик координатора zmajaaa@gmail.com 031 511078
Филолошко-уметнички факултет доц. др Бранка Миленковић, координатор за запослене branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs 034 300770
доц. др Даница Јеротијевић Тишма, координатор за студенте, заменик координатора за запослене danica.tisma@filum.kg.ac.rs 034 300770
Факултет за хотелијерство и туризам проф. др Марија Мандарић, координатор mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
доц. др Андреј Мићовић, заменик координатора andrej.micovic@kg.ac.rs 036 5150024
Заједнички студијски програм Психологија проф. др Дарко Хинић, координатор dhinic@kg.ac.rs 034 336223
Кабинет A-I-26
Институт за информационе технологије др Јелена Катанић Станковић, координатор jelena.katanic.stankovic@uni.kg.ac.rs 034 6100195
др Владимир Симић, заменик координатора vsimic@kg.ac.rs 034 6100195
Универзитетска библиотека Марија Гордић, координатор mgordic@kg.ac.rs 034 372603
Вукашин Петровић, заменик координатора vukasinp@kg.ac.rs 034 372601

Buddy Network

У циљу унапређивања квалитета и ефикасности спровођења Еразмус+ и других програма мобилности, као и реализације основних циљева Стратегије интернационализације Универзитета у Крагујевцу за период од 2022-2027, и Стратегије мобилности студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу 2022-2027, и активности из Акционог плана за спровођење Стратегије, коју је усвојио Сенат Универзитета у Крагујевцу на седници одржаној 24. фебруара 2022. године, Универзитет у Крагујевцу је основао Buddy Network - студентску мрежу за пружање помоћи и подршку домаћим и страним студентима на мобилности.

Buddy network је основан у циљу:

 • што ефикаснијег информисања студентске популације о могућностима и предностима академске мобилности
 • унапређења сервиса намењених страним и домаћим студентима пре, током и након мобилности
 • развијања програма оријентације страних студената по њиховом доласку на Универзитет
 • подршке домаћим студентима приликом пријаве и припреме за мобилност
 • укључивања страних студената у студентски живот и ваннаставне активности заједно са домаћим студентима
 • обезбеђивања сигурног и садржајног боравка студената на Универзитету.

Систем подршке који Buddy Network пружа домаћим и страним студентима:

      Пре мобилности

 • информације о доступним програмима мобилности
 • информације у вези са процесом пријаве и потребних докумената
 • помоћ приликом одабира курсева за израду Уговора о учењу
 • помоћ у подношењу захтева за визу, куповини одговарајућег осигурања, планирању путовања...
 • помоћ у проналажењу смештаја.

Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу обезбеђује контакт са колегом-студентом/има који је већ имао прилику да посети одређену земљу или чак конкретни партнерски универзитет.

      Током мобилности

 • дочек и смештај студената
 • организовање програма оријентације у сарадњи са Одељењем за међународну сарадњу
 • помоћ у подношењу захтева за боравишну дозволу
 • упознавање са Еразмус+ факултетским координатором и предметним професорима
 • упознавање са факултетом и административним процедурама
 • помоћ приликом израде измена Уговора о учењу
 • организовање излета, екскурзија, студијских посета, и сл.
 • упознавање са историјом, културом и традицијом града и земље домаћина.

      Након мобилности

 • пружање подршке студентима по повратку са мобилности- реинтеграција студената
 • помоћ приликом подношења Захтева за признавање испита положених на мобилности
 • израда извештаја о мобилности за универзитетске веб странице Eразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилности и Eразмус+ алумнисти - Фотографије
 • учлањење у Buddy Network

Како би осигурали добар систем подршке страним и домаћим студентима Одељење за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу организују следеће тренинге и обуке за чланове Buddy Network-а:

 • курс енглеског језика на Б1 нивоу
 • како написати биографију и мотивационо писмо
 • вештине комуникације и презентовања
 • Еразмус+ програми мобилности, активни конкурси и како се пријавити
 • како избећи проблеме са Е+ документацијом, и сл.

Уколико желите да упознатe нове пријатеље, стекнете нова, или поделите ваша искуства, помогнете вашим колегама који иду на мобилност, или страним гостима који долазе на наш универзитет, позивамо вас да постанете члан Buddy Network-а слањем ваше пријаве на адресу erasmus@kg.ac.rs.

Пријавни формулар можете преузети овде.


Еразмус+ алумнисти - Извештаји са мобилностиОстали извештаји:

Предраг Арсић, Вроцлав; Братислава; Софија
Михал Хеба, Шлески универзитет у Катовицама, Универзитет у Крагујевцу
Ива Којић, Универзитет у Хаену, Шпанија
Кристина Смиљковић, Универзитет у Верони, Италија
Мобилности студената и запослених са Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (видео)
Мирко Поледица - Александар Јоан Куза Универзитет у Јашију, Румунија
Ана Вишњић и Стефан Радивојевић - Шлески Универзитет у Катовицама и Универзитет у Вроцлаву, Пољска
Маријана Шуковић - Сапијенца Универзитет у Риму, Италија
Дорота Ванат, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Марија Дрозд, Универзитет у Вроцлаву - Крагујевац, Србија
Предавање на Универзитету за транспорт "Тодор Каблешков" - Софија, Бугарска
Јована Милићевић - Сибиу, Румунија
Тања Танасковић - Берлин, Немачка
Тијана Матовић - Вроцлав, Пољска; Лондон, Велика Британија
Сретенка Станисављевић и Лука Савић - Темишвар, Румунија; Софија, Бугарска
Катарина Стевановић - Братислава, Словачка
Александра Тодоровић - Рига, Летонија
Милан Милутиновић - Лунд, Шведска; Падерборн, Немачка
Бојана Вељовић - Софија, Бугарска; Извештај са наставничке мобилности
Зимска добродошлица за студенте из Шпаније и Грчке
Марија Вуковић - Солун, Грчка
Јелена Китановић - Монпеље, Француска
Јелена Тасић - Солун, Грчка
Лазар Петровић - Порто, Португалија


Извештаје можете погледати и на Фејсбуку