Отворени позиви


  Позив: Open Challenging Current Thinking (Future and Emerging Technologies)

  Тема: Постављање темеља за радикалне нове технологије, било које врсте, визионарске технологије, интердисциплинарне сарадње која разбија традиционалне границе између науке и дисциплина, као и укључујући друштвене и хуманистичке науке. Ова тема такође подстиче покретачку улогу нових актера у истраживању и иновацијама, укључујући одличне младе истраживаче, амбициозне високо-технолошке компаније и предузећа као и за учеснике први пут у програму Хоризонт 2020 из целе Европе.

  Рок за пријаву: 03. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and beyond

  Тема: Предлози пројеката треба да имају за циљ синергистичку сарадњу и договоре између различитих истраживачких и иновацијских програма о људском микробиому у Европи и широм света, а који се баве прикупљањем узорака, прерадом, стандардизацијом и референцама здравих људских ћелија на различитим локацијама у телу (не само за један људски орган), укључујући интеракцију са омицима, утицај лекова, нутритивне и еколошке аспекте, као и разлике у полу и демографији.
  Предлози пројеката треба да обухвате цео спектар истраживања микробиома човека од прикупљања података о пацијентима све до проучавања извештавања у публикацијама, социјалним, етичким и правним аспектима. Предлози треба да избегавају умрежавање без излазних резултата и да дају одговарајуће индикаторе за мерење његовог напретка и утицаја.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections in high prevalence settings (RIA)

  Тема: Предлози треба да буду фокусирани на идентификацију најбољих пракси, на развој и потврђивање интервенција, превенцију инфекција и планове клиничког управљања за поступање са резистентним бактеријским инфекцијама у окружењима високе преваленције. Истраживање треба да узме у обзир разноликост и капацитете локалне здравствене/нозокомијалне инфраструктуре, као и трендове образаца отпора на локалном, националном и међународном нивоу, као и сексуалне и/или родне разлике, када је то релевантно. Надаље, истраживање треба водити плановима управљања који узимају у обзир сличности, као и разлике између различитих патогена и детерминанти отпорности.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Addressing low vaccine uptake (RIA)

  Тема: Предлози треба да се баве повећањем разумевања детерминанти ниског уноса вакцина у специфичним контекстима који се налазе у ЕУ или придруженим земљама односно развојем стратегија за повећање стопе вакцинације. Предлози треба да имају за циљ да развију низ препорука које би националне или регионалне власти за јавно здравље у ЕУ или придруженим земљама могле да примене ради повећања покривености вакцином. Предлози треба да се темеље на постојећим истраживањима, налазима и доступним информацијама у овој области, као и постојећим смерницама и препорукама јавних здравствених власти, укључујући и оне из Европског центра за превенцију и контролу болести.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on human health (RIA)

  Тема: Предлози би требали користити иновативне приступе за пружање политике релевантних научних података као подршку побољшања опасности по здравље људи и процени ризика микро и/или нанопластике.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing

  Тема: Потребно је размотрити интегративне приступе који раде на напретку у свим релевантним областима науке и технологије, укључујући елементе као што су нови in vitro и у силиконским алатима и разумевање људске биологије и сродних путева токсичности, са циљем да се предложе и демонстрирају научно валидна средства за свеобухватну процену безбедности хемијских супстанци без прибегавања испитивању на животињама. Приоритет би требало да буде системски утицај на здравље људи. Коришћењем квалитативних и квантитативних информација и знања из студија о животињама, клиници, епидемиологији, изложености и биомониторингу подстиче се информисање о истраживачким стратегијама и успостави научне веродостојности предложених приступа у контекстима доношења одлука. Поред тога, треба посветити пажњу успостављању и спровођењу конкретних мера за тражење прихватања и прихватања од стране крајњих корисника који теже решавању проблема са оценом безбедности као подршке развоју производа и адресирању регулаторних захтева за информацијама.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical research studies for infectious diseases

  Тема: Потребно је успоставити мултидисциплинарну мрежу широм Европе која би могла пружити платформу за брзи одговор у спровођењу клиничких студија у вези са било којом тешком инфекцијом. Почетне клиничке студије које треба извести треба да буду укључене у предлог, док критеријуми и процеси за укључивање даљих клиничких студија у пројекат морају бити јасно описани. То би требало да укључује одредбе о флексибилности (укључујући репрограмирање буџета и не-приоритизацију) у случају нових научних достигнућа, а посебно потребу за решавањем новонасталих или поново насталих заразних болести.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Developing methodological approaches for improved clinical investigation and evaluation of high-risk medical devices

  Тема: Усресређеност на 1.) методе за генерисање клиничких података и у контексту клиничке истраге и у свакодневној пракси (тј. у стварном свету) тако да су доступни снажни клинички докази за медицинске уређаје високог ризика, и 2.) методе агрегирања које ће омогућити оптимално коришћење свих доступних података узимајући у обзир њихову хетерогеност (нпр. методе метаанализе помоћу различитих статистичких приступа, методе за комбиновање података из различитих врста извора) и 3.) промовисање размене најбољих праксе и подржавају мрежне активности међу програмерима.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies

  Тема: Понудити добро структуиране и детаљне стратегије за преношење тачних и ажурних информација о ћелијским и генским терапијама користећи више савремених модалитета, укључујући веб страницу. Конзорцијум треба да се састоји од различитих актера и може да укључује стручњаке за научну комуникацију, представнике пацијената, индустрију, мала и средња предузећа, клиничке и академске истраживаче, као и главна европска научена друштва у тој области. Они би требало да пруже експертизу из области људских матичних ћелија, регенеративне медицине, уређивања генома и генске терапије. Сав комуникациони материјал/информације треба превести на енглески језик, а предлози треба да пруже детаљну стратегију о лингвистичком приступу ширења како би се допрело до велике публике ЕУ. Веб локација треба да буде прилагођена корисницима и треба да садржи прилагођене одељке посвећене најмање истраживачима, пацијентима и јавности.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer

  Тема: Глобална алијансе за хроничне болести (ГАЦД) је усредсређена на спровођење предлога истраживања за превенцију и рану дијагнозу карцинома у земљама са ниским и средњим приходима.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Digital diagnostics – Developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data

  Тема: Програм обезбеђује подршку развоју алата, платформи и услуга који ће користити дијагностичке податке у одређеној области, што ће имати за резултат прецизну, детаљну, структурирану, систематичну процену здравственог стања код пацијента. Предложени пројекти би требало да интегришу различите изворе података као што су здравствени подаци, in vitro и/или in vivo дијагностика, медицинско снимање, функционални тестови (lab-on-a-chip) и слично, при том узимајући у обзир потребе здравствених радника. Ови алати/платформе/услуге би требало да допринесу унапређењу дијагнозе и клиничког одлучивања и укључе интелигентна решења за интеракцију између човека и рачунара како би се олакшала свакодневна клиничка пракса.

  Рок за пријаву: 04. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Fast Track to Innovation (FTI)

  Тема: FTI даје подршку иновативним активностима од фазе демонстрације до изласка на тржиште, укључујући пилотирање, тестирање, валидацију система у реалном окружењу, валидацију пословног модела, итд.

  Рок за пријаву: 09. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Behavioural, social, an economic impact of the outbreak response

  Тема: Предлози пројеката треба да се фокусирају на стечена искуства. Треба да се баве: 1) ублажавањем социјалних и економских утицаја реакције на епидемију повезаних са здравственим системом 2) идентификацијом непланираних последица одлука о контроли епидемије 3) пружањем одговора на социјалну, укључујући и полну динамику епидемије и одговарајућег одговора јавног здравства. Предлози треба да анализирају ефекте и ефикасност ових одговора (укључујући факторе отпорности), демократску управу, сарадњу на више нивоа, критичне недостатке и различите излазне стратегије, као и њихове темељне методологије и прилагођавања на регионалном нивоу. Очекује се да предлози развију смернице и најбоље будуће праксе, као и да примене интервенције за ублажавање утицаја епидемије и јачање добробити.

  Рок за пријаву: 11. јун 2020. ( 17ч по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL)

  Теме: a) подршка решењима која су блиска тржишту (ТРЛ 7) у једном од поменутих подручја COVID-19 и која су већ добила или ће ускоро добити CE ознаку за прелазак на велико испитивање, пилотирање и примену у критичним областима здравствене заштите (тип 1); б) подршка иновацијама на тржишту за даљи развој и сазревање иновативних решења која су већ потврђена у лабораторијским окружењима (ТРЛ 6-7 или више) са циљем да се убрза развој и постигне процена усаглашености (CE ознака ) (тип 2).

  Рок за пријаву: 11. јун 2020. ( 17ч по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment

  Тема: Предлози за на ову тему треба да се баве преусмеравањем и преуређивањем производних капацитета за испуњавање хитних потреба наших друштава за виталним медицинским потрепштинама и опремом.
  Ово обухвата:
  • Преуређивање, прилагођавање и увећавање производних линија за брзо прилагођавање новим и хитним производним потребама, посебно медицинске опреме (нпр. лична заштитна опрема, вентилатори), дијагностичке технологије које су већ постављене на основу напредних материјала и/или биотехнологије, као и сервисни системи и аутоматизовани системи дезинфекције,
  • Демонстрирати моделе флексибилности ланца снабдевања за промену производних линија и правилно управљање ризиком у случају поремећаја ланаца снабдевања (или других потребних средстава за омогућавање производње, као што је енергетска сировина),
  • Технологије аутоматизације које мање зависе од радне снаге присутне у фабрикама, сертификације/калибрације/акредитације производних линија које су адаптиране или поново покренуте након гашења,
  • Квалификација оператора/техничара за нове/преуређене производне линије.

  Рок за пријаву: 11. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: An empowering, inclusive Next Generation Internet

  Тема: Како се дигитална трансформација друштва убрзава, коришћење мобилних уређаја и апликација може значајно побољшати свакодневни живот грађана. Ослањајући се на знање из технолошких и хуманистичких наука, нове технологије попут аутоматског превођења, препознавања и синтезе говора и знакова, могу понудити инклузивна решења усмерена према човеку, која олакшавају комуникацију међу особама са и без оштећења слуха.

  Рок за пријаву: 17. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: AI for the smart hospital of the future

  Тема: Вештачка интелигенција има потенцијал да трансформише здравствене установе кроз читав спектар њихових функција од клиничких аспеката (скрининг и превенција, дијагноза, лечење, хируршка подршка) до организационих и логистичких аспеката (управљање и дистрибуција лекова у неком објекту). Ефикасна употреба иновативних система заснованих на вештачкој интелигенцији (роботика, велики подаци, машинско учење, аутономни системи, итд.) зависи од њихове успешне интеграције (и прихватања) унутар постојећих здравствених установа као што су болнице, домови примарне заштите и домови неге.

  Рок за пријаву: 17. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: International cooperation in smart living environments for ageing people

  Тема: Предлози би требало да развију нова решења за паметна животна окружења за старије људе, подржавајући независан активан и здрав стил живота. Предложена решења треба да дају персонализоване савете и смернице за кључна питања која се односе на старосну доб и здравље у свакодневном животу, а која утичу на способност особе да остане активна, здрава и независна. Они могу између осталог укључивати исхрану, физичку активност, избегавање ризика, превентивне мере, начин живота и управљања активностима, слободно време, друштвено ангажовање и опште здравље.

  Рок за пријаву: 18. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies (RIA)

  Тема: Предлози би требало да се заснивају на резултатима претходних пројеката и стању технике у раном предвиђању ризика и да уведу иновативна ИКТ решења уз помоћ података, аналитике података, напредних или нових дигиталних технологија, услуга, производа, организационих промена и тако даље, који воде ка ефикаснијим системима здравља и неге. Ова иновативна решења заснована на ИКТ-у могу се бавити једним или више услова и истраживањем увођења одговарајућих персонализованих превентивних мера (нпр. промена понашања, исхрана, интервенције, лекови, примарна превенција) из напредних модела предвиђања.

  Рок за пријаву: 18. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: AI for Genomics and Personalised Medicine (RIA)

  Тема: Предлози треба да покажу потенцијал и користи AI технологија за унапређење истраживања и персонализовање медицине повезивањем релевантних геномских података и спремишта, у складу са одговарајућим организационим, регулаторним, сигурносним, етичким и техничким захтевима.
  Треба развити и тестирати AI решења за повезивање геномских складишта широм ЕУ, укључујући банке и податке који се односе на здравље, биобанке и друге регистре (укључујући нпр. регистре ретких болести), са циљем да подрже клиничка истраживања и доношење одлука. Комбиновањем секвенцираних генских података и других медицинских података, лекари и истраживачи могу боље да разумеју боље болести на личном нивоу и могу да одреде најпогодније лечење за одређену особу. Фокус би требао бити смањење оптерећења болести за које постоји лечење и примена таквих третмана на циљанији начин, идентификовање нових доказа о предиктивној вредности AI решења и повећање дијагностичке способности, нпр. за ретке или ниске преваленције и сложене болести.

  Рок за пријаву: 18. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA)

  Тема: Предлози треба да покривају неке од следећих активности:
  - Истраживање и иновације за ефикасне стратегије санације са ниским трошковима помоћу микроорганизама помоћу нових биотехнологија које захтевају минималну или нулту спољну енергију или хемикалије које смањују време санације у поређењу са физикално-хемијским процесима.
  - Рад на осигуравању санације на тлу, седиментима, рудницима, површинским водама, подземним или индустријским водама.
  - Развијање система за уклањање различитих контаминаната, укључујући сложене смеше, које обухватају угљоводонике и њихове деривате, непопустљива једињења, метале, наноматеријале, боје и облоге, хранљиве материје, фармацеутске или микро загађиваче и токсичне контаминанте.
  - Укључивање теренских испитивања како би се доказала прихватљива ефикасност за теренске апликације биће додатна вредност предлога.

  Рок за пријаву: 19. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Environmental Intelligence (RIA)

  Тема: Крајњи циљ је изградити системско разумевање друштвено-еколошких међусобних односа, на пример, регулисање или обликовање политика и подстицаја за одрживост животне средине и праћење њихове ефикасности током времена и пружање разумљивих опција за њихово прилагођавање.
  Предлози се могу фокусирати на једну од следећих подтема:
  1. Нове технике моделирања и предвиђања еволуције друштва/животне средине кроз различите временске и просторне скале. Они ће комбиновати, анализирати и интерпретирати податке из in-city и даљинских (нпр. сателитских) сензорских технологија, других јавних извора података (нпр. историјских података, планских докумената, законодавства) и података или модела/теорија из људског понашања (укључујући родне разлике), економије и друштвених наука, коришћењем напредних техника вештачке интелигенције, ако је потребно.
  2. Радикално нови приступи еластичном, поузданом и еколошки одговорном надзору на терену. In-city сензорске технологије (физичке, хемијске, биолошке, бихевиористичне) за надгледање животне средине, посебно фаворизујући сензоре за параметре и окружења који су тренутно под узорком, али истовремено критична за побољшање предиктивних модела за разумевање процеса заштите животне средине.

  Рок за пријаву: 02. јул 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: ERC ADVANCED GRANTS

  Тема: ERC напредни грантови осмишљени су да подрже изузетне главне истраживаче у фази каријере у којој су већ етаблирани као истраживачи са признатим искуством у истраживачким достигнућима. Главни истраживачи морају демонстрирати револуционарну природу, подухват и изводљивост својих научних предлога.

  Рок за пријаву: 26. август 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Intelligent security and privacy management (RIA/IA)

  Тема: Све већа распрострањеност и софистицираност Интернета ствари (IoT) и вештачке интелигенције (AI) проширују површину напада и ризик од ширења. Ово захтева алате за аутоматско надгледање и ублажавање сигурносних ризика, укључујући оне повезане са подацима и алгоритмима.

  Рок за пријаву: 27. август 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy

  Тема: Предлози треба да имају за циљ међународну сарадњу са Канадом за подстицање увођења напредних биогорива и биоенергије, истовремено смањујући трошкове набавке сировина или процеса конверзије.
  Предлози треба да се баве једним од следећих питања:
  - Развој целокупног ланца снабдевања биомасе-биоенергије, укључујући посредне носиоце биоенергије, напредна биогорива, производњу топлотне и електричне енергије. Треба укључити стратегије одрживе производње и сакупљања биомасе које олакшавају одрживу производњу биоенергије и смањују трошкове набавке сировина. Све врсте непрехрамбене/прехрамбене биомасе, укључујући шумарство, пољопривреду и њихове остатке, органске фракције комуналног и индустријског отпада могу бити циљане.
  - Термохемијска, биохемијска и хемијска обрада одрживе биомасе у напредна биогорива усредсређена на поступак претходне обраде и конверзије и посебно на смањење граничних трошкова.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

  Тема: Предлози треба да интегришу претварања енергије индустријског отпада у електричну енергију користећи једну врсту течности (наткривени CО2 или органски) и демонстрирати рад система у индустријском окружењу на нивоу излазне снаге од најмање 2 МW, с побољшаном трошковном ефикасношћу у односу на постојећа решења. Очекује се да предлози доведу технологије до ТРЛ 6 или 7
  За постизање овог циља потребно је покрити следећа развојна подручја:
  - Оптимизација топлотних циклуса за различите нивое поврата топлоте и ограниченог индустријског окружења, у смислу ефикасности и економичности
  - Развој/побољшање дизајнерских алата на нивоу компоненти и система
  - Развој / унапређење материјала и компоненти: измењивачи топлоте, турбо машина, јединица за рекуперацију отпадне топлоте, генератор електричне енергије и електроника итд.
  - Интеграција и демонстрација система у индустријском окружењу
  - Техничка и економска процена животног циклуса система топлотне и електричне енергије прилагођених за најмање 4 енергетски интензивна индустријска сектора, како би се приказала економска одрживост, дефинисали пословни случајеви и стратегија експлоатације
  - Ширење техничких и економских користи.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: EIC Horizon Prize for 'Early Warning for Epidemics'

  Тема: Изазов је развити скалабилан, поуздан и исплатив прототип система раног упозоравања за предвиђање и праћење векторских болести како би се допринело превенцији избијања епидемија и њиховог утицаја на локалној, регионалној и глобалној скали као и пружању подршке постојећим системима за елиминацију.
  Према Светској здравственој организацији (СЗО), векторске болести попут маларије, зика, денге или жуте грознице узрокују више од милион смртних случајева широм света сваке године. Вектори су живи организми који могу пренети заразне болести између људи или са животиња на људе. Векторске болести су глобална претња јавном здрављу и могу имати далекосежне економске и социјалне последице.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage (IA)

  Тема: Амбалажа је кључна за одржавање квалитета и трајности потрошачких и индустријских производа током њиховог животног века. Данас се већина материјала за амбалажу базира на фосилима и може изазвати проблеме у животној средини на крају животног циклуса, ако се њима не управља правилно. Специфичан изазов пројеката је повећати производњу одрживих и високо ефикасних решења за паковање на био-бази, која не наносе штету животној средини за време и после употребе.

  Рок за пријаву: 03. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: MSCA Individual Fellowships

  Тема: Циљ индивидуалних стипендија је унапређење креативног и иновативног потенцијала истраживача. Индивидуалне стипендије пружају могућност истраживачима било које националности да стекну и пренесу нова знања и да раде на истраживању и иновацијама у Европи и шире. Подршка је предвиђена за појединачне, транснационалне стипендије које се додељују најбољим или најперспективнијим истраживачима било које националности, за запошљавање у придруженим или ЕУ земљама. Апликацију заједно предају истраживач и институција из академског или не-академског сектора.

  Рок за пријаву: 09. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Widening Fellowships

  Тема: Циљ програма је унапређење креативног и иновативног потенцијала искусних истраживача кроз напредне обуке, међународну и интерсекторску мобилност, ради унапређења сарадње и јачање мреже укључујући и тзв. widening countries, унапређења истраживачких и иновативних капацитета организација учесница, као и повећања броја интернационалних, интердисциплинарних и интерсекторских мобилности истраживача у тзв. widening countries.

  Рок за пријаву: 09. септембар 2020. (17:00 по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

  Тема: ЕРЦ грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ЕРЦ пројекте. Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од стране ЕРЦ програма.

  Рок за пријаву: 17. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Co-funding of regional, national and international programmes

  Тема: COFUND има за циљ подстицање регионалних, националних или међународних програма за побољшање изврсности кроз обуке истраживача, мобилности истраживача и кроз развој њихове каријере, као и ширење најбољих пракси акције Марија Кири. То ће се постићи суфинансирањем нових или постојећих регионалних, националних и међународних програма који ће се отворити и омогућити међународну, међусекторску и интердисциплинарну обуку истраживача, као и транснационалну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм  Позив: Суфинансирање научнe и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2021-22.

  Тема: Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

  Рок за пријаву: 31. мај 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Специјални програм истраживања COVID-19

  Тема: Програм има за циљ финансирање пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на COVID-19 пандемију изазвану SARS-CoV-2 вирусом и омогућити бољу спремност и реаговање друштва на ову пандемију. Намењен је истраживачима који су запослени у акредитованим НИО и подржава примењена научна истраживања, креирање интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова и конзорцијумско подношење пројеката.

  Рок за пријаву: 10. јун 2020. до 15 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност - Доказ концепта

  Тема: Програм доказ концепта намењен је истраживачима који сматрају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе.

  Рок за пријаву: 15. јун 2020. до 15 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Индије за период 2021-2023.

  Тема: Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

  Рок за пријаву: 31. јул 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку - програм ИДЕЈЕ

  Тема: Програм ће омогућити финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова. Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

  Рок за пријаву: 7. август 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Eвропски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања – COST

  Тема: Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2020. (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за науку – Програм сарадње српске науке са дијаспором

  Тема: Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима, објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга, комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.

  Рок за пријаву: позив ће бити отворен до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Конкурс за награду Лореал-Унеско за жене у науци

  Тема: На додели награда за 2021. годину именоваће се пет изванредних научних истраживача из физичких наука, математике и информатике. Сваки од пет добитника награде добиће награду од 100.000 евра за свој велики допринос напретку у научним истраживањима. Они ће бити проглашени на церемонији која ће бити одржана у марту 2021. године. Позивају се научници широм света да номинују кандидате, а коначан избор направиће међународни жири угледних научника. Представљање и номинација кандидата врши се искључиво преко наменске платформе www.forwomeninscience.com/en/awards.
  Платформа је врло корисна и једини је алат доступан за подношење апликација кандидата, а касније и за процес селекције. Предлагачи ће морати да се пријаве на платформу и поставе све потребне документе како би могли поднети пријаву кандидата. Уколико су нови корисници платформе, предлагачи ће морати да креирају кориснички налог и лозинку.

  Рок за пријаву: 31. мај 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Правила и уредбе конкурса

  Позив: Rapid-Response Grants on Covid-19 and the Social Sciences

  Тема: Како се пандемија Covid-19 проширила широм света, практично ниједна димензија друштвеног живота није била нетакнута - од појединачних одлука о безбедности до владиних одлука о јавном здравству и економској политици; од домаћинстава до радног места; и од људске интеракције посредоване технологијом у условима „друштвеног дистанцирања“ до циркулације, употребе и утицаја информација и дезинформација. Док су у току основна истраживања јавног здравља и мерења и моделирања Covid-19 и његових ефеката, цео спектар друштвених наука - његова питања, аналитички оквири и методе - мора се узети у обзир за разумевање пандемије као друштвеног феномена.

  Рок за пријаву: 01. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • SSRC’s платформа за пријаву пројеката
 • Често постављана питања

  Позив: Visegrad+ Grants

  Тема: Вишеград+ шема подржава пројекте који доприносе процесу демократизације и трансформације у изабраним земљама и регионима, са посебним фокусом на државе Западног Балкана и Источног партнерства.

  Рок за пријаву: 01. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: NATO Science for Peace & Security (SPS) Programme

  Тема: Програм Наука за мир и сигурност (СПС) је усмерен на унапређење безбедности и технологија за решавање насталих безбедносних изазова, као и на њихов утицај на међународном нивоу. Кроз овај програм, НАТО пружа подршку пројектним пријавама за колаборативне пројекте, радионице, обуке или курсеве из области безбедносних цивилних наука, технологија, иновација и шире.

  Рок за пријаву: 01. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Special call for proposals on advanced technologies

  Тема: Програм СПС подржава развој и унапређење дијалога између НАТО и партнерских земаља кроз сарадњу на пољима науке, технологије и иновација у вези са безбедношћу. Како би се одговорило на изазове и могућности које пружају иновативне технологије, покренут је Специјални позив за предлоге пројеката за унапређење портфеља у многим областима као што су наука о подацима, вештачка интелигенција, комуникациони системи, наука о материјалима, сензори и детектори, аутономија и контра-аутономија и технолошка конвергенција.

  Рок за пријаву: 01. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Pan-European COVID-19 cohorts

  Тема: Очекује се да ће поднети предлози пројеката успоставити нове и/или надоградити постојеће мреже великих размера како би се брзо унапредило знање о контроли инфекције САРС-ЦоВ-2, развили препоруке засноване на доказима за ефикасно спречавање ширења, заштите становништва у наредним месецима/годинама и како би се оптимизирало лечење пацијената са ЦОВИД-19. Мреже такође треба да обавештавају и о дугорочним последицама ЦОВИД-19 на здравље појединаца.

  Рок за пријаву: 11. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19

  Тема: Предлози у оквиру ове акције требају да подрже међународно умрежавање већ постојећих мрежа, како би се извукли заједнички стандардизовани подаци за ЦОВИД-19 о дијагностицираним/серотипираним и подударним незараженим појединцима. Овај напор би требало да допринесе проналажењу кључних фактора који утичу на подложност инфекцији и клиничкој манифестацији, процени оптимизованих могућности терапијског и клиничког управљања и извлачењу лекција о здравственим и социјално-економским утицајима пандемије.

  Рок за пријаву: 11. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: David Phillips стипендије за истраживаче

  Тема: Усмерено на истраживаче који желе да оснују своју прву независну истраживачку групу која ће се бавити програмом одличних истраживања. Кандидати ће моћи да покажу велики потенцијал и научну каријеру показујући јасну узлазну путању.

  Рок за пријаву: 11. јун 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Fast track Process for Covid-19 Co-creation Request

  Тема: Коришћење EOSC платформе као идеалног алата за одговор на хитне случајеве као што је вирус COVID -19 за:
  - Отварање научних података о вирусу
  - Дељење актуелних података о ширењу вируса, као и софтвера, стандарда и процеса праћења лечења и развоја COVID – 19
  - Приступање и комбиновање ових података како би се искоренио вирус али и стекла знања о томе на који начин се треба борити са сличним вирусима и епидемијама у будућности
  - Процену валидности епидемиолошких информација о вирусу при чему је битно осигурати да се извори тих информација могу пратити и верификовати

  Рок за пријаву: 12. јун 2020.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Large Research Grants on Education Program

  Тема: Велики истраживачки грантови за образовање подржавају истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

  Рок за пријаву: 18. јун 2020. године (прва фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EU4TECH Конкурс за пројекте провере концепта

  Тема: Кроз пројекат EU4TECH биће обезбеђена специјализована подршка за најмање 40 пројеката базираних на технологијама који су развијени у научноистраживачким установама или микро, малим и средњим предузећима из земаља Западног Балкана, а који су у стадијуму „провере концепта“ (Technology Readiness Level 3).

  Рок за пријаву: 24. јун 2020. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Research Grants on Education - Small

  Тема: Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година. Пријаве се могу слати три пута годишње.

  Рок за пријаву: 01. јул 2020. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Pilot Project - Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities

  Тема: Подстицање развоја алата који подржавају независан и инклузиван приступ мрежном садржају и услугама, укључујући потрошачке трансакције, за особе са когнитивним инвалидитетом.

  Рок за пријаву: 15. јул 2020. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Позив за подношење предлога пројеката

  Позив: TETRAMAX трећи позив за предузетничке експерименте за трансфер технологија (TTX)

  Тема: Општи циљ предузетничког TTX-а је мобилизација, изазов и обука малих тимова потенцијалних предузетника у области нискоенергетског рачунарства (Customized Low-Energy Computing). Стога је овај TTX позив посвећен искључиво истраживању и процени тржишних и пословних прилика, на пример за типичне сценарије „start-up формације“ и дугорочно стицање инвестиција. Фокус је на критичкој и систематској процени и генерисању одрживих пословних прилика за нове актере на европским тржиштима дигиталне технологије.

  Рок за пријаву: 31. јул 2020. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 3rd Health Programme

  Тема: Европски здравствени системи су суочени са великим изазовима због старења популације, веће потражње нових модела примарне неге која је боље интегрисана и више оријентисана ка пацијенту, пораста хроничних болести, а у ширем контексту и због константних буџетских ограничења. Сама здравствена радна снага брзо стари, и уз финансијска ограничења изазива озбиљан мањак радне снаге у разним државама. Неколико регија у Европи се суочава са падом броја лекара. Стога су неопходне реформе како би се одговорило на ове изазове кроз акције усредсређене на политике задржавања, спречавање одлива медицинских радника и промену задатака.

  Рок за пријаву: 6. август 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Грантови за научнике из целог света - Stimulating innovative research

  Тема: Иновативна истраживања у изазовним областима од будућег значаја за области:
  - откривања лекова
  - дизајн биореактора за узгојено месо
  - следећа генерација машинског учења
  - спремности за пандемију односно борба против новонасталих вирусних заразних болести.

  Рок за пријаву: 31. август 2020. године

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Услови учешћа

  Позив: Civil Society Projects

  Тема: Ова мера има за циљ да подржи пројекте које промовишу транснационална партнерства и мреже које директно укључују грађане. Ти пројекти окупљају грађане различитих хоризонта, у активностима директно повезаним са политикама Уније, како би им се пружила прилика да активно учествују у процесу креирања политика Уније у областима повезаним са циљевима Програма.

  Рок за пријаву: 01. септембар 2020.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива