Отворени позиви


Тренутно нема отворених позива у области високог образовања.


  Позив: Foster soil education across society

  Тема: Циљеви позива су:
  • наставни програми и материјали о земљишту за циљану комуникацију, образовање и ангажовање (требало би да буду доступни и на различитим европским језицима);
  • веће прихватање и ширење добрих пракси и активности у вези са образовањем о земљишту широм ЕУ и земаља придружених програму Хоризонт Европа;
  • чвршће уградити тему значаја земљишта у образовне курикулуме на свим нивоима и подржати промену понашања и усвајање одрживих пракси како појединачно тако и колективно на основу бољег разумевања виталног значаја земљишта за живот људи и планетарно здравље;
  • повећана свест о значају земљишта и његовим функцијама, као и о циљевима мисије Земљиште, међу ученицима, студентима и професионалцима широм Европе.

  Рок за пријаву: 27. септембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services (RIA)

  Тема: Док се знање о појединачним компонентама биодиверзитета земљишта значајно повећало, везе између биодиверзитета земљишта, његове мултифункционалности и искоришћења екосистема треба даље истражити. Штавише, још увек постоји потреба да се боље разуме целокупна организација организама у тлу (нпр. у смислу обиља и богатства врста, односа међузависности, еволуције, структуре заједнице, итд.) и на који начин ефекти који проистичу из различитих облика коришћења земљишта, утичу на његов састав, функције, отпорност и капацитете.

  Рок за пријаву: 27. септембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologies

  Тема: Предлози за овај позив треба да се фокусирају на следеће циљеве:
  • даље развијати технологије у области енергетике, укључујући обновљива горива која омогућавају декарбонизацију енергетског сектора и;
  • олакшати избор различитих и одговарајућих примена и случајева коришћења, као и интеграцију ових одрживих технологија у постојеће и нове енергетске системе и уређаје, како на компонентом, тако и на нивоу процеса или на нивоу инфраструктуре.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Transition Challenge: Green digital devices for the future

  Тема: Предлози који се подносе за овај позив треба да се фокусирају на демонстрацију нових дигиталних уређаја и/или архитектуре. Предлози би требало да фокусирају свој рад на искоришћавање физичког, хемијског или биолошког процеса који раније није истражен, или би требало да преиспитају постојеће уређаје и развију нове начине или режиме који воде ка новом приступу са доказивим предностима и резултатима који се могу поновити.
  Предлози би требало и да опишу како се контролише и програмира предложени нови уређај, архитектура, систем или подсистем (уколико је применљиво) и објасне релевантне аспекте улазно/излазног (I/О) интерфејса.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Transition Open 2022

  Тема: Пројектни предлози за овај позив треба да постигну један или више следећих циљева:
  Овај позив нема унапред дефинисане тематске приоритете и отворен је за предлоге из било које области науке, технологије или поља примене. За било коју одабрану област, EIC Transition пројекти би требало да се подједнако баве и технологијом и развојем тржишта/пословања. Ове активности треба да укључују, у зависности од нивоа зрелости технологије, одговарајућу комбинацију истраживања, развоја технологије и валидације како би се повећала зрелост технологије изван доказа принципа за одрживе демонстранте технологије у предвиђеном пољу примене (односно до нивоа технолошке спремности 5 или 6). Активности морају у свим случајевима да се баве спремношћу тржишта за комерцијализацију и имплементацију (истраживање тржишта, пословни случај, изгледи за раст, заштита интелектуалне својине, анализа конкуренције, итд.) и да у себе укључе друге релевантне аспекте регулације, сертификације и стандардизације.

  Рок за пријаву: 28. септембар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases

  Тема: Пројектни предлози за овај позив треба да постигну један или више следећих циљева:
  • унапредити а) методе испоруке РНК, б) формулације мРНК, које би омогућиле ефикасну и безбедну испоруку мРНК у ћелије;
  • дизајн, развој и претклиничка валидација нових миРНК (базираних на миРНК лнцРНК, тРНК или сиРНК) терапија за сложене или ретке генетске болести;
  • развити и валидирати нову дијагностику засновану на РНК, као и биомаркере за предвиђање засноване на РНК, а који би омогућили рану и прецизнију дијагнозу, повољну прогнозу или прогнозу након третмана.

  Рок за пријаву: 4. мај 2022. године и 28. септембар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS 2

  Тема: ERC грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ERC пројекте. Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од стране ERC програма.

  Рок за апликацију: 29. септембар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Final FTTE Open Call (SMART4ALL финансијска подршка трећим лицима)

  Тема: FTTE су краткорочни прекогранични експерименти између два различита ентитета (индустријска или академска) из две различите земље које испуњавају услове. Пројекти треба да буду фокусирани на једну од четири дефинисане области: дигитализовани транспорт, дигитализовано окружење, дигитализована пољопривреда и општа дигитализација.

  Рок за пријаву: 15. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Mid to long term and systems integrated energy storage

  Тема: Складиштење енергије је неопходно због повећања флексибилности енергетских система, повезивања сектора, развоја паметних интероперабилних решења, итд. Посебна пажња у овом позиву биће посвећена високој повратној ефикасности, високој густини енергије, стабилним и поузданим решењима за средњорочно и дугорочно складиштење енергије, која представљају најпотребније услуге за флексибилне, одрживе и потпуно интегрисане енергетске системе.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Alternative approaches to Quantum Information Processing, Communication, and Sensing

  Тема: Quantum Flagship је иницијатива која је тренутно фокусирана на главне квантне технологије. Ипак, постоје и алтернативне примене и платформе као и до сада неискоришћени (контролисани) квантни принципи који би могли постати кључни елементи у будућим квантним системима. Они могу довести до иновација и омогућити новим актерима да понуде јединствена решења за архитектуру и критичне блокове нових квантних система. Ово би могло представљати значајну прилику за европске истраживаче и компаније у овој области.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Буџет пројекта: до 4 милиона ЕУР

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare

  Тема: Епизодична здравствена заштита, или здравствена заштита покренута симптомима, представља норму у здравственом систему. У великој мери, појединцима је поверена одговорност да сами надгледају здравствене промене и обрате се здравственом систему након идентификовања релевантних симптома. Упркос све већем броју програма скрининга, дијагноза велике већине поремећаја, укључујући оне код којих реаговање у раној фази има директан утицај на морбидитет или преживљавање, и даље се у великој мери ослања на појединца. Данашња технологија би требало да омогући напредак ка континуираној и превентивној здравственој заштити и да омогући људима да се у великој мери ослоне на технологију која је неприметно интегрисана у њихове животе са циљем квалитетне проактивне здравствене заштите.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: DNA-based digital data storage

  Тема: Тренутне технологије за складиштење дигиталних података достижу границе одрживости у смислу потрошње енергије и употребе ретких и токсичних материјала. Штавише, интегритет података при коришћењу ових технологија је временски ограничен, што отежава архивирање и складиштење података. Циљ овог позива је да истражи скалабилне и поуздане приступе за коришћење ДНК као општег медијума за складиштење података. Предложена решења морају да се фокусирају на операције читања/писања/уређивања дигиталних података у синтетичкој ДНК, а предложене технике треба да донесу квалитативни напредак у кључним параметрима као што су проток, дужина ДНК, поузданост, брзина и цена.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics

  Тема: Кардиогеномика има потенцијал да реши постојеће недостатке у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести (КВБ), што би омогућило бољи исход за пацијента. Напредно генетско тестирање узимајући у обзир сложено наслеђе, или комбиновање генетског тестирања, транскриптомике, протеомике и анализе метаболомике са клиничким фенотипом могу побољшати клиничко управљање КВБ и прецизније идентификовати изложеност ризику од великих кардиоваскуларних сметњи као што је срчана инсуфицијенција или изненадна смрт.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Challenge: Carbon dioxide and Nitrogen management and valorisation

  Тема: Климатске промене, глобално загревање и загађење воде/земље су изазови без преседана за планету. Да би се они превазишли, неопходно је развити напредна и интегрисана решења за промену постојећих производних процеса и увођење одрживијих потрошачких навика. Токови угљен-диоксида (CO2) и азота (N) снажно утичу на климатске промене. За имплементацију одрживих циклуса CO2/N, потребно је да се развију технологије које ће повећати ефикасност њиховог циклуса кроз нове праксе, приступе управљању и валоризацију процеса.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERC STARTING GRANTS

  Тема: ERC Starting Grants осмишљени су да подрже изврсне истраживаче у фази каријере у којој оснивају свој истраживачки тим или започињу свој независни програм.

  Рок за пријаву: 25. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains (RIA)

  Тема: Позив се односи на развој нових решења за симулацију и/или праћење отворених података у реалном времену (нпр. укључујући дигиталне близанце) за потребе одрживе производње и потрошње енергије, предиктивно моделирање и вештачку интелигенцију за анализу међународних ланаца вредности обновљиве енергије, итд. Планиране активности треба да промовишу највише стандарде транспарентности и отворености, и да обухвате аспекте као што су претпоставке, модели и подаци који се односе на обновљиве изворе енергије и горива.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Hop On Facility

  Тема: Hop On Facility предвиђа могућност правних лица из земаља са ниским истраживачким и иновационим учинком да се придруже већ одабраним заједничким истраживачким и иновационим акцијама, уз сагласност одговарајућег конзорцијума и под условом да у њему не учествују правна лица из таквих земаља.

  Рок за пријаву: 10. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Fostering balanced brain circulation – ERA Talents

  Тема: Међусекторска циркулација талената и академско-пословна сарадња за трансфер знања захтевају систематизацију и структурирање напора. Европска комисија има за циљ да подржи и подстакне такве трансформације, ка уравнотеженијој циркулацији талената, како на транснационалном, тако и међу секторима. Позив ERA Talents има за циљ да подржи обуку и мобилност истраживача, иноватора и других талената из области истраживања и иновација у различитим секторима, а са посебним фокусом на земље које су у технолошком ширењу (Widening Countries). Грант покрива трошкове организација које учествују у програму ERA Talents и појединачних талената који гостују/су на гостовању (нпр. административне трошкове, трошкове обуке, путне трошкове и дневнице, плате за гостујуће особље, као и трошкове повезане са технолошким ширењем, комуникацијом и трансфером знања).

  Рок за пријаву: 15. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Doctoral Networks 2022

  Тема: MSCA Докторске мреже подржавају имплементацију докторских програма кроз партнерства универзитета, истраживачких институција, истраживачких инфраструктура, предузећа укључујући мала и средња предузећа, и других друштвено-економских актера из различитих земаља Европе и шире. MSCA Докторске мреже су отворене за учешће организација из трећих земаља, у циљу неговања стратешких међународних партнерстава за обуку и размену истраживача. У оквиру MSCA Докторских мрежа се подстиче и додељивање индустријских или заједничких доктората.

  Рок за пријаву: 15. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)

  Тема: Предлози пројеката треба обухвате композите 2Д материјала (2ДМ), аеро-гелове и пене који могу да донесу пуну наноскопску функционалност 2Д материјала из нано- и микро-размера у макроскопски свет. Посебно треба да буду усмерени на развој 2Д материјала и технологија које се углавном баве питањима животне средине, укључујући нпр. смањење потрошње енергије у транспорту, уклањање изливања нафте из воде, пречишћавање воде са ниском потрошњом енергије, побољшана десалинизација воде, итд.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA)

  Тема: Предлози у оквиру овог позива би требало да се фокусирају на развој уређаја и система заснованих на 2DM технологији који ће отићи корак даље ка интеграцији са тренутно постојећим технологијама и довести до развоја радикално нових прототипова и/или решења за индустрију за широк спектар области примене. Пројектне идеје би требало да се укључе развој електронских и фотонских уређаја заснованих на 2DM, укључујући ултрабрза кола, фотодетекторе и модулаторе, широкопојасне детекторе, прекидаче, као и сензоре, напредну електронику, метаматеријале, итд., који се служе апликацијама као што су 5G и 6G пренос података, бежичне везе, аутономни роботи и возила, итд.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components (RIA)

  Тема: За поуздане методологије и алате за напредну анализу и верификацију, као и динамичко тестирање потенцијално рањивих и несигурних хардверских и софтверских компоненти, потребно је истражити и испитати могућности на пољу безбедности система, са посебним фокусом на алате за развој софтвера, метрику за ИТ безбедност и смернице за безбедне производе и услуге. У оквиру овог позива ће се финансирати истраживачко-иновативни рад на развоју различитих хибридних и агилних алата са високим степеном сигурности, развој КПИ, метрике, процедура и алата, и слично.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes

  Тема: Пројектни предлози за овај позив треба да одговоре на минимум три циља од понуђених осам:

  • доступност применљивих алата и процедура за делимичну и континуирану процену и прецизну поновну сертификацију ICT производа, ICT услуга и ICT процеса;
  • смањење времена и напора потребних за (поновну) сертификацију ICT производа, ICT услуга и ICT процеса;
  • побољшана сарадња заинтересованих страна у области информација о сертификатима сајбер безбедности, укључујући произвођаче и крајње кориснике из различитих држава чланица;
  • ефикасно (поновно) коришћење информација и доказа релевантних за сертификацију као подршка више-шематској (поновној) употреби;
  • интеграција сертификације у целокупан процес моделирања, верификације, тестирања и верификације система;
  • повећана упоредивост изјава о уверењу које произилазе из шема сертификације и стандарда који се у њима користе; избегавање вишеструке сертификације;
  • унапређење објеката за тестирање и симулацију, укључујући анализу инцидената и претњи;
  • повећане могућности Digital Twin-а за континуирану процену и интеграцију нових решења.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA)

  Тема: Циљ овог позива је проналажење нових технолошких решења заснованих на јединственим својствима 2D материјала, повећање ефикасности дијагностике и терапија и проналажење нових што ће допринети раној дијагностици, предвиђању, праћењу и превенцији болести као и смањењу трајања хоспитализације.

  Рок за пријаву: 16. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure (RIA)

  Тема: Градови пролазе кроз брзу трансформацију, једним делом због дигитализације, а једним делом и због проблема одрживости градова и њихове еколошке прихватљивости, углавном из перспективе климатске адаптације. У том смислу, решења заснована на природи комбинована са локалним знањем треба да се искористе и за решавање питања безбедности локалне инфраструктуре која могу омогућити да се градови учине отпорнијим на природне катастрофе и друге могуће безбедносне изазове.

  Рок за пријаву: 23. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation (RIA)

  Тема: Циљеви позива су следећи:
  • Анализа људског понашања као покретачких или каскадних фактора катастрофа или кризних ситуација, и трансформација квалитативних података у квантитативне информације ради побољшања анализе изложености.
  • Испитати како се ова анализа може интегрисати у планове и процесе приправности како би укључила културне, историјске и етичке перспективе о томе шта дефинише катастрофе и како се на њих реагује.

  Рок за пријаву: 23. новембар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Renewable-intensive, energy positive homes

  Тема: Циљеви позива су следећи:

  • Бржи прелаз на следећу генерацију нове изградње и реновирање исплативих енергетски позитивних, климатски неутралних стамбених зграда.
  • Поједностављена интеграција напредних паметних технологија, обновљивих извора енергије и решења за складиштење у пројектима стамбене изградње и реновирања.
  • Бржи прелаз на зграде и техничке елементе који су способни да се прилагоде различитим профилима корисника и животним стиловима, побољшавајући квалитет ваздуха, здравље људи и параметре благостања.
  • Побољшане вештине и компетенције међу радном снагом да подржи брзо усвајање енергетски позитивних зграда у стамбеном сектору.

  Рок за пријаву: 06. децембар 2022. године (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: 2nd Call for Offers to become a member of the DIH² network (Horizon 2020)

  Тема: Циљ позива је да регрутује нове чланове и прошири утицај мреже на све европске регионе. Чланством у мрежи организације добијају:

  • приступ експериментима које финансира DIH2;
  • учешће на састанцима које DIH2 организује, синхронизоване са водећом европском платформом из области роботике;
  • учешће у писању докумената/стратегија/политика у вези са роботиком и вештачком интелигенцијом;
  • приступ најновијој технологији из области роботике и вештачке интелигенције;
  • приступ DIH2 заједници, подршци, експертизи, технологији и услугама у оквиру екосистема индустрије у области роботике;
  • прилику за блиску сарадњу са члановима DIH2 мреже;
  • позив за учешће на DIH² конференцијама или догађајима.

  Рок за пријаву: 31. јул 2022. године; 31. октобар 2022. године; 31. јануар 2023. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


Позиви за Дунавски транснационални програм најављени су за септембар и новембар.


  Позив: Фонд за науку - Зелени програм сарадње науке и привреде

  Тема: Општи циљеви Програма су практична подршка сарадњи науке и привредног сектора, заснована на коришћењу расположивих научних потенцијала, финансирањем пројеката који могу на темељу непосредне примене резултата истраживања значајно утицати на даљи развој друштва и привреде у целини, а посебно науке и примењених истраживања укључивањем изврсних истраживача у решавање виталних проблема друштва и увођењем младих истраживача у научно-истраживачки рад; јачање професионалних капацитета научно-истраживачких установа и стварање нових пројектних тимова.

  Рок за пријаву: 11. октобар 2022. године (до 15 часова по средњоевропском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонда за науку - Програм ПРИЗМА

  Тема: Циљеви Програма су финансирање пројеката који се заснивају на изврсним идејама које у будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини; јасно наведеној мотивацији за истраживања у оквирима савремених трендова развоја науке у одговарајућим научним областима; развоју научних и практичних аспеката у области техничко-технолошких наука; развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, производњу хране и заштиту животне средине; итд.

  Рок за пријаву: 14. октобар 2022. године (до 15 часова по средњоевропском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: DARIAH ERIC за период 2022-2024. годинe

  Тема: DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium) је једна од двадесет три истраживачке инфраструктуре Европске комисије које дају правац европској науци, и која има за циљ да изгради инфраструктуру за хуманистичке науке и уметност и тиме олакша истраживања у дигиталном свету. DARIAH ERIC конзорцијум је објавио Јавни позив за пријављивање предлога пројеката који би истражили изазове дизајнирања, имплементације, документовања и дељења дигиталних процеса рада у контексту уметничких и хуманистичких истраживања са техничке, методолошке, инфраструктурне и концептуалне тачке гледишта.

  Рок за пријаву: 3. октобар 2022. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COST програм

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 20. октобар 2022.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Industrial safety implications of platform work, the Green Deal, and advanced materials for energy storage (two-stage)

  Тема: Позив обухвата истраживање о управљању индустријским ризиком, избегавању великих утицаја на животну средину или друштво, као и истраживање производа и система потребних за побољшање безбедности у индустријским окружењима (процесна индустрија, енергетика, транспорт опасних материја, изградња и рад главне инфраструктуре и услуга). У оквиру овогодишњег позива, доступне су три теме:
  • Тема 1: Индустријска безбедност у контексту императива одрживости
  • Тема 2: Безбедност напредних материјала у апликацијама за конверзију и складиштење енергије
  • Тема 3: Развој радних места и безбедност у платформској економији

  Рок за пријаву: 22. септембар 2022. године (pre-proposals), 8. децембар 2022. године (full proposals)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива