Отворени позиви


  Позив: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

  Тема: Циљ овог позива је развијање платформе која пружа потребну техничку, регулаторну, финансијску и социјално-економску стручну помоћ, као и помоћ градовима у развоју и примени климатских акционих планова и планова за социјалне иновације. Пројекат би такође требало да буде одговоран за управљање конкурентним позивима упућеним трећим странама ради испуњавања циљева ове акције. Предлози пројекта морају обухватити све 4 теме наведене у позиву: 1) Активност 1: Климатски акциони планови и иновације у оквиру Зеленог споразума; 2) Активност 2: Припрема инвестиционих пројеката и финансирање; 3) Активност 3: Социјалне иновације и ангажовање грађана; и 4) Активност 4: Истраживање и иновације за климатски неутралну трансформацију градова.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

  Тема: „Farm-to-Fork“ стратегија, која је саставни део европског Зеленог договора, има за циљ да убрза прелазак на одрживе прехрамбене системе, како би се осигурало да економски, социјални и еколошки темељи сигурности хране и исхране не буду угрожени. Акценат се притом ставља на омогућавање „праведне транзиције“ за све актере прехрамбених система, у којој се смањују социјалне неједнакости, решава сиромаштво храном и осигурава правичан приход за све актере. Поред тога, пандемија COVID-19 истакла је важност великих и отпорних прехрамбених система ЕУ у оквиру одрживе кружне биоекономије који би могли одговорити на глобалне поремећаје у ланцима снабдевања и ублажити социјално-економске утицаје кризе.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

  Тема: Наука на којој се темељи Европски зелени договор изнела је шта је важно у погледу утицаја климатских промена, потребе да се њима прилагоди и потребе да се следе путеви декарбонизације. Предузећа, инвеститори, владе и грађани биће суочени са изазовима ублажавања и прилагођавања климатским променама. Због тога ове актере треба оснажити решењима која одговарају размери изазова. Како ће данашње одлуке утицати на наше емисије и отпорност током деценија које долазе, доносиоци одлука морају да знају који су начини живота, производње и потрошње компатибилни са климатском отпорношћу и путевима постизања климатске неутралности до 2050.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

  Тема: Хитност и размере изазова Зеленог споразума захтевају мобилизацију и унапређење научних капацитета и ресурса на светском нивоу, попут оних које нуде европске истраживачке инфраструктуре. Онe ће допринети транзицији ка климатски неутралној Европи, циљајући на смањење штетних емисија за најмање 50% до 2030. Активности ће се фокусирати на вршење истраживања и увођење иновација у две приоритетне области: складиштење енергије и напредно посматрање и праћење климе / животне средине.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

  Тема: У оквиру Хоризонт програма, планирана је имплементација Европске мисије за прилагођавање климатским променама (укључујући и Друштвену трансформацију) која ће вршити тестирање и процену решења за прилагођавање са циљем покретања друштвених трансформација међу најважнијим системима заједнице (нпр. здравство; пољопривреда, вода, животна средина, биодиверзитет, инфраструктура, итд.) који су од кључне важности за одрживи раст. Акције које се финансирају у оквиру овог позива ће служити као први кораци у идентификовању и унапређивању најперспективнијих решења на регионалном нивоу.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

  Тема: Активна улога грађана и њихово директно учешће је од суштинске важности за бављење климатским променама и другим активностима које штете животној средини на копну, ваздуху и мору. Промене у понашању грађана и потрошача према одрживијим обрасцима могу се спровести кроз образовање, подизање свести, науку о грађанима, посматрање и праћење њихових утицаја на животну средину, грађански ангажман и социјалне иновације. Неопходно је директно укључити грађане и заједнице у допринос климатским акцијама и заштити животне средине, подстичући их на тај начин да промене своје лично понашање и начин размишљања.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Restoring biodiversity and ecosystem services

  Тема: Oбнова екосистема великих размера је хитна – могућности је све мање. Потребан је системски приступ како би се оствариле опипљиве користи од акција у оквиру Европског зеленог договора, а које су у вези са климом (ублажавање, прилагођавање и смањење ризика од катастрофа), биодиверзитетом, смањењем загађења и одрживим прехрамбеним системима (од фарме до виљушке), здрављем и добробити. Због тога акције у оквиру ове теме треба да буду кључне за демонстрирање и промоцију системских решења за унапређење хитне обнове ради повећања биодиверзитета и подршке широком спектру екосистема, што представља циљеве Стратегије за биодиверзитет за 2030. која се односи на оштећене копнене, слатководне, обалске и морске екосистеме.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

  Тема: Сва подручја Европског зеленог споразума, од климатских акција до нултог загађења, захтевају значајне промене у друштвеној пракси и понашању појединаца, заједница и јавних и приватних организација. Ове промене се тичу понашања у области мобилности, смањења емисија повезаних са саобраћајем и потрошње енергије / ресурса, заштите или обнављања биодиверзитета итд. Активности које се финансирају у оквиру овог позива треба да успоставе транснационалне и трансдисциплинарне мреже стручњака, истраживача и релевантних организација цивилног друштва, како би заједнички анализирали социјалне праксе и процесе, и заједнички применили резултате у приоритетним областима.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

  Тема: Европски зелени договор очекује да ће трансформисати Европу у праведно и просперитетно друштво са модерном, ресурсно ефикасном и конкурентном економијом без нето емисије гасова са ефектом стаклене баште до 2050. Да би се декарбонизовала Европа, обновљиви извори енергије са копна и мора морају постати главни извор енергије, уз задржавање стабилности и отпорности европског енергетског система. И даље су потребна истраживања и иновације да би се могла постићи потпуна трансформација система и остварити амбиција других политика ЕУ попут Чисте планете за све, СЕТ-плана и Нове стратегије кружне економије и допринети циљевима одрживог развоја Уједињених нација (посебно СДГ 7 Приступачна и чиста енергија и СДГ 9 Индустрија, иновације и инфраструктура).

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

  Тема: Недавно истраживање Еуробарометра (2020) показало је да је велика већина испитаника забринута због утицаја хемикалија присутних у свакодневним производима на њихово здравље. Такође, постоје чврсти научни докази који поткрепљују забринутост у вези са хемикалијама. Европски зелени договор укључује посвећеност плановима за постизање нултог загађења животне средине, без токсичних производа. У том контексту, посебно се помиње потреба за правовременим и ефикасним управљањем ризицима које представљају опасне хемикалије.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

  Тема: Предлози који се финансирају у оквиру ове теме формираће део демонстративних пројеката за спровођење Иницијативе за циркуларне градове и регионе (CCRI) Европске комисије и морају се спроводити у блиској сарадњи и координацији са њом. CCRI је део новог Акционог плана за кружну економију и има за циљ да подржи примену решења за кружну економију на локалном и регионалном нивоу.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Building and renovating in an energy and resource efficient way

  Тема: Са све већим фокусом на грађевински сектор (иницијатива „Tалас обнове“ Европског зеленог споразума), с обзиром на тежњу ка потпуној декарбонизацији до 2050. године, грађевинско окружење постаје стратешко подручје за истраживање и развој. Приоритет су дизајн и изградња нових или доградња постојећих зграда са нултом емисијом / нултим загађењем, и позитивних енергетских кућа у одрживим зеленим четвртима. У овој транзицији постоје две главне компоненте. Прво, транзиција у пројектовању и изградњи зграда како би се смањиле њихове емисије и повећала енергетска ефикасност њиховог функционисања; исто се односи и на накнадно опремање постојећих зграда ради повећања њихове ефикасности. Друго, прелазак на енергетски позитивне зграде (производња електричне енергије, покривање њихових потреба за грејањем и хлађењем и допринос стабилности енергетске мреже) уз одрживе технологије обновљивих извора енергије.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Радни програм

  Позив: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

  Тема: Овај позив има за циљ да успостави транснационалне мреже стручњака, истраживача, експерата и релевантних организација цивилног друштва специјализованих за демократију и грађанско учешће широм Европе, који ће размењивати добре праксе, алате и ресурсе како би постигли зелени договор, како на нивоу локалних заједница, тако и на ширем нивоу.

  Рок за пријаву: 26. јануар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SMART4ALL First Open Call Cross-Domain Technology Transfer Experiments (CTTE) – позив за треће стране

  Тема: SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије. Фокус овог пројекта је на Прилагођеном рачунарству са ниском потрошњом енергије за кибер-физичке системе и Интернет ствари (Internet of Things) и комбинује скуп јединствених карактеристика које у заједничкој визији спајају различите културе, политике, географска подручја са различитим доменима апликација. Као део своје стратегије, пројекат ће развити и одржавати активну мрежу дигиталних иновационих хабова широм Централне, Јужне и Источне Европе за подршку академским институцијама, малим и средњим предузећима и мало већим компанијама које улазе у еру дигитализације.

  Рок за пријаву: 1. март 2021. у 17ч

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • Open Call  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: Large Research Grants on Education Program

  Тема: Велики истраживачки грантови за образовање подржавају истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

  Рок за пријаву: 15 јануар 2021. (прва фаза), 5. фебруар 2021. (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector

  Тема: Општи циљ овог позива је примена дигитализације и иновација од стране туристичких малих и средњих предузећа (МСП) кроз транснационалну сарадњу и активности изградње капацитета, како би се омогућио паметан и одржив раст туристичких МСП; неговање капацитета и вештина МСП да побољшају употребу нових дигиталних технологија; неговање иновативних решења за унапређење управљања туризмом и туристичке понуде кроз сарадњу у оквиру туристичког екосистема, укључујући јавно-приватна партнерства.

  Рок за пријаву: 11. фебруар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Industrial safety in the context of pandemics and exponential change

  Тема: Позив укључује истраживање и управљање индустријским ризиком, спречавање већих утицаја на животну средину или друштво, као и истраживање производа и система потребних за побољшање безбедности у индустријским окружењима. Поменуте индустрије укључују, између осталих, процесну индустрију, енергетику, транспорт опасних материја, изградњу и рад главне инфраструктуре и сектор услуга. Позив обухвата две теме: Тема 1) Лекције научене из Covid-19 и изградња капацитета за подизање имуног одговора на вирус, и Тема 2) Нано-структурирани материјали у личној заштитној опреми и уређајима за филтрирање.

  Рок за пријаву: 30. март 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Microsoft AI for Accessibility program

  Тема: Програм AI for Accessibility омогућава приступ напредним рачунарским ресурсима у Microsoft Azure cloud-у за појединце и организације који раде на оснаживању особа са инвалидитетом широм света. Програм AI for Accessibility додељује грантове пројектима који се надовезују на недавна достигнућа у Microsoft-овим когнитивним услугама и машинском учењу за развој приступачних и интелигентних решења АИ у било којем од три фокусна подручја: запошљавање, свакодневни живот и комуникација.

  Рокови за пријаву:

 • - Паметни градови и превоз - 15. децембар 2020.
 • - Образовање - 12. март 2021.
 • - Отворени позив - 30. јул 2021.
 • Више информација на следећим линковима:

 • AI for Accessibility програм
 • Званична страница позива

  Позив: COST програм

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2021. 12ч (CET)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива