Отворени позиви  Позив: Партнерства за сарадњу

  Тема: Партнерства за сарадњу се односе на омогућавање организацијама да повећају квалитет и релевантност својих активности, да развију и ојачају своје мреже партнера, подстицање интернационализације кроз размену и развој нових пракси и метода, као и размену идеја. Циљ им је да подрже развој, пренос и / или примену иновативних пракси као и спровођење заједничких иницијатива за промоцију сарадње, вршњачко учење и размену искустава на европском нивоу. Резултати треба да буду преносиви, скалабилни, и да ако је могуће, имају јаку трансдисциплинарну димензију. Од одабраних пројеката ће се очекивати да поделе резултате својих активности на локалном, регионалном, националном и транснационалном нивоу.

  Рок за пријаву: 20. мај 2021. до 12 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Erasmus Mundus – Јoint Masters

  Тема: Еразмус Мундус - Заједнички Мастери се односе на интегрисане транснационалне међународне студијске програме на мастер нивоу, које спровoди међународни конзорцијум високошколских установа из различитих земаља широм света и релевантни партнери са специфичном стручношћу и интересовањем за предметну студију области.

  Рок за пријаву: 26. мај 2021. до 17 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Erasmus Mundus - Design Measures

  Тема: Мере за дизајн у оквиру Еразмус Мундус акције односе се на јачање капацитета универзитета за модернизацију и интернационализацију њихових наставних програма и пракси, удружују ресурсе и развијају механизме који се односе на осигурање квалитета, акредитацију и признавање диплома и бодова.

  Рок за пријаву: 26. мај 2021. до 17 часова

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Жан Моне акције на пољу високог образовања

  Тема: Жан Моне акције на пољу високог образовања подржавају наставу и истраживање у оквиру студија Европске уније широм света. Студије ЕУ треба да промовишу активно европско грађанство и вредности и баве се улогом ЕУ у глобализованом свету, повећавајући свест о Унији и олакшавајући будући ангажман, као и дијалог између људи. Такође, настоје да функционишу као вектори јавне дипломатије према земљама у развоју, промовишући ЕУ вредности и јачање видљивости онога за шта се Европска унија залаже и шта намерава да постигне. Сви заинтересовани могу послати пројектне пријаве за једну од акција (Жан Моне модуле, Жан Моне катедре и Жан Моне центре изврсности) Извршној агенцији EACEA.

  Рок за пријаву: 2. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Жан Моне акције у другим областима образовања и обука

  Тема: Општи циљ Жан Моне акције у другим областима образовања и обука је промовисање бољег разумевања Европске уније и функционисања њених институција, како у општем образовању, тако и у стручном оспособљавању. Такође, задатак је омогућити институцијама за обуку наставника да унапреде своја интерна знања и вештине у предавању о питањима ЕУ, а самим тим и да обезбеде наставницима бољу спремност за увођење садржаја ЕУ у наставничке активности. Активности обуке наставника подржаће образовно особље у школама и пружаоци услуга стручног образовања. Жан Моне тренинзи за наставнике имају за циљ да подрже школе и пружаоце услуга стручног образовања у планирању, организовању и испоруци садржаја ЕУ у њиховим програмским и ваннаставним активностима.

  Рок за пријаву: 2. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Савези за иновације

  Тема: Циљеви Савеза за иновације су усмерени на иновације у високом образовању, стручном образовању и обуци, предузећима и ширем друштвено-економском окружењу, суочавање са друштвеним и економским изазовима, али и на стварање нових стратешких приступа и сарадње за конкретна решења за развој вештина, мобилизацију и подстицање конкретне акције за унапређивање и преквалификацију радне снаге, бављење потребама тржишта рада, подржавање зелене и дигиталне транзиције као и националне, регионалне и локалне вештине и стратегије раста. Ова партнерства ће се спроводити кроз низ кохерентних и свеобухватних секторских или међусекторских активности. Да би се подстакле иновације, фокус ће бити на дигиталним вештинама које су све важније у свим профилима послова широм целокупног тржишта рада. Такође, прелазак на циркуларнију и зеленију економију треба да буде поткрепљен променама у квалификацијама и националним образовним програмима и програмима обуке како би се задовољиле нове професионалне потребе за зеленим вештинама и одрживим развојем.

  Рок за пријаву: 7. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм


  Позив: ERC Consolidator Grants

  Тема: ЕРЦ консолидовани грантови су осмишљени тако да подрже главне истраживаче у фази у којој могу ојачати своје независне истраживачке тимове или програме. Истраживачи морају показати изврсност у својој области истраживања и изводљивост своје научне пројектне пријаве. Пројектне пријаве могу поднети истраживачи било које националности са 7‒12 година искуства од завршетка доктората, са изврсним научно-истраживачким искуством и квалитетним предлогом истраживачког пројекта.

  Рок за пријаву: 20. април 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

  Тема: Предлози ће подржати обезбеђивање транснационалног и/или виртуелног приступа и обука за коришћење инфраструктуре, као и активности на побољшању, прилагођавању и интегрисању услуга које инфраструктура пружа, како би се поједноставиле и интегрисале процедуре за приступ и како би се даље развиле услуге у виртуелном облику, тј. на даљину. Приступ истраживачким инфраструктурама пружаће се корисницима као подршка њиховим истраживачким пројектима усмереним на развој нових или прилагођених алата и мера за превенцију и/или интервенције, као што су нови или прилагођени дијагностички поступци и терапије, лекови, вакцине, управљање клиничким болестима, социо-бихевиоралне и друштвено-економске мере, итд.

  Рок за пријаву: 6. мај 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

  Тема: Као што се показало и за друге епидемије заразних болести, тако ће и COVID-19 вероватно остати друштвени изазов и након непосредног избијања пандемије, с обзиром на његов деструктивни утицај на здравствене системе и економију. Поред сталне здравствене опасности, ризик од других патогена у настајању такође остаје, па је стога спремност за будуће пандемије од највеће важности и треба радити на обезбеђивању неопходних механизама за приступ, размену и коришћење истраживачких података од важности у тој борби.

  Рок за пријаву: 6. мај 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

  Тема: Позив има за циљ подршку активностима које омогућавају испитивање вакцина и терапијског лечења SARS-CoV-2 /COVID-19, подстицање превенције и даље информисање о политици јавног здравља и клиничком управљању. Очекивани исходи предлога пројеката су обогаћивање постојећег портфолија профилактике и терапије SARS-CoV-2 /COVID-19 клиничким испитивањем перспективних прототипова вакцина, даљи развој нових или прилагођавање постојећих прототипова вакцина ефикасних против тренутних верзија SARS-CoV-2 и које би потенцијално штитиле од нових верзија, као и развој нових, ефикасних терапија за клиничко лечење против SARS-CoV-2, укључујући превенцију напредовања болести у тешку болест и хоспитализацију.

  Рок за пријаву: 6. мај 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Cohorts united against COVID-19 variants of concern

  Тема: Оваj позив има за циљ подршку активностима које омогућавају или доприносе развоју великих кохорта и Covid-19 мрежа на глобалном новоу. Очекује се да ће се предлози предати у оквиру овог позива надовезати на постојеће велике, регионалне или међународне кохорте широм света и / или успоставити нове. Ове кохорте би требало да имају за циљ брзо унапређивање знања о SARS-CoV-2 и његовим новим варијантама, са циљем развијања стратешких препорука за ефикасну контролу и превенцију инфекције. Регионалне или међународне кохорте би требало омогућити брзу и доследну процену појаве и ширења нових варијанти у различитим деловима света. Они би требало да допринесу бољем разумевању њихове преносивости, вируленције и патогености.

  Рок за пријаву: 6. мај 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Pathfinder Open 2021

  Тема: EIC Pathfinder Open подржава високо ризичан истраживачки рад који се односи на аспекте који нису још увек испитани, питања на која још нико не зна одговор, постојање проблема којима се не може управљати и слично. Супротно томе, истраживања која су инкрементална или позната, нису квалификована за финансирање у оквиру овог програма. Стога, да би се квалификовао за финансирање, предлог пројекта мора имати следеће три карактеристике (Gatekeepers): 1) мора имати дугорочну визију радикално нове технологије која има потенцијал да позитивно утиче на трансформацију економије и друштва, 2) мора се односити на конкретан, нов и амбициозан технолошки продор (science-towards-technology breakthrough), 3) приступ и методологија истраживања морају бити високог ризика (high-risk/high-gain), са конкретним и веродостојним циљевима.

  Рок за пријаву: 19. мај 2021.

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC Радни програм 2021

  Позив: HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education

  Тема: Европски институт за иновације и технологију (ЕИТ) покреће иницијативу за изградњу иновационих капацитета за високо образовање. Нова иницијатива има за циљ остваривање пуног иновационог потенцијала високошколских установа тиме што ће повећати њихов предузетнички и иновациони капацитет и интегрисати их у највећи европски иновациони екосистем. Одабрани пројекти добиће стручно подучавање и финансирање од Заједнице за знање и иновације ЕИТ-а.

  Рок за пријаву: 25. мај 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Training and Education on High Performance Computing (Horizon 2020)

  Тема: Рачунарство високих перформанси (HPC) је поље истраживања које се убрзано развија са снажним потенцијалом за економски раст. HPC, наука о подацима, аналитика података и економија података постају све важнији за многе индустријске и комерцијалне секторе. Иако су основне рачунарске науке и програмски језици укључени у многе универзитетске наставне програме, постојећи образовни програми не испуњавају захтеве модерног образовања. Стога овај позив има за циљ стварање једног или више паневропских пилотских пројеката за развој модерног образовног програма усмереног на HPC који би досегао научне и индустријске циљне групе и служио кључним актерима у приватном и јавном сектору.

  Рок за пријаву: 1. јул 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива  Позив: Фонд за иновациону делатност - Иновациони ваучери

  Тема: Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен привредним друштвима за коришћење услуга које пружају научноистраживачке организације. Намењени су предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

  Рок за пријаву: до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност - Програм сарадње науке и привреде

  Тема: Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

  Рок за пријаву: 29. април 2021. године до 15 часова.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Центар за промоцију науке за пројекте промоције и популаризације науке у 2021. години

  Тема: Позивају се сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације, али и појединци преко научних клубова да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2021. години. Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије.

  Рок за пријаву: 29. април 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: AI4EU CALL FOR SOLUTIONS

  Тема: AI4EU CALL FOR SOLUTIONS је део AI4EU пројекта који има за циљ да на један од дефинисаних изазова у секторима индустрије, пословања и друштва пронађе решења базирана на технологији вештачке интелигенције, чиме ће омогућити предузећима и јавним секторима ефикасније пословање и помоћи им да на лакши и бољи начин своје услуге пруже корисницима и грађанима. Траже се истраживачи и предузећа са искуством у развитку AI технологије за блиску сарадњу на пројекту.

  Рок за пријаву: 29. април 2021. (до 13 часова)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Large Research Grants on Education Program

  Тема: Велики истраживачки грантови за образовање подржавају истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

  Рок за пријаву: 19. мај 2021. (прва фаза), 16. јун 2021. (друга фаза)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ES-BALK – Високо образовање на Западном Балкану

  Тема: Пројекат „Високо образовање на Западном Балкану“ пружа подршку за покретање иницијатива за академску сарадњу француских високошколских установа и истраживачких центара у земљама Западног Балкана, као и подршку већ започетој сарадњи, помажући им око анализе ситуације на локалном нивоу, боље идентификације локалних потреба за студијском и професионалном обуком, промовишући француски образовни систем који би могао да пружи адекватну едукацију, задржавајући истовремено и европску димензију у циљу што бољег укључивања у европске пројекте.

  Рок за пријаву: 30. мај 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Research Grants on Education - Small

  Тема: Програм малих истраживачких грантова подржава истраживачке пројекте за образовање који ће допринети побољшању образовања, са буџетима до 50 000 долара за пројекте у распону од једне до пет година. Пријаве се могу слати три пута годишње.

  Рок за пријаву: 01. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: UNESCO - International Fund for Cultural Diversity

  Тема: Ове године, IFCD се придружује прослави Међународне године креативне економије за одрживи развој позивом за увођење структурних промена кроз: а) увођење и/или разрађивање политика и стратегија које имају директан утицај на стварање, производњу, дистрибуцију и приступ разноврсним културним изразима, укључујући културна добра, услуге и активности; и б) јачање људских и институционалних капацитета јавног сектора и организација цивилног друштва, које се сматрају неопходним за подршку одрживим локалним и регионалним културним индустријама и тржиштима у земљама у развоју.

  Рок за пријаву: 16. јун 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COST програм

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2021. 12ч (CET)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива