Отворени позиви  Позив: Савези за иновације

  Тема: Циљеви Савеза за иновације су усмерени на иновације у високом образовању, стручном образовању и обуци, предузећима и ширем друштвено-економском окружењу, суочавање са друштвеним и економским изазовима, али и на стварање нових стратешких приступа и сарадње за конкретна решења за развој вештина, мобилизацију и подстицање конкретне акције за унапређивање и преквалификацију радне снаге, бављење потребама тржишта рада, подржавање зелене и дигиталне транзиције као и националне, регионалне и локалне вештине и стратегије раста. Ова партнерства ће се спроводити кроз низ кохерентних и свеобухватних секторских или међусекторских активности. Да би се подстакле иновације, фокус ће бити на дигиталним вештинама које су све важније у свим профилима послова широм целокупног тржишта рада. Такође, прелазак на циркуларнију и зеленију економију треба да буде поткрепљен променама у квалификацијама и националним образовним програмима и програмима обуке како би се задовољиле нове професионалне потребе за зеленим вештинама и одрживим развојем.

  Рок за пријаву: 7. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм

  Позив: Еразмус+ академије за унапређење образовања наставника

  Тема: Еразмус+ академије имају за циљ да допринесу побољшању политика и пракси образовања наставника у Европи стварањем мрежа и заједница за образовање наставника, унапреде европску димензију и интернационализацију образовања учитеља кроз иновативну и практичну сарадњу и размену искустава са наставницима у другим европским земљама, развију и тестирају заједнички различите моделе мобилности, развију одрживу сарадњу и допринесу креирању политика образовања наставника на европском и националном нивоу.

  Рок за пријаву: 7. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Интернет страница Водича за Еразмус+ програм


  Позив: ERC ADVANCED GRANT

  Тема: ERC напредни грантови осмишљени су да подрже изузетне главне истраживаче у фази каријере у којој су већ признати као истраживачи са искуством у истраживачким достигнућима. Од кандидата се очекује да буду активни истраживачи који имају евиденцију о значајним истраживачким достигнућима у последњих 10 година и да буду лидери у погледу оригиналности и значаја њихових истраживачких доприноса.

  Рок за пријаву: 31. август 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation

  Тема: Овај позив има за циљ:

  • Побољшати постојеће европске и / или глобалне моделе ублажавања климе бољом заступљеношћу основних индустријских ланаца вредности и потенцијалних технологија ублажавања, укључујући циркуларну економију.
  • Побољшати квантификацију утицаја и могућности циркуларне економије на ублажавање климатских промена.
  • Подржати интеграцију циркуларне економије у климатске акције, политику и њихову базу доказа.
  • Подржати интеграцију смањења / ублажавања емисија GHG у критеријуме циркуларне економије.

  Рок за пријаву: 14. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improved understanding of greenhouse gas fluxes and radiative forcers, including carbon dioxide removal technologies

  Тема: Овај позив има за циљ следеће исходе:

  • унапређење знања из три области: а) токови гасова са ефектом стаклене баште и повратних информација Земљиних система; б) доприноси глобалном загревању различитих зрачних сила које нису CO2; в) реакције климатског и Земљиног система на климатску неутралност и нето негативне емисије; како би се дошло до бољег разумевања процеса који покрећу климатске промене;
  • побољшање пројекција климатских промена (укључујући и екстремне догађаје повезане са климатским променама);
  • боље разумевање начина на који иновативне акције ублажавања могу помоћи у стабилизацији глобалне температуре;
  • све наведено треба уложити у унапређење модела система Земље, климатске услуге и друге облике даље употребе.

  Рок за пријаву: 14. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improved economic methods for decision-making on climate and environmental policies (RIA)

  Тема: Активности у оквиру овог позива би требало да се усредсреде на побољшање методологије, праксе и техника за спровођење економске процене политика заштите животне средине, узимајући у обзир напредак у релевантним наукама и разумевање ограничења до сада коришћених методологија и алата, посебно у студијама утицаја. Кључне политике заштите животне средине од интереса у оквиру ове теме су оне које се баве климатским променама и губитком биодиверзитета, а акције треба да подстичу интегрисане приступе за решавање ових изазова.

  Рок за пријаву: 14. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change (CSA)

  Тема: Предлози пројеката у оквиру ове теме треба да пруже подршку регионалним и локалним властима у њиховој припреми за испуњавање захтева Механизма цивилне заштите Уније и предвиђених циљева у Закону о клими, подржавајући нову стратегију ЕУ о прилагођавању на климатске промене у смислу истраживања и иновација, података, знања, капацитета и вештина. Од пројеката се очекује да мапира прошле, текуће и будуће активности повезане са прилагођавањем на климатске промене, укључујући иновативне приступе за примену комбинованих решења - заснованих на технолошким, нетехнолошким и социјалним иновацијама - и да истражи даље правце развоја.

  Рок за пријаву: 14. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Assessment of noise and particle emissions of L category vehicles from real driving conditions

  Тема: Загађење буком је све већи проблем за животну средину и утиче на квалитет живота. Иако повећање обима саобраћаја резултира већим нивоом буке, повећање урбанизације доводи до већег броја људи који су погођени овим проблемом. Као резултат, очекује се да ће се у будућности повећати негативни утицаји саобраћајне буке на здравље, директно и индиректно, упркос потенцијалним побољшањима у смањењу буке на возилима, гумама и путевима. Један од начина смањења буке у друмском (или железничком) саобраћају је решавање проблема на самом извору што је главна тема којом предлози пројеката треба да се баве у оквиру овог позива.

  Рок за пријаву: 14. септембар 2021. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Maximising the impact and synergy of European climate change research and innovation

  Тема: Европа улаже велике напоре да задржи лидерску позицију у подршци климатским политикама и стратегијама, као и у међународним напорима да реализује глобалне климатске акције у складу са Париским споразумом и Циљевима одрживог развоја (SDG). Унапређење науке о клими и даље ширење и продубљивање базе знања је од суштинског значаја за друштвену транзицију ка климатски неутралном и климатски отпорном друштву до 2050. године, као и ка амбициознијем циљу смањења емисије гасова до 2030. године.

  Рок за пријаву: 14. септембар 2021. године

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: SMART4ALL Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)

  Тема: FTTE су краткорочни прекогранични експерименти који подржавају стварање синергије и помажу убрзање пројеката оријентисаних на производе и пружање смерница за успешну комерцијализацију, са фокусом на једну од четири дефинисане вертикале: 1) дигитализовани транспорт, 2) дигитализовано окружење, 3) дигитализована пољопривреда, и 4) остале дигитализоване области.

  Рок за пријаву: 15. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Enhancing quality of care and patient safety

  Тема: Циљеви овог позива су у складу са дестинацијом 4 кластера Здравства, „Обезбеђивање приступа иновативној, одрживој и висококвалитетној здравственој заштити“. У вези са тим, пројектни предлози би требало да теже следећим исходима:

  • креатори здравствене политике користе знање и доказе специфичне за контекст области здравства како би развили инклузивне, ефикасне и приступачне интервенције којима се осигурава сигурност пацијента;
  • здравствени радници знају како да спрече, идентификују, процене и адресирају ризике за безбедност пацијента и користе усклађене или стандардизоване поступке усмерене на пацијента и смернице за праксу за побољшање безбедности пацијента развијене у партнерству са оснаженим пацијентима;
  • пружаоци здравствене заштите интегришу усаглашене и стандардизоване праксе са персонализованим шемама лечења;
  • здравствени радници користе квалитетне процесе како би премостили међусекторске празнине и побољшали безбедност пацијента;
  • повећан број здравствених радника и пацијената / грађана придржава се препорука за побољшану сигурност пацијената.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: A roadmap for personalised prevention

  Тема: Циљеви овог позива су у складу са дестинацијом 1 кластера Здравства, „Остати здрав у друштву које се брзо мења“. Пројектни предлози за овај позив би требало да имају за циљ постизање резултата који су усмерени, прилагођени и доприносе следећим исходима:

  • Истраживачи, институције које финансирају истраживања и креатори политике спроводе Стратешку агенду за истраживање и иновације.
  • Креатори политике, службе јавног здравства, заинтересоване стране из индустрије и удружења грађана широм Европе раде са координираним, усклађеним и свеобухватним истраживачким приступом ка персонализованој превенцији за све.
  • Јавне здравствене службе, здравствени системи и удружења грађана су свесни и усвајају персонализоване стратегије превенције.
  • Институције које пружају услуге осигурања и јавне власти доносе одлуке засноване на доказима за спровођење персонализованих превентивних стратегија за све грађане.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Building a European innovation platform for the repurposing of medicinal products

  Тема: Циљеви овог позива су у складу са дестинацијом 3 кластера Здравства, „Сузбијање болести и смањење терета болести“. У вези са тим, пројектни предлози би требало да теже следећим исходима:

  • Истраживачи користе платформу креирану током пројекта као ефикасан и одржив приступ координацији и управљању адаптације лекова и употребе лекова у друге сврхе, сврсисходно користећи научно знање и ресурсе.
  • Пацијенти имају нове и ефикасне терапијске могућности фокусиране на незадовољене медицинске потребе, како за преносиве тако и за непреносиве болести.
  • Системи здравствене заштите и обвезници здравственог осигурања имају на располагању исплативије третмане који средњорочно и дугорочно смањују финансијско оптерећење.
  • Јавни сектор и фармацеутска индустрија укључују се у нове моделе одрживе сарадње на европском нивоу и шире.
  • Креатори политике прилагођавају регулаторни оквир ЕУ за фармацеутске производе.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Healthy Citizens 2.0 - Supporting digital empowerment and health literacy of citizens (CSA)

  Тема: Дигиталне технологије су покретачка снага која може да оснажи грађане да преузму активну улогу у управљању сопственим здрављем и благостањем. Све је више доказа који показују вредност дигиталних здравствених интервенција и решења за промоцију здравља, превенцију и лечење болести, а дигитална здравствена писменост грађана је од суштинске важности за успешну трансформацију система здравствене заштите.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial resistance (OH AMR) (CSA)

  Тема: Повећани нивои антимикробнe резистенцијe (AMP) представљају главну претњу по људско здравље са озбиљним последицама и по здравље животиња и животну средину. Борба против АМР-а у бактеријама, гљивицама, вирусима и паразитима захтева снажан и координиран одговор како би се заштитили грађани у Европи и шире, као што је наведено у европском акционом плану „One Health“. Међутим, изазов у садашњој ситуацији је да је АМР истраживачки и иновативни пејзаж још увек исувише фрагментиран па постоји потреба да се крене ка интеграцији различитих дисциплина свеобухватним приступом који окупља различите актере.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response to viruses (e.g. SARS-CoV-2) (RIA)

  Тема: У оквиру ове теме, предлози пројеката треба да се баве одговором домаћина и интеракцијом између домаћина и патогена на вирус на нивоу генетских образаца, физиолошких механизама и молекуларних путева. Студија треба да обухвати праћење пацијента ради идентификовања стања (укључујући и дуготрајна) која се могу појавити након што се пацијент опорави од вирусне болести. У свим случајевима, активности треба да обухвате имунолошко фенотипизирање одговора домаћина, укључујући употребу животињских модела или in-vitro модела (ако је релевантно), а анализом је потребно обухватити и ефекте разлика у годинама, полу и етничкој припадности, као и хронична стања, истовремене морбидитете, понуђене третмане и друге релевантне карактеристике. Узорак би требало да буде географски репрезентативан за Европу.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients (RIA)

  Тема: Сложеност здравствених услова повезаних са раком и касним или дугорочним нежељеним последицама његовог лечења утичу на квалитет живота пацијената и њихових породица и представљају значајан друштвени и економски терет. Палијативни, супортивни приступи за преживљавање и негу побољшавају квалитет живота пацијената са карциномом уз помоћ ране идентификације, процене и лечења бола као и других проблема, било да су они физичке, психосоцијалне или духовне природе. Иако се користе разне интервенције, оне су често недовољно потврђене или прилагођене специфичним потребама пацијената, који су неретко погођени истовременим или вишеструким морбидитетима. Стога постоји потреба за јачањем базе доказа за ефикасне интервенције фокусиране на пацијента, које побољшавају квалитет живота и исходе пацијената са раком и преживелих од рака свих старосних група у доменима супортивне, палијативне неге.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health (RIA)

  Тема: Дигиталне технологије и електронске комуникационе услуге су пресудни фактор за постизање циљева одрживости Европског зеленог споразума у многим различитим секторима. Употреба радио-комуникационих мрежа нове генерације, нпр. 5G (пета генерација технологије мобилних телефона) обећавају веће стопе преноса података и повећани мрежни капацитет у поређењу са претходним генерацијама. Док дигитализација нуди нове могућности, нпр. даљинско праћење загађења ваздуха и воде и здравствених резултата, она такође представља и потенцијалне здравствене ризике. Приликом примене нових технологија, поред значајних користи, такође треба проценити потенцијалне ризике повезане са здрављем људи.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovative tools for use and re-use of health data (in particular of electronic health records and/or patient registries)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:
  • Нова решења која побољшавају квалитет, осигуравају интероперабилност и омогућавају здравственим радницима, истраживачима и власти у области здравства, поновну употребу здравствених података, аналитике података и метаподатака из различитих репозиторијума широм земаља, у складу са FAIR принципима управљања подацима, као и националним и ЕУ законским и етичким захтевима (посебно у погледу заштите података о личности).
  • Здравствени радници, истраживачи и здравствене власти ефикасно користе алате који им омогућавају да користе неструктуриране и хетерогене податке из различитих извора како би побољшали пружање неге и унапредили истраживања у области здравства.
  • Повећана употреба и валоризација здравствених података од стране пацијената, истраживача и клиничара захваљујући бољој преносивости података, стандардизацији мета знања (мета података и референтних спремишта) и клиничких података, посебно здравствених података који долазе из различитих клиничких служби и локација, и / или из више земаља.
  • Здравствени радници користе ефикасније и исплативије здравствене поступке и токове рада који доприносе побољшању превенције болести, раном откривању / дијагнози и ефикаснијем лечењу.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Smart medical devices and their surgical implantation for use in resource-constrained settings

  Тема: Овај позив има за циљ постизање резултата који су усмерени ка, прилагођени и доприносе следећим очекиваним исходима:
  • Програмери медицинских уређаја пружају одрживе и приступачне паметне активне имплантате потврђене у оперативном окружењу.
  • Медицински радници у клиничким условима са ограниченим ресурсима користе одрживе и приступачне хируршке поступке за паметне активне имплантате.
  • Даљњим клиничким студијама пацијенти имају приступ одрживим и приступачним паметним медицинским уређајима погодним за минимално инвазивну хируршку имплантацију.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Next generation advanced therapies to treat highly prevalent and high burden diseases with unmet medical needs

  Тема: Овај позив има за циљ постизање следећих резултата:
  • Надлежни органи, истраживачи и програмери користе тестове за валоризацију и / или процену ефикасности, испоруке, сигурности, потенције или начина деловања нових напредних терапијских интервенција заснованих на плурипотентним матичним ћелијама, уређивању генома или РНК, а све у складу са регулаторним стандардима.
  • Клиничари, истраживачи и програмери тестирају неколико нових напредних терапија заснованих на плурипотентним матичним ћелијама, уређивању гена или РНК, доказаним кроз клиничка испитивања која су у складу са регулаторним захтевима.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovative tools for use and re-use of health data (in particular of electronic health records and/or patient registries)

  Тема: Иако подаци о здрављу постоје у многим облицима и вишеструко фрагментираним спремиштима, још увек постоји значајан простор за побољшање начина на који се структурирани и неструктурирани здравствени подаци чувају, анализирају и тумаче. Дељење и анализа података из више земаља на сигуран и законски усклађен начин остаје изазов (посебно у погледу заштите личних података). Међутим, напредак у областима вештачке интелигенције и машинског учења може да трансформише начин на који се користе неструктурирани подаци.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Towards a molecular and neurobiological understanding of mental health and mental illness for the benefit of citizens and patients

  Тема: Менталне болести представљају огроман терет за Европу, како на индивидуалном тако и на друштвеном нивоу. Постоји огромна стигма и оне често остају неоткривене, јер дијагнозе углавном зависе од критеријума заснованих на симптомима, без било каквих биолошких маркера повезаних са узрочним механизмима. Тренутно доступни лекови се првенствено користе методом покушаја и грешака (уместо циљано и персонализовано) и сви су врло слични у својим механизмима деловања са прилично мало револуционарних иновација у последњих неколико деценија. Дубље молекуларно и неуробиолошко разумевање међусобне интеракције између генетичких, епигенетских и фактора ризика и отпорности на животну средину, укључујући промене неуронских кола, пресудно је за развој објективних биомаркера и интервенција заснованих на доказима који ће значајно побољшати исходе менталног здравља.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction

  Тема: Циљ ове теме је идентификација и праћење директних и индиректних утицаја климатских промена на здравље људи, посебно у осетљивим групама становништва као што су деца или у ризичним групама као што су нпр. радници. Иновативни алати за праћење су неопходни како би се обезбедио правовремени одговор на нове претње, ојачали системи раног упозоравања и омогућио процес праћења и интервенције. Решења могу укључивати математичко моделирање са великим подацима и вештачком интелигенцијом (АИ), даљинско мерење, науку о грађанима, биомаркере изложености или вируленције, итд.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Green pharmaceuticals

  Тема: Ова тема има за циљ да подржи активности које омогућавају или доприносе одржавању иновативне, одрживе и глобално конкурентне здравствене индустрије. У том смислу, пројектни предлози треба да имају за циљ постизање резултата који су усмерени, прилагођени и доприносе неким од следећих очекиваних исхода: а) истраживачи и доносиоци регулатива разумеју утицај фармацеутских производа на животну средину, б) јавне власти доносе стратегије и политике на основу научних доказа, и в) истраживачи, иноватори и фармацеутска индустрија развијају и производе који су мање штетни за животну средину.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Data-driven decision-support tools for better health care delivery and policy-making with a focus on cancer

  Тема: Истраживачке и иновационе активности у оквиру овог позива треба да имају за циљ оптимизацију и/или трансформацију процеса одлучивања о здравственој заштити, подршку за доношење политика и оснаживање грађана и пацијената који болују од канцера. Развој иновација (алата, процеса и услуга) требало би да се одвија у сарадњи са крајњим корисницима, тј. грађанима, здравственим радницима и креаторима политика.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Clinical validation of artificial intelligence (AI) solutions for treatment and care

  Тема: Ова тема има за циљ да подржи активности које доприносе сузбијању болести и смањењу терета болести. У том смислу, предлози у оквиру овог позива треба да достигну циљеве који су усмерени и прилагођени следећим очекиваним исходима: а) здравствени радници користе сигурније системе за подршку у клиничком одлучивању, б) здравствени радници боље предвиђају (дугорочни) одговор пацијента, укључујући нежељене ефекте одређеног персонализованог третмана, в) пацијенти и неговатељи имају приступ комуникационим пакетима специфичним за болест који пружају информације о болести и предложеном лечењу, г) клиничке смернице су побољшане захваљујући новим, клинички потврђеним и (исплативим) АИ решењима.

  Рок за пријаву: 21. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Medical Technology and Devices: from Lab to Patient

  Тема: Циљ позива EIC Transition Challenges 2021 је да се искористе изванредни резултати текућег или недавно завршеног пројекта из домена медицинских технологија и уређаја (EIC Pathfinder пројекти, FET-ови водећи позиви и др.), као револуционарне иновације са јасном перспективом ка преузимању тржишта за примену у корист пацијената и подршку медицинским стручњацима. Поред развијене технологије, потребан је добро осмишљен и реалан пут експлоатације са нагласком на постизању клиничког и тржишног потенцијала идеје. Предлог поднет за овај позив може циљати на било коју технологију која се бави важним здравственим потребама у директном клиничком лечењу и нези пацијената.

  Рок за пријаву: 22. септембар 2021. (до 17h по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC Радни програм

  Позив: EIC Transition Open 2021

  Тема: Позивом EIC Transition Open 2021 се финансирају иновативне активности које превазилазе експериментални доказ принципа у лабораторији. Такође, подржавају се сазревање и валидација нове технологије у лабораторији и у релевантним примењивим окружењима (коришћењем прототипа, формулације, модела, корисничког тестирања или других тестова валидације), као и развој пословног модела у правцу будуће комерцијализације иновације. Предложене активности морају да укључују даљи развој технологије на резултатима постигнутим на претходном пројекту (EIC Pathfinder пројекти, FET-ови водећи позиви и др.) и следити методологије усмерене на кориснике како би се повећале шансе за будући успех иновације на тржишту. Активности се у свим случајевима морају бавити спремношћу тржишта за комерцијализацију и примену (истраживање тржишта, изгледи за раст, заштита интелектуалне својине, анализа конкурената, и сл.) и другим релевантним аспектима регулације, сертификације и стандардизације.

  Рок за пријаву: 22. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC Радни програм

  Позив: Energy Harvesting and Storage Technologies (EIC Transition Challenges 2021)

  Тема: Иновативне технологије за ефикасно, јефтино, одрживо, компактно и флексибилно сакупљање, конверзију и складиштење енергије пресудне су за постизање циљева Зеленог споразума. Истраживање иновативних енергетских технологија које финансира ЕУ открива јединствене могућности за системску интеграцију напредних и одрживих технологија прикупљања и складиштења енергије. Очекује се да предлози пројеката у оквиру овог позива развију (комбиноване) технологије за прикупљање и складиштење енергије, које ће бити спремне за даља улагања и покретање пословног модела, и које ће моћи да укључе одређене могућности интеграције система.

  Рок за пријаву: 22. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactors (IA)

  Тема: Очекује се да ће пројекти допринети следећим исходима:

  • пробој смањења емисије угљеника за дату реакцију (смањење емисије CО2 > 40%, приказано кроз LCA или сличне студије);
  • демонстрирати значајну интезивираност процеса (смањење величине реактора за > 50% у односу на најсавременији конвенционални приступ) и индустријску скалабилност;
  • еколошку и техно-економску изводљивост нових технологија каталитичких реактора и, у одговарајућем обиму, демонстрираних и потврђених катализаторских материјала у односу на тренутне индустријске процесе за производњу истих;
  • интегрисану методологију за развој катализатора и реактора (оптимизовани дизајн), пилот јединицу нових каталитичких реактора са значајним смањењем емисије угљеника и омогућавањем одговарајуће интензификације процеса (уз одржану конкурентност трошкова);
  • напредне концепте каталитичких реактора који раде у синергији са алтернативним изворима енергије попут нпр. нетермичкe плазме.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Creation of an innovation community for solar fuels and chemicals (CSA)

  Тема: Очекује се да ће пројекти допринети следећим исходима:

  • да су соларна горива и хемикалије по функционалности еквивалентни онима који се тренутно користе на бази фосилних горива и на тај начин се добро интегришу у постојећу инфраструктуру, али да су произведени уз помоћ обновљивих извора енергије и уз смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште на бази LCA, већем од оног заснованог на изворима биомасе;
  • структурирање, односно краткорочни развој европског екосистема како би се убрзао прелазак технологија из лабораторије у индустрију;
  • решење дугорочних истраживачких изазова на терену.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (AI, Data and Robotics - Made in Europe Partnerships) (IA)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • успостављање европске индустрије као лидера у одрживој производној и процесној индустрији применом поузданих AI технологија;
  • побољшање еколошке одрживости индустријске производње;
  • побољшање окретности европске индустрије и њене отпорности на спољне и унутрашње утицаје;
  • интегрисање најсавременијих AI технологија са напредним технологијама и системима циркуларне производње.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Technological and Social Innovation Factory (RIA)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • ојачану отпорност и одрживост европских економских, социјалних и еколошких аспеката;
  • иновације које комбинују технолошке и социјалне иновације и подржавају индустрију у њиховој транзицији и постизању приоритета ЕУ;
  • инклузивно предузетништво са позитивним утицајем на друштво;
  • нову генерацију технолошки способних предузетника;
  • нове пословне моделе који капитализују нова партнерства између индустрије и друштва;
  • нова тржишта.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Manufacturing technologies for bio-based materials (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Тема: Акциони план за циркуларну економију 2020 има за циљ да одрживи производи постану норма ЕУ. Производња 21. века захтева нове материјале и нове технике, а брзи напредак у производним технологијама коришћењем нових и алтернативних материјала, попут биоматеријала, један је од покретача овог тренда. Ова нова грана представља мултидисциплинарно истраживачко поље које комбинује инжењеринг, физику, хемију, биологију и науку о материјалима, што омогућава производњу производа на биолошкој основи. Ове технологије пружају добру алтернативу конвенционалним материјалима са знатно нижим утицајем на животну средину и могу се примењивати у најразличитијим областима, на пример у грађевинарству, прехрамбеној, медицинској, амбалажној и текстилној индустрији.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Developing a STE(A)M roadmap for Science Education in Horizon Europe

  Тема: Овај позив има за циљ:

  • боље знање о недостацима политике и прописа, али и боље разумевање потреба;
  • идентификовање синергије између образовања другог и трећег нивоа, као и образовања и пословања;
  • допринос будућим политичким акцијама;
  • промовисање интегрисаног континуума учења између другог и трећег степена образовања и између образовања и пословања;
  • информисање студената и грађана о могућностима у областима политике попут Зеленог споразума, дигитализације и здравља.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Supporting and giving recognition to citizen science in the European Research Area

  Тема: Овим позивом очекују се следећи исходи:

  • покретање значајног броја експерименталних научних иницијатива за грађане;
  • значајан број одрживих научних иницијатива грађана;
  • значајан број новопридошлица у Оквирном програму и значајан број грађана укључених у копродукцију научних знања;
  • повећано препознавање изврсних научних иницијатива грађана широм Европског истраживачког простора;
  • побољшана база доказаних података која ће се користити за креирање политике „Грађана у науци“.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice of open science (CSA)

  Тема: Тренутни систем вредновања и финансирања истраживања и истраживача ограничава практичну примену принципа отворене науке, јер се и даље у великој мери фаворизује количина резултата појединачних истраживача, а не квалитет и социо-економски утицај истраживања. Да би се фокус преусмерио на квалитет и на ефикаснија истраживања, потребне су промене у институцијама које спроводе и/или финансирају истраживање и иновације. Један од начина да се то уради јесте да организације за финансирање истраживања и организације које обављају истраживачке активности развију и примене стратегије и политике које приликом вредновања истраживања и истраживача узимају у обзир примену принципа отворене науке.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: The challenges of research ethics and integrity in response to crisis: the coronavirus pandemic and beyond (CSA)

  Тема: Кризе, посебно оне које се односе на здравље, постале су стварност од почетка пандемије коронавируса. Изузетно тешке људске, друштвене, културне и економске последице повезане са притиском у смислу времена и хитности постављају нове услове који захтевају да се начини и поступци рада и одлучивања о приоритетима прилагоде новонасталој ситуацији што неизбежно доводи до разних етичких питања. Неке теме истраживања имају суштински сложену етичку димензију, нпр. истраживања о наметању обавезних мера заштите, одређивању приоритета здравствене заштите, последицама по породични живот и родним утицајима на здравље. У том контексту, од пројеката у оквиру овог позива се очекује да предложе оперативни етички оквир и интегритет, који чува кључне етичке принципе, истовремено подржавајући брз и ефикасан одговор на кризу и унапређујући општу спремност да се брзо реагује.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Implementation of a new macro-economic modelling concept (RIA)

  Тема: Очекује се да резултати пројекта у оквиру овог позива допринесу бољој интеграцији истраживачких и иновационих активности у макроекономске моделе, унапређењу макроекономског моделирања са циљем процене истраживачке и иновационе политике на различитим нивоима (ЕУ, националном и регионалном), као и јачању научне заједнице.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce (CSA)

  Тема: Очекује се да пројекти у оквиру овог позива 1) допринесу повећању доступности високо квалификованих стручњака који ће омогућити праксу отворене науке одговарајућим знањем о стандардима, апликацијама, алатима и најбољим праксама у областима испоруке, управљања, поновне употребе, размене и анализе FAIR података и других дигиталних истраживачких објеката, 2) изграде капацитете истраживача који треба да трансформишу начин на који спроводе истраживање и користе резултате истраживања, 3) допринесу развоју EOSC партнерства у оквиру Хоризонта Европе.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers (CSA)

  Тема: Управљање истраживањем може имати различите облике: саветници за истраживачке политике, менаџери за истраживање, особље за финансијску подршку, управници података, оператери истраживачке инфраструктуре, службеници за пренос знања, пословни програмери, брокери знања, менаџери за иновације итд. Оваj позив има за циљ развој вештина запослених који се баве управљањем истраживањима, развијање капацитета за управљање истраживањима и иновацијама и развој смерница за истраживаче у целој Европској истраживачкој области. Очекује се да предлози у оквиру овог позива мапирају и анализирају ЕУ окружење у управљању истраживањем и финансијски оквир који ће га подржати кроз широк спектар активности, као што су обуке, студијске посете, размена особља, стажирање, размена добрих пракси, развој смерница за нове истраживачке менаџере и препоруке за политике и стратегије у складу са Европским истраживачким простором.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Societal trust in science, research and innovation (RIA)

  Тема: Друштвено поверење у систем истраживања и у његове резултате је од виталног значаја за постизање одрживог развоја, остваривање приоритета Зеленог договора, за примену иновација у друштву, као и за континуирану јавну подршку и улагање у истраживање и развој. Поверење зависи од способности научника и инжењера да демонстрирају високе стандарде интегритета истраживања, етички начин размишљања, критичко размишљање и истраживање идеја на отворен и транспарентан начин. Предлози у оквиру овог позива треба да укључе широк спектар потенцијалних корисника, заинтересованих страна и опште јавности у заједнички развој смерница и препорука, као и иновативних средстава комуникације и ширења информација о резултатима истраживања.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Global cooperation on FAIR data policy and practice (CSA)

  Тема: Технолошки напредак је учинио да истраживачи производе и деле све веће количине истраживачких података. Да би произвели висококвалитетне податке о истраживањима, они морају следити добре праксе управљања подацима. Поред правилног прикупљања података, додавања напомена и архивирања, добро управљање подацима укључује дуготрајну бригу о дигиталним ресурсима, било самостално или у комбинацији са новоствореним подацима. Предлози у оквиру овог позива би требало да подрже међународну сарадњу, мапирају тренутне иницијативе и најбоље праксе на глобалном нивоу и да омогуће лакшу размену најбољих пракси међу дисциплинама.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: R&I intensive IP management: Scenarios for the future (CSA)

  Тема: Развој једне технологије захтева, поред осталих елемената, и детаљно разумевање истраживачког и иновационог окружења. Постојеће стратегије отворених иновација, све присутнија пракса отворене науке и револуција вештачке интелигенције стварају екосистем у којем се иновације дешавају брже него раније (машинско учење, велики подаци, итд.). Имајући то у виду, потребно је пронаћи начине да се превазиђу постојеће празнине са којима се истраживачи суочавају када користе неконвенционалне методе истраживања и остваривања резултата (нпр. вештачка интелигенција, рачунарски изуми итд.).

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Modelling and quantifying the impacts of open science practice

  Тема: Отворена наука се састоји од размене знања и података што је раније могуће у процесу истраживања, у отвореној сарадњи са свим релевантним актерима, укључујући грађане. Спровођење праксе отворене науке има различите утицаје: а) на истраживачки систем, нпр. повећана ефикасност, боља поузданост и боља реакција на друштвене изазове; б) на систем иновација, нпр. иновације се брже реализују када се резултати раније деле; в) на однос између науке и друштва, нпр. продуктивније интеракције између академске заједнице и других актера знања и веће поверење друштва у научни систем, итд. Од пројеката у овом позиву се очекује да допринесу прикупљању структурираних доказа о научним, друштвеним и економским утицајима отворене науке, креирању нових метода, алата и података, генерисању знања и бољег разумевања како пракса отворене науке може допринети повећаној поновљивости резултата истраживања, итд.

  Рок за пријаву: 23. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Support for R&I policy making in the Western Balkans (CSA)

  Тема: Акције финансиране у оквиру ове теме координираће националним и регионалним иницијативама за истраживање и развој, образовање, културу, омладину и спорт удруживањем ресурса и усклађивањем националних и регионалних политика, доприносећи на тај начин циљевима програма за Ширење учешћа. Везе између истраживања и иновација и институционалне сарадње са циљем генерисања висококвалитетног знања изузетно су важне како би се превазишао јаз између држава чланица ЕУ и (потенцијалних) земаља кандидата. Акције које произилазе из овог позива треба да подстакну изградњу капацитета на Западном Балкану како би се омогућило успешно учешће у процесу истраживања и развоја, побољшао процес преноса технологије, промовисало умрежавање и приступ изврсности, чиме ће се оптимизовати учешће и утицај програма Хоризонт Европа у целом региону.

  Рок за пријаву: 29. септембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Twinning Western Balkans Special

  Тема: Twinning Western Balkans Special акције имају за циљ подизање истраживачког профила институције из земље западног Балкана, као и истраживачког профила њеног особља, умрежавањем са врсним истраживачким институцијама из земаља чланица ЕУ. Овим позивом се ставља посебан фокус на унапређење управљања истраживањима и административних вештина особља координатора из земље Западног Балкана.

  Рок за пријаву: 5. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Regional nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological boundaries (CSA)

  Тема: Позив је намењен активностима подршке локалним управама и креаторима политика да примене системски приступ у спречавању загађења азотом и фосфором. Усмерен је на заинтересоване стране из региона / речних сливова или кластера региона / речних сливова: локалне агенције за заштиту животне средине, локалне администраторе, научнике и стручњаке за моделе утицаја на животну средину, а циљ је да се развије методологија за идентификовање безбедних еколошких граничних вредности азота и фосфора које су применљиве на регионалном нивоу како би се осигурао добар статус екосистема у ваздуху / води / земљишту, унутар и изван локалне скале, као и да се та методологија примени на регионе / речне сливове у оквиру конзорцијума.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Microbes for healthy and sustainable food and diets (RIA)

  Тема: Предлози у оквиру овог позива треба да подрже активности које би подстакле напредак у истраживању везано за микроорганизме за сигурнију, здравију и еколошки прихватљивију прераду хране. У овом контексту храну засновану на микробиолошкој ферментацији је потребно даље истражити, јер тренутно чини 5-40% наше исхране (зависно од државе), али још увек мало знамо о њеној улози у људском дигестивном систему. Даља истраживања треба да пруже одрживе дијететске стратегије засноване на храни која је ферментирана микробима са циљем побољшања људског здравља и одрживости прехрамбених образаца, и помоћи у одређивању могуће улоге у контроли метаболичких болести.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Data economy in the field of agriculture – effects of data sharing and big data

  Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:
  • Свест и одлуке засноване на демонстрацији трошкова, користи, ризика и додане вредности, као и економског и друштвеног потенцијала размене података из области пољопривреде имајући у виду перспективу ЕУ.
  • Повећање транспарентности размене података у пољопривредном ланцу вредности.
  • Повећање размене података из пољопривредног сектора и ефикасне употребе приватних и јавних података у приватне и јавне сврхе, посебно кроз демонстрацију трошкова, користи, ризика и додане вредности, као и економског и друштвеног потенцијала размене пољопривредних података узимајући перспективу ЕУ.
  • Допринети увођењу дигиталних технологија и технологија података у пољопривредном сектору и индиректно допринети повећању еколошких и економских перформанси пољопривредног сектора кроз повећану и појачану употребу дигиталних технологија и података.
  • Ојачати капацитете креирања политике и праћења у пољопривреди и технологијама података.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EU-China international cooperation on integrated pest management in agriculture

  Тема: Овај позив има за циљеве:
  • смањити употребу пестицида на усевима у ЕУ, придруженим земљама Хоризонта Европе и Кини, чија је зависност од сузбијања штеточина пестицидима тренутно велика;
  • повећати примену и имплементацију на самом терену (фарми) интегрисаних пракси за сузбијање штеточина;
  • развити интегрисану обуку за сузбијање штеточина за пољопривреднике / узгајиваче и проширити спектар примена путем подстицаја за повећање примене интегрисаних пракси за сузбијање штеточина;
  • подићи свест о интегрисаној пракси за сузбијања штеточина и побољшати квалитет производа и сигурност хране смањењем концентрације пестицида у усевима и смањењем негативног утицаја на животну средину.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth

  Тема: Овај позив има за исходе барем четири од следећих шест наведених:
  • Стварање и управљање европским чвором Међународног бар-кода живота.
  • Стварање европског чворишта повезаног са пројектом „Земљин биогеном“ (Earth Biogenome Project), притом дефинишући заједнички и јасан циљ.
  • Развој потребних мрежа, технологија, стандарда квалитета, референтног атласа и таксономске експертизе на територији Европе за систематско и свеобухватно препознавање специфичне, интра-специфичне разноликости екосистема у односу на геномичке технике, као што су секвенцирање целог генома, баркодирање и метабаркодирање.
  • Напредак у процени паневропског биодиверзитета путем секвенцирања генома и / или ДНК кодирања угрожених врста / врста пред истребљењем, еколошки путем баркодинга и / или секвенцирања генома (животиње, биљке, гљиве и микроорганизми), еколошки кључних врста и економски важних врста, (нпр. опрашивачи и њихови биоми, земљиште, шуме и морски и / или слатководни екосистеми, као и инвазивне врсте и / или преносиоци болести).
  • Паневропско баркодирање опрашивача попуњавањем Међународног бар-кода живота за европске пчеле, лептире, мољце и осолике муве.
  • Активну подршку и сарадњу грађана научника и других непрофесионалних таксономиста.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improving understanding of and engagement in bio-based systems with training and skills development

  Тема: Овај позив има за циљеве:
  • стварање смерница за програме обука и менторстава у европским регионима и локалним заједницама, ширење знања и вештина корисних у биоекономији;
  • повећану свест, разумевање и ангажовање свих актера (посебно актера укључених у образовање одраслих, преквалификацију и развој вештина) са фокусом на заједничко стварање и друштвене иновације;
  • подршку иновацијама (у погледу сировина, инфраструктуре, капацитета) у оквиру локалног развоја и инвестиција, као и неговања политике вођене одрживошћу.
  • интеграцију могућности које стварају хуманоцентрични принципи које нуде уметност, култура и (еко)дизајн, у односу на сировине на биолошкој основи, укључујући традиционалне и нове биолошке материјале.
  • подршку петљама повратних информација (од друштва ка креаторима политике), развијањем смерница најбоље праксе за локалне операторе и програмере иновација, подржавањем климатске неутралности и побољшања ниског утицаја на животну средину производа и услуга на биолошкој основи;
  • развој вештина које воде ка новим пословним моделима и повезаним друштвеним мерама како би се потрошачима, индустрији и јавним институцијама омогућило да се пребаце на друштвено и еколошки одговорно понашање у свом деловању (нпр. регулаторне мере, иницијативе за корпоративну одговорност, образовање); осигуравајући синергије, транспарентност и инклузивност свих актера.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Tackling outbreaks of plant pests

  Тема: Овај позив има за циљеве:
  • проналажење адекватних решења за биљне штеточине класификоване као „карантинске“ у ЕУ;
  • повећати капацитете за спречавање, надгледање и (био) сузбијање важних биљних штеточина;
  • подршку релевантним политикама које се тичу здравља флоре земаља чланица ЕУ и придружених земаља Хоризонту Европе.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Identification, assessment and management of existing and emerging food safety issues

  Тема: Овај позив има за циљеве:
  • смањење ризика од биолошких и хемијских опасности у прехрамбеном систему;
  • способност администрације да предвиди и ублажи настајуће ризике безбедности хране, капацитете и стручност за процену ризика, укључујући холистичку процену ризика, као и најбоље прилагођене мере контроле биолошких и хемијских ризика у прехрамбеном систему;
  • побољшану подршку науци о прописима у прехрамбеним системима (интегрисана процена ризика и користи, процена трошкова и користи) кроз снажну холистичку процену ризика;
  • побољшану употребу „великих података“ (Big Data) за предвиђање и спречавање нових претњи повезаних са храном; и
  • дугорочно предвиђање и спречавање нових ризика за сигурност хране за људе и животиње, здравље биљака, тла и животиња, и квалитет исхране кроз боље праћење трендова и система карактеризације.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in agriculture – state of play and foresight: digital and data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, trade and technical environment

  Тема: Успешни предлози подржаће европску стратегију „Од фарме до виљушке“, изградити капацитете за разумевање и развој тржишта и употребу дигиталних технологија у пољопривреди. Они ће стога допринети а) унапређењу перформанси, одрживости и конкурентности у пољопривреди даљим увођењем дигиталних технологија и технологија података као кључних покретача, и б) развоју иновативних модела управљања који омогућавају одрживост и отпорност, нарочито за постизање боље информисаних одлучивања и процеса кроз истраживање и иновације у пољу дигиталних технологија и инфраструктуре у пољопривреди.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: New genomic techniques (NGT): understanding benefits and risks – focus on bio-based innovation

  Тема: Резултати пројекта би требало да допринесу следећим исходима:

  • побољшаном разумевању користи и ризика нових геномских техника које се примењују на биљке и / или животиње и микроорганизме, и последица по људско здравље и животну средину (нпр. равнотежа животне средине, утицаји на биодиверзитет, холистички приступ);
  • унапређењу потенцијала нових геномских техника (путем техничких и социјалних иновација);
  • побољшаном и свеобухватнијем разумевању свести, кроз транспарентну комуникацију о ризицима и користима нових геномских техника и резултујућим иновацијама, истовремено подржавајући друштвени дијалог и ангажовање са свим заинтересованим странама (академском заједницом, индустријом, укључујући и мала и средња предузећа, невладине организације, регулаторне институције, међународне партнере и потрошаче или цивилно друштво како би се осигурало јавно знање и свест).

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Understanding the impacts of and the opportunities offered by digital transformation, new emerging technologies and social innovation on biodiversity

  Тема: Дигиталне технологије трансформишу све секторе друштва, од производње хране до мобилности, енергије, климе, изградње, инфраструктуре, употребе технологије, људског понашања и друштвене организације, итд. Пројекти у оквиру овог позива би требало да помогну у идентификовању сигурног оперативног простора, у којем дигитализација и нове технологије у настајању не стварају неодрживе повратне ефекте, већ уместо тога могу бити средство за убрзавање и појачавање преласка у сигуран и праведан свет за човечанство, истовремено штитећи, обнављајући и користећи биодиверзитет.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions

  Тема: Пројектни предлози у оквиру овог позива треба да допринесу праведној дигиталној, економској и еколошкој транзицији, подржавајући јачање руралних, приморских и урбаних заједница и да допринесу постизању циљева Зеленог договора кроз образовање и надоградњу вештина за развој, примену и коришћење решења заснованих на природи. Успешан предлог треба да развије сценарије учења, активности формалног и неформалног образовања и програме обуке за наставнике који ће интегрисати биодиверзитет и решења заснована на природи у образовање на свим нивоима, кроз мултидисциплинарну, паневропску мрежу образовних професионалаца, истраживача, јавних тела и цивилног друштва.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Research & innovation roadmap for blockchain technologies in the agri-food sector

  Тема: У складу са farm-to-fork стратегијом и главним амбицијама „дигиталног доба“ и „економије која ради за људе“, предлози у оквиру овог позива треба да подрже следљивост и транспарентност у ланцима снабдевања храном. Они треба да допринесу развоју одрживих, продуктивних, климатски неутралних и биолошки разноликих пољопривредних система који ће потрошачима пружити приступачну, сигурну, здраву и одрживу храну, умањујући притисак на екосистеме, побољшавајући јавно здравље и генеришући фер економски повраћај за пољопривреднике кроз истраживање и развој употребе blockchain у пољопривредно-прехрамбеном сектору.

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: EIC Accelerator Open 2021

  Тема: EIC Accelerator подржава компаније (углавном новооснована и мала и средња предузећа) да скалирају иновације које имају потенцијал да створе нова тржишта или обликују постојећа. Он се посебно фокусира на иновације које се заснивају на научним открићима или технолошким достигнућима („deep tech“) и где су потребна значајна средства током дужег временског периода пре него што се могу генерисати повраћаји („patient capital“). EIC Accelerator подржава касније фазе развоја технологије, па технолошка компонента предложене иновације мора бити тестирана и потврђена у лабораторији или другом релевантном окружењу (нпр. ниво технолошке спремности 5/6 или виши).

  Рок за пријаву: 6. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Integration of emerging new technologies into education and training (RIA)

  Тема: Овај позив има за циљ да подржи сврсисходну и педагошку употребу нових технологија, укључујући примену вештачке интелигенције, виртуелне стварности, проширене стварности и роботике у образовању и обуци, како би се неговале вештине 21. века као што су комуникација, сарадња, дигитална писменост, критичко и дизајнерско размишљање, и креативност. Истраживање би требало да се усредсреди на то како различити ученици доживљавају дигитално побољшано учење и какве бенефите оно нуди (нпр. студенти и студенткиње, студенти мигрантског порекла, студенти са инвалидитетом и/или потешкоћама у учењу, надарени и талентовани студенти, урбана и рурална популација, млади и одрасли ученици итд.). Предлози би требало да се баве и потенцијалним негативним ефектима употребе технологија у школама, питањима резилијентности као и способности за ефикасно коришћење е-учења у случајевима кризе (као што је пандемија COVID-19), итд. Такође би требало идентификовати препреке, могућности и оквирне услове за успешно укључивање нових технологија у образовне праксе, укључујући и развој неопходних иновативних (дигиталних и лидерских) вештина за наставнике.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness (RIA)

  Тема: Културне и креативне индустрије важан су извор економског раста и отварања нових радних места. Раст овог сектора повећао је интересовање за његов иновациони потенцијал и за допринос бољој конкурентности, иако је у претходном периоду био у одређеном степену успорен услед пандемије COVID-19. Предлози пројеката у оквиру овог позива треба да истраже њихов иновациони потенцијал, улогу покретача иновација у другим секторима као и потенцијал за јачање конкурентности, укључујући и јачање веза између науке и уметности. Истраживање би требало да покаже на који начин би културне и креативне индустрије ЕУ могле имати користи од нових технологија, пословних модела, развоја вештина, нових модела дистрибуције и / или промоције у циљу јачања њихових перформанси.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Green technologies and materials for cultural heritage

  Тема: Овај позив има за циљ барем два од наведених четири исхода:

  • Допринети циљевима Зеленог споразума развијањем метода за очување и рестаурацију различитих материјала споменика и артефаката на одржив, „зелени“ начин.
  • Промовисати истраживање квалитета очувања, како би се подстакло одрживије и зеленије одржавање и рестаурација културне баштине. Осигурати више стандарде квалитета у очувању и рестаурацији европског културног наслеђа.
  • Побољшати одрживост и енергетску ефикасност културних баштина, музеја и других културних институција.
  • Јачати допринос грађана заштити европског културног наслеђа и уметности.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe

  Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • Схватити и идентификовати слабости и унапредити европско знање о савременим кинеским социјалним, културним, политичким и економским карактеристикама; утицају кинеске спољне политике и њеној усклађености са међународним обавезама / законима / нормама (или њиховом недостатку). Испитати нове глобалне наративе и како се они слажу са европским интересима и вредностима и идентификовати могућа подручја узајамно корисне сарадње.
  • Постепено развијати и умрежавати европско знање и стручност са савременом Кином како би се интегрисало знање и ојачали европски капацитети за унапређење креирања политике. То би требало урадити узимајући у обзир, и надограђујући се на постојеће знање и релевантне мреже које су већ развијене и / или ојачане на нивоу држава чланица ЕУ како би се повећала размена знања широм Европе, створиле нове синергије између центара знања и допунило постојеће унапређење стратегије знања.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European Researchers' Night 2022-2023

  Тема: Европска ноћ истраживача се одржава сваке године, последњег петка у септембру. То је прилика да се организују јавни и медијски догађаји широм Европе за промоцију истраживачких каријера, посебно усмерених на младе људе и њихове породице.

  Рок за пријаву: 7. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

  Тема: Циљ MSCA постдокторских стипендија је да побољша креативни и иновативни потенцијал истраживача са докторатом који желе да стекну нове вештине кроз напредну обуку и међународну, интердисциплинарну и међусекторску мобилност. MSCA постдокторске стипендије биће отворене за изврсне истраживаче било које националности.

  Рок за пријаву: 12. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Technologies for non- CO2 greenhouse gases removal

  Тема: Овај позив има за циљ барем један од следећих исхода:

  • Повећати знање о плаузибилним могућностима уклањања из атмосфере гасова који изазивају ефекат стаклене баште, а који нису CO2.
  • Подигнути свест о последицама које гасови који узрокују ефекат стаклене баште, а нису CO2, имају на загревање Земље.
  • Развити технологије за сузбијање последица које имају емисије гасова са ефектом стаклене баште (а који не садрже CO2).
  • Истражити техно-економске аспекте технологија и физичка својства емисија са циљем њиховог уклапања у тржишно спремна решења.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate, energy and mobility disciplines

  Тема: Исходи овог позива су следећи:

  • Заједнице за истраживање и иновације које се фокусирају на друштвено-хуманистички приступ клими, енергији и мобилности, као и на ангажовање и оснаживање грађана, требало би да постану боље умрежене на територији широм Европе, тиме укључујући и источну и јужну Европу.
  • Циљана стратегија за интензивирање сарадње између научних, техничких, инжењерских и математичких (STEM) и друштвено-хуманистичких (SSH) истраживачких и иновационих заједница би требало довести до све дубљег интердисциплинарног рада.
  • Наменске активности досезања и ангажовања би требало остварити снажне везе са главним заједницама заинтересованих страна, укључујући креаторе политика на различитим нивоима, приватни сектор, академску заједницу, цивилно друштво и грађане уопште.
  • Пројектне активности би требало смањити социјалне и бихевиоралне баријере и допринети већем ангажовању грађана у контексту SET плана, мисија Хоризонта Европе, партнерстава Хоризонта Европе или других истраживачких и иновационих акција подржаних од оквирног програма ЕУ, у сарадњи са или надовезујући се на друге пројекте које финансира ЕУ у овим областима.
  • Смернице политичким заједницама, укључујући европске и друге нивое, заснивају се на најновијим истраживањима.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Emerging technologies for a climate neutral Europe

  Тема: Овај позив има за циљ:

  • технологије високог ризика / високог приноса за прелазак на нето економију ЕУ, која има неутралну емисију гасова са ефектом стаклене баште (до 2050. године);
  • знање и научне доказе о технолошкој изводљивости концепта;
  • еколошке, социјалне и економске користи које доприноси политичкој стратегији и прогнози;
  • успостављање солидне и дугорочно поуздане европске иновационе базе.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Direct atmospheric carbon capture and conversion

  Тема: Овај позив има за циљ:

  • повећати знање о постојећим или развити нове материјале за технологије које омогућавају хватање и конверзију угљеника директно из атмосфере; или
  • решити потенцијалне препреке инкорпорацији система директног хватања ваздуха у постојеће CC(U)(S) концепте; или
  • учинити технологију која омогућава хватање и конверзију угљеника директно из атмосфере одрживом, и повећати технолошки ниво спремности постојећих технологија.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Accelerating the climate transition in difficult contexts: transition super-labs (pilot) (CSA)

  Тема: Транзиционе супер лабораторије су лабораторије из стварног живота у којима се концептуализује, примењује, надгледа и ревидира брзи прелазак на климатску неутралност. Слично „живим лабораторијама“, оне подстичу трансформацију читавих ентитета - попут неодрживих пословних комплекса, рударских региона и загађених градских подручја - на економски, социјално и еколошки одржив начин. Транзиционе супер лабораторије треба да укључе широк спектар актера - предузећа и индустрију, различите нивое власти, академску заједницу, цивилно друштво, грађане уопште - блиско сарађујући са заједницама и регионима који су директно погођени климатским променама.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate, energy and mobility disciplines (CSA)

  Тема: Суочавање са претњом глобалног загревања и прелазак на карбонску неутралност до средине века захтева истраживање и иновације у бројним различитим, али међусобно повезаним областима, посебно у климатским наукама, енергетици и транспорту. Заједно са технолошким иновацијама, успешна решења морају да утичу на промену начина живота, социјалне иновације, облике понашања, вредносне структуре, аранжмане управљања на институционалном или корпоративном нивоу, као и облике друштвене организације. То захтева усклађене, мултидисциплинарне приступе који су укорењени у разним академским дисциплинама, али такође укључују и креаторе политика на различитим нивоима, у приватном сектору, цивилном друштву, итд.

  Рок за пријаву: 19. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer

  Тема: Резултати пројекта допринеће креирању нацрта за успостављање UNCAN.eu, што подразумева да:

  • на основу договорене стратешке агенде за истраживање и иновације, академски и клинички истраживачки центри, иноватори, државе чланице ЕУ и придружене земље Хоризонта Европе, укључујући и националне и регионалне агенције за финансирање, креаторе политике, приватне инвеститоре, организације јавног и социјалног сектора, организације за заступање грађана и пацијената и националне / регионалне здравствене системе, усвоје оперативни концепт за UNCAN.eu и покажу спремност да сарађују и инвестирају како финансијски, тако и са другим ресурсима (in-kind, подацима, знањем);
  • дати су јасни одговори о додатној, европској вредности, организационој, логистичкој, финансијској и културној изводљивости, корисности и одрживости UNCAN.eu.

  Рок за пријаву: 20. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Innovation for Media, including eXtended Reality (IA)

  Тема: Циљ овог позива је израда прототипа напредних решења за стварање, дистрибуцију и потрошњу иновативних производа за медије. Такође, подржати и иновације у медијима, укључујући XR иновације, кроз интердисциплинарну сарадњу тиме укључујући различите професионалне групе (уметнике, дизајнере, новинаре и професионалце из области медија, филмске ствараоце, дизајнере игара, програмере и академске истраживаче).

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: NGI Tech Review (CSA)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће исходе:

  • Повећану вредност и зрелост интернет технологија које се суочавају са кључним друштвеним изазовима као што су одговор на пандемије, климатске промене, дезинформације или заштита приватности.
  • Побољшану сарадњу интернет иноватора приликом развоја, тестирања и унапређења решења заснованих на технологијама отвореног кода.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Piloting a new industry-academia knowledge exchange focussing on companies’ needs (CSA)

  Тема: Ова акција има за циљ да промовише размену знања између индустрије и академске заједнице фокусирајући се на потребе компанија за истраживањем и иновацијама, допуњавајући универзитетско-пословну сарадњу у складу са Европском агендом за одрживу конкурентност, социјалну праведност и резилијентност. Предлози у оквиру овог позива треба да се надовежу на већ постојеће инструменте у области универзитетске и пословне сарадње, попут ЕИТ-ових заједница за иновације знања и Савеза знања.

  Пројекти треба да развију и пилотирају стандардни модул за сарадњу који ће подржати најмање 300 тимова студената, истраживача и развојно-истраживачки кадар из компанија како би заједнички радили на решавању идентификованих истраживачких и развојних изазова компаније. Овај позив даје могућност коришћења финансијске подршке трећим лицима за подршку тимовима, која се (уколико је пројектом планирана) мора детаљно разрадити већ у фази пријаве: услови за подношење, оцењивање и избор предлога трећих страна, итд.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: NGI International Collaboration - Transatlantic fellowship programme (CSA)

  Тема: Циљ теме је ојачати сарадњу ЕУ са САД-ом и Канадом у области интернета следеће генерације и успоставити континуирани дијалог између иноватора. Фокус би требало да буде поверењу и суверенитету података, на обнови интернет архитектуре и децентрализованим технологијама. Пројекти треба да организују програм стипендирања који пружа подршку европским интернет иноваторима (из земаља чланица ЕУ и ХЕ придружених земаља) да путују у САД или Канаду ради сарадње са америчким и канадским колегама, у циљу промоције размене знања и успостављања дугорочне сарадње на технологијама, услугама и стандардима. Позив укључује и финансијску подршку трећим странама (70% од укупне ЕУ контрибуције мора бити опредељено за финансијску подршку трећим лицима).

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: eXtended Reality for All – Haptics (RIA)

  Тема: Проширена стварност, комбинујући интеракцију човек-машина са реалним, мешовитим, проширеним и виртуелним окружењима, омогућава корисницима интеракцију са контекстуалним информацијама у реалном времену које се активирају помоћу интуитивних сензорних окидача. Овај позив је намењен конзорцијумима који ће се бавити развојем решења која су поуздана, робусна, сигурна и задовољавају потребе и преференције особа са оштећеним видом. Она треба да буду интероперабилна и са другим ИТ уређајима, укључујући друге помоћне технологије, и да омогуће повратни превод брајеве или додирне графике у текст или слике.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: European coordination, awareness, standardisation & adoption of trustworthy European AI, Data and Robotics (AI, Data and Robotics Partnership) (CSA)

  Тема: Предлози пројеката у оквиру ове теме треба да допринесу једној од наведених области:

  • 1) прва врста предлога (ЕУ контрибуција око 4,00 ЕУР):
   • ефикасно јавно-приватно партнерство у области интелигенције, података и роботике, које подржава заједницу и примену SRIDA-е,
   • јаче везе између иницијатива у области вештачке интелигенције, података и роботике у оквиру Хоризонта 2020, Хоризонта Европе, Дигиталне Европе и других програма,
   • проширени образовни и промотивни програми,
   • усвајање технологија вештачке интелигенције у свим државама чланицама и придруженим земљама, у циљу смањивања јаза између држава чланица и придружених земаља,
   • усвајање поуздане вештачке интелигенције, података и роботике у јавним и приватним набавкама, и
   • методе стандардизације;
  • 2) друга врста предлога (ЕУ контрибуција око 9,00 ЕУР):
   • ефикасна подршка истраживачкој заједници путем платформе на захтев (AI-on-demand-platform).

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices

  Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • смањење безбедносних претњи хардверима отвореног кода за повезане уређаје;
  • формалну верификацију отвореног хардвера;
  • ефикасно управљање слојевима „cyber“ безбедности повезаних уређаја у ограниченим окружењима као што су IoT уређаји;
  • ефективне безбедносне ревизије хардвера отвореног кода, уграђеног софтвера и других аспеката повезаних уређаја битних за безбедност;
  • ефикасне механизме за управљање залихама, откривање несигурних компонената и разградњу;
  • методе за сигурну потврду идентитета и сигурну комуникацију повезаних уређаја у ограниченим окружењима као што су IoT уређаји.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturing (RIA)

  Тема: Овим позивом очекују се следећи исходи:

  • јачање европског лидерства у биоинтелигентној производњи (подршка индустријској биолошкој трансформацији);
  • развој кључних технологија које омогућавају коришћење биолошких компонената (и података) са интерфејсом техничког система који доноси одлуке или биолошким системом са унутрашњом интелигенцијом за техничке примене у производњи - у најбољем случају са двосмерном комуникацијом између биолошког и техничког система;
  • укључивање интеграције биолошких принципа, функција и структура са другим технологијама - укључујући дигиталну – што ће довести до нових, ефикаснијих производних процеса и метода;
  • омогућавање опсежне интердисциплинарне сарадње и преноса знања између различитих дисциплина као што су биоинжењеринг, биологија, индустријска производња и друштвене и хуманистичке науке.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Scalable privacy-preserving technologies for cross-border federated computation in Europe involving personal data (RIA)

  Тема: Коришћење великих података за дигиталне услуге и научна истраживања доноси нове могућности и изазове. На пример, методе машинског учења обрађују медицинске податке и податке о понашању ради проналажења узрока и објашњења болести или здравствених ризика. Међутим, велика количина ових података су лични подаци. Злоупотреба ове врсте података и потенцијално кршење приватности представљају претњу сајбер-сигурности за појединце, друштво и економију и препреку за даљи развој области које укључују личне податке. Напредне рачунарске технике, попут хомоморфне енкрипције, безбедног израчунавања са више учесника и диференцијалне приватности, показале су се ефикаснима за решавање ових изазова. Међутим, потребна су даља истраживања како би се осигурала њихова применљивост у стварним сценаријима.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: AI for cybersecurity reinforcement (RIA)

  Тема: Вештачка интелигенција је присутна у скоро свим областима примене које укључују масивне податке. Међутим, разумевање импликација и могућих нежељених ефеката на сајбер безбедност захтева детаљну анализу, укључујући даља истраживања и иновације. Предложене акције у оквиру овог позива би требало да развију методе и алате засноване на вештачкој интелигенције како би се: 1) побољшала робусност система, 2) побољшала отпорност система, 3) унапредио системски одговор, и 4) спречила злоупотреба вештачке интелигенције. Напредна решења заснована на вештачкој интелигенцији, укључујући алате за машинско учење, као и одбрамбени механизми који осигуравају интегритет података, такође треба да буду укључени у предложене акције.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Ultra-low-power, secure processors for edge computing (RIA)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће исходе:

  • развитак европски безбедних специјализованих дизајна микропроцесора (укључујући акцелераторе и контролере) који омогућавају рачунарство високих перформанси при раду са изузетно малом снагом;
  • побољшање перформанси по вату за најмање два реда величине за циљане „edge“ апликације.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Technologies for data management (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Тема: Исходишта овог позива су обезбеђивање нових сигурних и енергетски ефикасних алата за управљање подацима који, такође, побољшавају употребљивост и могућност откривања података у различитим контекстима, покривајући и порекло података; генерирање синтетичких података, управљање квалитетом података (као што су чишћење података, валидација, обогаћивање, заједничко креирање, идентификација пристрасности и корелације), побољшање интероперабилности података, управљање метаподацима (аутоматизовани начини обележавања и описивања података, повезивање података) и обезбеђивање сигурности података, приватности и интегритета, посебно у контексту простора података.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Tackling gender, race and other biases in AI (RIA)

  Тема: Истраживање показује како пристрасност продубљује постојеће неједнакости и јача родне, расне и друге стереотипе на тржишту рада, у образовању, системима онлајн оглашавања, друштвеним медијима, опорезивању и правосудном систему. Предрасуде у области вештачке интелигенције могу се јавити у три димензије: подаци о обуци, пристрасност у алгоритмима и пристрасност у интерпретацији резултата. Ова тема истражује спречавање и ублажавање пристрасности у области вештачке интелигенције, фокусирајући се на (1) системе за препоруку и персонализацију, (2) алгоритамско одлучивање и (3) софтвер за надзор, укључујући препознавање лица.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Advanced Photonic Integrated Circuits (Photonics Partnership) (RIA)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће исходе:

  • нове генерације фотонских интегрисаних кола и уређаја;
  • јачање индустријске способности производње фотонских уређаја интеграцијом и минијатуризацијом технологија;
  • смањење баријере за употребу напредних или иновативних технологија које користе фотонску интеграцију за компаније, посебно за „high-tech“ мала и средња предузећа;
  • подршка европској отвореној стратешкој аутономији у области фотонских интегрисаних кола и сродној производној обради.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (до 17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Advanced spintronics: Unleashing spin in the next generation ICs (RIA)

  Тема: Овај позив има за циљ следеће исходе:

  • Дисруптивне хардверске компоненте и уређаје засноване на spin-у, са значајним напретком ка интеграцији вафера, како би се обезбедила индустријски компатибилна решења за меморију, сензирање, сликање, комуникацију и рачунање.
  • Дигиталне уређаје засноване на spin-у (spin-chips) који показују специфичне предности у приступу и имају значајно мали утрошак енергије.
  • Комплетне системе великих размера који укључују спинтронике следеће генерације са нагласком на компатибилности, интеграцији различитих материјала и технологија, укључујући CMOS и фотонику.

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Academia-Industry Forum on Emerging Enabling Technologies (CSA)

  Тема: Акција координације и подршке за стварање форума за интердисциплинарна подручја у настајању и нове технолошке визије. Ове акције омогућавају и подржавају широк спектар учесника (у свим дисциплинама у науци и инжењерству, научно-технолошким организацијама, индустријским секторима и осталим заинтересованим странама) да међусобно сарађују и заједно развијају иновативне идеје за будуће технологије (од TRL3 па надаље).

  Рок за пријаву: 21. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Novel routes to green hydrogen production

  Тема: Овај Pathfinder изазов има за циљ развој нових процеса и технологија за производњу зеленог H2, у различитим размерама (од малих до великих) и налажење пресечних веза и могућности интеграције система, у потпуности заснованих на обновљивим изворима и нетоксичним, некритичним сировинама. Фокус позива је на потенцијалним новим биолошким, хемијским и физичким путевима за производњу зеленог H2, који би, такође, могли да олакшају примену принципа кружне економије, укључујући и копродукцију декарбонизованих хемикалија. Специфични циљ је подршка развоју иновативних технологија и платформи за производњу зеленог H2, укључујући централизовану производњу и / или производњу на захтев (тј. у просторијама крајњих корисника и за потрошњу на лицу места). За постизање ових циљева потребне су мултидисциплинарне компетенције и међусекторски приступи који се баве и еколошким, индустријским и логистичким питањима.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC радни програм

  Позив: Engineered Living Materials

  Тема: Овај Pathfinder изазов има за циљ превазилажење технолошких изазова како би се искористио инжењерски потенцијал природе за производњу материјала. Специфични циљеви овог позива су подржање развоја нових технологија и платформи које омогућавају контролисану производњу „живих материјала“, са више предвидљивих динамичких функционалности, облика и размера; и изградити заједницу истраживача и иноватора у пољу инжењеринга „живих материјала“ (ELM). За постизање ових циљева потребан је истраживачки тим који снажно интегрише стручност из области синтетичке биологије, инжењерства материјала, контролног инжењерства, вештачке интелигенције, синтетичке или конструисане морфогенезе, као и етичке, правне и социјалне аспекте (ELSA).

  Рок за пријаву: 27. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC радни програм

  Позив: Tools to measure and stimulate activity in Brain Tissue

  Тема: EIC Pathfinder изазови имају за циљ да граде на основу нових, најсавременијих праваца у науци и технологији, да узбуне научно поље и тржиште или створе нове могућности реализацијом иновативних технолошких решења заснованих на истраживању и развоју са високим ризиком / добитком.
  Позив Tools to measure and stimulate activity in Brain Tissue има за циљ следеће исходе:

  • Израђен комплетан уређај са јединственим карактеристикама, као што су нпр. циљање тренутно нелеченог поремећаја, минијатуризација без преседана, пружање повратних информација о надгледању и стимулацији затворене петље (са малим кашњењем), веома ниска потрошња енергије, ниска / умерена инвазивност (да је нпр. компатибилна са имплантацијом која се врши ендоскопском техником), висока резолуција, одрживост, итд.; или
  • Нови или новонастали физички принцип или методологија који би могли да буду основа за будуће технологије изучавања и / или стимулације мозга, са јасним и мерљивим предностима. Фокус је на техникама које могу пружити податке о функцији мозга без преседана или које омогућавају модулацију мождане активности у терапеутске сврхе или повезивање мозга и рачунара.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC радни програм

  Позив: Awareness Inside

  Тема: EIC Pathfinder изазови имају за циљ да граде на основу нових, најсавременијих праваца у науци и технологији, да узбуне научно поље и тржиште или створе нове могућности реализацијом иновативних технолошких решења заснованих на истраживању и развоју са високим ризиком / добитком.
  Позив Awareness Inside има за циљ следеће исходе:

  • Нове концепте свести (у пољу вештачке интелигенције) применљиве на друге системе, укључујући технолошке.
  • Демонстрацију и потврду улоге и додатне вредности такве свести у паметној технологији, класи предмета или услугама где карактеристике свести доводе до заиста другачијег квалитета у смислу учинка, флексибилности, поузданости или искуства.
  • Дефинисање интегративног приступа за инжењеринг свести, његовог технолошког сета алата, потреба, импликација и ограничења, укључујући и етичке и регулаторне захтеве.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећим линковима:

 • Званична страница позива
 • EIC радни програм

  Позив: Emerging Technologies in Cell and Gene therapy

  Тема: Ћелијска и генска терапија (CGT) су широко прихваћени као врхунски биомедицински трендови већ више од три године и настављају да се развијају у смислу њихове употребе за лечење људских болести. Предлози који се подносе у оквиру овог позива треба би да предложе ефикасна технолошка решења и / или нове револуционарне концепте који превазилазе тренутно стање технике и тренутне изазове ћелијске и генске терапије.

  Рок за пријаву: 27. октобар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with surrounding ecosystems

  Тема: Кроз европску иницијативу за изврсност, програм Хоризонт Европа има за циљ трансформацију сектора високог образовања и околних екосистема, укључујући и истраживачке центре ван универзитета. Иницијатива за изврсност би на тај начин мобилизовала инвестиције локалне и регионалне власти у сектор високог образовања (у најширем смислу).

  Рок за пријаву: 4. новембар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: MSCA Doctoral Networks 2021

  Тема: МСЦА докторске мреже подржавају докторске програме кроз партнерства универзитета, истраживачких институција и истраживачке инфраструктуре, предузећа, МСП и других друштвено-економских актера из различитих земаља. Ови докторски програми треба да одговоре на потребе идентификоване у разним областима истраживања и развоја, да понуде обуке у вези са истраживањем, преносивим вештинама и компетенцијама релевантним за иновације и запошљавање (нпр. предузетништво, комерцијализација резултата, права интелектуалне својине, комуникација).

  Рок за пријаву: 16. новембар 2021.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Twinning

  Тема: Како би се умањиле и спречиле даље разлике, повећала улагања у истраживање и развој и ојачао економски раст, програмом Хоризонт Европе предузимају се релевантне акције у оквиру циља Ширење учешћа и изврсности. Twinning је један од главних инструмената овог циља.
  Twinning акције имају за циљ подизање истраживачког профила институције из земље која припада тзв. Widening countries, као и истраживачког профила њеног особља, умрежавањем са врсним истраживачким институцијама из земаља чланица ЕУ. Овим позивом се ставља посебан фокус на унапређење управљања истраживањима и административних вештина особља координатора из земље која припада тзв. Widening countries.

  Рок за пријаву: 18. јануар 2022. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: ERA Chairs

  Тема: Акције ERA Chairs подржаће универзитете или истраживачке организације у привлачењу и одржавању висококвалитетних људских ресурса под управом изванредног истраживача, тј. менаџера истраживања, да примене структурне промене ради постизања изврсности на одрживом основу.

  Рок за пријаву: 15. март 2022. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Excellence Hubs

  Тема: Excellence Hubs су део европске иницијативе за изврсност и допуњују научно оријентисане шеме Teaming, Тwinning, ERA Chairs и EEI посебном компонентом за иновације. Ова иницијатива ће се фокусирати на иновације омогућујући иновационим екосистемима у земљама које спадају у тзв. Widening countries, да се шире, удруже и остваре боље везе између академске заједнице, привреде, владе и друштва. Ово ће подстаћи иновациону културу земљама које спадају у тзв. Widening countries на основу стратешке агенде усклађене са регионалним или националним стратегијама паметне специјализације. У том контексту, тражиће се синергија са деловима програма Хоризонт Европа посвећеним европским иновационим екосистемима и Европском институту за иновације и технологију (ЕIT).

  Рок за пријаву: 15. март 2022. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Teaming for Excellence

  Тема: Акција Teaming for Excellence је осмишљена да подржи стварање нових центара изврсности или надоградњу постојећих центара у земљама са ниским учинком на пољу истраживања и иновација, надограђујући се на партнерства између водећих научних институција у Европи и институција корисника у земљама са ниским учинком на пољу истраживања и иновација. Ова акција може помоћи земљама које заостају у погледу резултата истраживања и иновација, и у постизању конкурентске позиције на глобалном нивоу.

  Рок за пријаву:

  • Прва фаза: 5. октобар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  • Друга фаза: 8. септембар 2022. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива  Позив: Фонд за иновациону делатност - Програм сарадње науке и привреде

  Тема: Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

  Рок за пријаву: 15. септембар 2021. до 15:00 часова.

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност - Иновациони ваучери

  Тема: Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен привредним друштвима за коришћење услуга које пружају научноистраживачке организације. Намењени су предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

  Рок за пријаву: до утрошка средстава

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије

  Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

  Рок за пријаву: позив је стално отворен

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива


  Позив: COVID-19.2

  Тема: AUF је покренуо позив COVID-19.2 којим ће се финансирати истраживачке акције, анкете и / или студије посвећене анализи последица здравствене кризе које предлажу иновативна решења у здравству, науци и технологији, али и у економским и друштвеним наукама.
  Позив даје приоритет:

  • Тимовима младих истраживача који изводе пројекте у корист земаља такозваног Глобалног југа;
  • Конзорцијумима који предлажу пројекте са националним, регионалним или међународним утицајем. Подстиче се и вреднује учешће министарстава.

  Рок за пријаву: 16. август 2021. (18 часова по париском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: Circulation of European literary works

  Тема: Ова акција ће подржати пројекте током којих ће се преводити, објављивати, дистрибуирати и промовисати белетристичка дела.
  Одабрани пројекти би требало да допринесу:

  • јачању транснационалне циркулације и разноликости европских књижевних дела, посебно подстицањем превода са мање коришћених језика на енглески, немачки, француски, шпански (кастиљански) и италијански;
  • досезању нове публике за европска књижевна дела у ЕУ и шире;
  • јачању конкурентности књижевног сектора подстицањем сарадње у оквиру ланца књиговодствене вредности.

  Рок за пријаву: 30. септембар 2021. (17 часова по бриселском времену)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: COST програм

  Тема: COST програм окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима кроз трансевропску сарадњу. COST подстиче и негује транс-, мулти- и интер-дисциплинарне приступе интегришући истраживаче, инжењере и научнике из различитих области и сектора као што су универзитети, истраживачки центри, компаније, мала и средња предузећа, и други релевантни актери.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2021. 12ч (CET)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива

  Позив: CEI Cooperation Fund Call for Proposals 2021

  Тема: Јавне и приватне институције регистроване у CEI држави чланици, као и међународне и регионалне организације, позване су да пријаве своја пројектна решења за сарадњу и иновативне акције које ће поспешити мобилност и умрежавање. Предлози се морају усредсредити на изградњу капацитета, преношење и размену знања, нарочито од држава чланица CEI из ЕУ ка државама чланицама CEI које не припадају ЕУ.

  Рок за пријаву: 29. октобар 2021. 12ч (CET)

  • Први рок: 1. септембар 2021, 23:59 (за пројекте који ће се спроводити од 1. јануара 2022. до 30. јуна 2022.)

  • Други рок: 10. фебруар 2022, 23:59 (за пројекте који ће се спроводити од 1. јула 2022. до 31. децембра 2022.)

  Више информација на следећем линку:

 • Званична страница позива