Otvoreni pozivi  Poziv: Evropski univerziteti

  Tema: Evropski univerziteti su usmereni na ostvarivanje misije i ciljeva visokoškolskih ustanova u oblasti obrazovanja, istraživanja, inovacija i društvenih izazova. Kroz različite modele sistemske, strukturalne i održive transnacionalne saradnje, ove alijanse jačaju kvalitet, učinak, atraktivnost i međunarodnu konkurentnost visokog obrazovanja širom Evrope.

  Rok za prijavu: 31. januar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Žan Mone akcije na polju visokog obrazovanja

  Tema: Akcije Žan Mone u visokom obrazovanju podržavaju nastavu i istraživanje u oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije odnose se na podučavanje, učenje i istraživanje o Evropskoj uniji, njenoj istoriji, ciljevima, strukturama, funkcijama i njenim politikama. Fokusirajući se na dimenziju Evropske unije, aktivnosti Žan Monea treba da promovišu aktivno evropsko građanstvo i vrednosti Evropske unije kroz poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Žan Mone akcije se mogu realizovati u tri oblika: 1) moduli, 2) katedre i 3) centri izvrsnosti.

  Rok za prijavu: 14. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič

  Poziv: Erasmus Mundus – Joint Masters

  Tema: Erazmus Mundus – Zajednički Masteri se odnose na integrisane transnacionalne međunarodne studijske programe na master nivou, koje sprovodi međunarodni konzorcijum visokoškolskih ustanova iz različitih zemalja širom sveta i relevantni partneri sa specifičnom stručnošću i interesovanjem za predmetnu studiju oblasti.

  Rok za prijavu: 16. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič

  Poziv: Erasmus Mundus - Design Measures

  Tema: Mere za dizajn u okviru Erazmus Mundus akcije odnose se na jačanje kapaciteta univerziteta za modernizaciju i internacionalizaciju njihovih nastavnih programa i praksi, udružuju resurse i razvijaju mehanizme koji se odnose na osiguranje kvaliteta, akreditaciju i priznavanje diploma i bodova. Glavni cilj ove akcije je da podstakne razvoj novih, inovativnih, integrisanih transnacionalnih studijskih programa visokog nivoa na nivou master studija.

  Rok za prijavu: 16. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič

  Poziv: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

  Tema: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju podržava projekte međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja. Podržava aktivnosti usmerene na podizanje relevantnosti, kvaliteta, modernizaciju i izgradnju kapaciteta visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu pridružene Programu sa ciljem njihovog društveno-ekonomskog oporavka, rasta i prosperiteta. Akcije izgradnje kapaciteta obuhvataju tri kategorije (Strands): 1) Podsticanje pristupa saradnji u visokom obrazovanju, 2) Partnerstva za transformaciju u visokom obrazovanju, i 3) Projekti strukturnih reformi.

  Rok za prijavu: 16. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič

  Poziv: Projekti svesni izazova budućnosti

  Tema: Projekti svesni izazova budućnosti su projekti velikih razmera koji imaju za cilj da identifikuju, razviju, testiraju i/ili procene inovativne (strateške) pristupe čime će dovesti do poboljšanja sistema obrazovanja i obuka. Oni podržavaju međunarodnu saradnju u okviru različitih sektora i podstiču inovacije u smislu uspostavljanja revolucionarnih metoda i praksi, obezbeđuju transfer inovacija, a sve sa ciljem da uspostave održivi nivo korišćenja rezultata i njihovu primenu u različitim kontekstima i zajednicama.

  Rok za prijavu: 15. mart 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič

  Poziv: Partnerstva za saradnju

  Tema: Primarni cilj Partnerstva za saradnju je da omogući organizacijama da povećaju kvalitet i relevantnost svojih aktivnosti, da razviju i ojačaju svoje mreže partnera, da povećaju svoje kapacitete za zajedničko delovanje na transnacionalnom nivou, podstičući internacionalizaciju kroz razmenu i razvoj novih praksi i metoda, kao i razmenu ideja. Oni imaju za cilj da podrže razvoj, prenos i/ili primenu inovativnih praksi, kao i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, vršnjačko učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou.

  Rok za prijavu: 22. mart 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič

  Poziv: Savezi za obrazovanje i preduzeća

  Tema: Savezi za obrazovanje i preduzeća su transnacionalni projekti u kojima partneri dele zajedničke ciljeve i rade zajedno na podsticanju inovacija, novih veština, osećaja za inicijativu i preduzetničkog načina razmišljanja. Njihov cilj je da podstiču inovacije u visokom obrazovanju, stručnom obrazovanju i obukama, preduzećima kao i u širem društveno-ekonomskom okruženju kroz suočavanje sa društvenim i ekonomskim izazovima kao što su klimatske promene, promena demografije, digitalizacija, pojava novih tehnologija, brze promene zapošljavanja, inovacije na tržištu rada, itd.

  Rok za prijavu: 3. maj 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Erazmus+ programski vodič


  Poziv: Renewable-intensive, energy positive homes

  Tema: Ciljevi poziva su sledeći:

  • Brži prelaz na sledeću generaciju nove izgradnje i renoviranje isplativih energetski pozitivnih, klimatski neutralnih stambenih zgrada.
  • Pojednostavljena integracija naprednih pametnih tehnologija, obnovljivih izvora energije i rešenja za skladištenje u projektima stambene izgradnje i renoviranja.
  • Brži prelaz na zgrade i tehničke elemente koji su sposobni da se prilagode različitim profilima korisnika i životnim stilovima, poboljšavajući kvalitet vazduha, zdravlje ljudi i parametre blagostanja.
  • Poboljšane veštine i kompetencije među radnom snagom da podrži brzo usvajanje energetski pozitivnih zgrada u stambenom sektoru.

  Rok za prijavu: 6. decembar 2022. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

  Tema: ERC grantovi za dokazivanje koncepta (ERC Proof of Concept Grants) imaju za cilj da uvećaju vrednost izvrsnog istraživanja kroz finansiranje rada na verifikaciji inovativnog potencijala ideja koje su nastala kroz ERC projekte. Grantovi za dokazivanje koncepta su stoga namenjeni isključivo vodećim istraživačima čiji su predlozi zasnovani na istraživanju koje je finansirano od strane ERC programa.

  Rok za prijavu: 24. januar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: 2nd Call for Offers to become a member of the DIH² network (Horizon 2020)

  Tema: Cilj poziva je da regrutuje nove članove i proširi uticaj mreže na sve evropske regione. Članstvom u mreži organizacije dobijaju:

  • pristup eksperimentima koje finansira DIH2;
  • učešće na sastancima koje DIH2 organizuje, sinhronizovane sa vodećom evropskom platformom iz oblasti robotike;
  • učešće u pisanju dokumenata/strategija/politika u vezi sa robotikom i veštačkom inteligencijom;
  • pristup najnovijoj tehnologiji iz oblasti robotike i veštačke inteligencije;
  • pristup DIH2 zajednici, podršci, ekspertizi, tehnologiji i uslugama u okviru ekosistema industrije u oblasti robotike;
  • priliku za blisku saradnju sa članovima DIH2 mreže;
  • poziv za učešće na DIH² konferencijama ili događajima.

  Rok za prijavu: 31. jul 2022. godine; 31. oktobar 2022. godine; 31. januar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: ERC CONSOLIDATOR GRANTS

  Budžet projekta: do 2.000.000,00 EUR (+ dodatnih 1.000.000,00 EUR za troškove preseljenja, opremu, pristup istraživačkim resursima i troškove za eksperimentalne i druge vrste aktivnosti)

  Tema: ERC CONSOLIDATOR GRANTS su osmišljeni tako da podrže glavne istraživače u fazi u kojoj mogu ojačati svoje nezavisne istraživačke timove ili programe. Istraživači moraju pokazati izvrsnost u svojoj oblasti istraživanja i izvodljivost svoje naučne projektne prijave.

  Rok za prijavu: 2. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva


Trenutno nema otvorenih poziva u okviru ovog programa.


  Poziv: Fond za inovacionu delatnost – Program transfera tehnologije

  Tema: Kancelarija za transfer tehnologije identifikuje istraživanja sa komercijalnim potencijalom kojima pruža dalju podršku kako bi se komercijalna spremnost podigla na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

  Rok za prijavu: poziv je stalno otvoren

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva


  Poziv: Industrial safety implications of platform work, the Green Deal, and advanced materials for energy storage (two-stage)

  Tema: Poziv obuhvata istraživanje o upravljanju industrijskim rizikom, izbegavanju velikih uticaja na životnu sredinu ili društvo, kao i istraživanje proizvoda i sistema potrebnih za poboljšanje bezbednosti u industrijskim okruženjima (procesna industrija, energetika, transport opasnih materija, izgradnja i rad glavne infrastrukture i usluga). U okviru ovogodišnjeg poziva, dostupne su tri teme:
  • Tema 1: Industrijska bezbednost u kontekstu imperativa održivosti
  • Tema 2: Bezbednost naprednih materijala u aplikacijama za konverziju i skladištenje energije
  • Tema 3: Razvoj radnih mesta i bezbednost u platformskoj ekonomiji

  Rok za prijavu: 22. septembar 2022. godine (pre-proposals), 8. decembar 2022. godine (full proposals)

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: Circulation of European literary works

  Tema: Ova akcija će podržati projekte tokom kojih će se prevoditi, objavljivati, distribuirati i promovisati beletristička dela. Odabrani projekti bi trebalo da doprinesu:
  • jačanju transnacionalne cirkulacije i raznolikosti evropskih književnih dela, posebno podsticanjem prevoda sa manje korišćenih jezika;
  • dosezanju nove publike za evropska književna dela u EU i šire;
  • jačanju konkurentnosti književnog sektora podsticanjem saradnje u okviru lanca knjigovodstvene vrednosti.

  Rok za prijavu: 21. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva

  Poziv: European Cooperation projects

  Tema: Pozivom će se podržati projekti koji uključuju veliki broj aktera aktivnih u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, radi sprovođenja širokog spektra aktivnosti i inicijativa. Akcija je usidrena u okvir politike Kultura programa Kreativna Evropa i njegovih međusektorskih pitanja (inkluzivnost, smanjenje uticaja na životnu sredinu i ravnopravnost polova). Projekti saradnje bi trebalo da doprinesu jednom od sledećih ciljeva:
  • Cilj 1 – Stvaranje na transnacionalnom nivou i promet: ojačati stvaranje na transnacionalnom nivou i promet evropskih dela i umetnika;
  • Cilj 2 - Inovacija: poboljšati kapacitete evropskih kulturnih i kreativnih sektora za negovanje talenata, inovaciju, napredak i rast, kao i stvaranje radnih mesta.

  Rok za prijavu: 23. februar 2023. godine

  Više informacija na sledećim linkovima:

 • Zvanična stranica poziva za mala partnerstva
 • Zvanična stranica poziva za srednja partnerstva
 • Zvanična stranica poziva za velika partnerstva

  Poziv: COST

  Tema: COST program okuplja evropske istraživače, inženjere i naučnike iz različitih COST zemalja kako bi zajednički razvili ideje i nove inicijative u svim naučnim i tehnološkim oblastima kroz transevropsku saradnju. COST podstiče i neguje trans-, multi- i inter-disciplinarne pristupe integrišući istraživače, inženjere i naučnike iz različitih oblasti i sektora kao što su univerziteti, istraživački centri, kompanije, mala i srednja preduzeća, i drugi relevantni akteri.

  Rok za prijavu: 25. oktobar 2023. godine

  Više informacija na sledećem linku:

 • Zvanična stranica poziva