UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2020/2021. godinu:

Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2020/2021. godinu:

Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Dokumentacija:

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (I upisni rok)

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (II upisni rok)

Školarine za školsku 2020/2021. godinu


- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENjE UPISA STUDENATA -
Prvi upisni rok od 24. juna do 17. jula 2020. godine
termini  24, 25. i 26. jun 2020. godine  Prijavljivanje kandidata
 29, 30. jun, 1. i 2. jul 2020. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 17. jul 2020. godine  Završetak upisa u prvom upisnom roku
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 1. avgusta 2020. godine
Drugi upisni rok od 24. avgusta do 18. septembra 2020. godine
termini Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, fakulteti u sastavu Univerziteta će sami odrediti
raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i druge radnje
predviđene Konkursom za upis studenata u prvu godinu svih stepena i vrsta studija u školskoj 2020/2021. godini


Školska
godina

(školarine)
Odobren broj mesta za upis studenata
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
budžet samof. budžet samof. budžet samof.
2020/2021 2164 1179 201 15 38 77
3343 216 115
2403 (budžet) 1271 (samofinansiranje)
3674


Školska
godina
Broj slobodnih mesta za II upisni rok
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
budžet samof. budžet samof. budžet samof.
2020/2021 385 837 0 0 0 13
1222 0 13
385 (budžet) 850 (samofinansiranje)
1235 (33,61%)


- Broj dodatnih odobrenih mesta za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
Fakultet Odobren broj mesta za upis studenata Broj slobodnih mesta za II upisni rok
A B V A B V
 1. Agronomski fakultet u Čačku 1 1 1 1 1 1
 2. Ekonomski fakultet 2 2 2 1 2 2
 3. Fakultet inženjerskih nauka 3 3 3 3 3 3
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 2 2 2 2 1 2
 5. Fakultet medicinskih nauka 2 2 2 - - -
 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 1 1 1 0 0 0
 7. Pravni fakultet 2 2 2 0 2 2
 8. Prirodno-matematički fakultet 3 3 3 3 2 3
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku 3 3 3 3 2 3
 10. Pedagoški fakultet u Užicu 1 1 1 1 1 1
 11. Filološko-umetnički fakultet 2 2 2 0 2 2
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 1 1 1 - - -
UKUPNO UNIVERZITET:   23 23 23 14 16 19
69 49
 A) Studenti sa invaliditetom
 B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti
 V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu

ARHIVA po godinama (UPIS u prvu godinu studija):

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010