UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2020/2021. godinu:

Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Dokumentacija:

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (I upisni rok)

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (II upisni rok)

Školarine za školsku 2020/2021. godinu


- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENjE UPISA STUDENATA -
Prvi upisni rok od 24. juna do 17. jula 2020. godine
termini  24, 25. i 26. jun 2020. godine  Prijavljivanje kandidata
 29, 30. jun, 1. i 2. jul 2020. godine  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu
 17. jul 2020. godine  Završetak upisa u prvom upisnom roku
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 1. avgusta 2020. godine
Drugi upisni rok od 24. avgusta do 18. septembra 2020. godine
termini Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, fakulteti u sastavu Univerziteta će sami odrediti
raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i druge radnje
predviđene Konkursom za upis studenata u prvu godinu svih stepena i vrsta studija školskoj 2020/2021. godini


Školska
godina

(školarine)
Odobren broj mesta za upis studenata
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
budžet samof. budžet samof. budžet samof.
2020/2021 2164 1179 201 15 38 77
3343 216 115
2403 (budžet) 1271 (samofinansiranje)
3674

- Broj dodatnih odobrenih mesta za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta, sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti i
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
Fakultet Odobren broj mesta za upis studenata Broj slobodnih mesta za II upisni rok
A B V A B V
 1. Agronomski fakultet u Čačku 1 1 1 - - -
 2. Ekonomski fakultet 2 2 2 - - -
 3. Fakultet inženjerskih nauka 3 3 3 - - -
 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 2 2 2 - - -
 5. Fakultet medicinskih nauka 2 2 2 - - -
 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 1 1 1 - - -
 7. Pravni fakultet 2 2 2 - - -
 8. Prirodno-matematički fakultet 3 3 3 - - -
 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku 3 3 3 - - -
 10. Pedagoški fakultet u Užicu 1 1 1 - - -
 11. Filološko-umetnički fakultet 2 2 2 - - -
 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 1 1 1 - - -
UKUPNO UNIVERZITET:   23 23 23 - - -
69 -
 A) Studenti sa invaliditetom
 B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti
 V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu

ARHIVA po godinama (UPIS u prvu godinu studija):

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010