УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ


Документација:

Текст Конкурса (PDF) Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија за школску 2023/2024. годину

* Детаљније информације о студијским програмима, као и о ближим условима конкурса, могуће је добити на интернет адресама факултета.

** Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми реализују.

Општи услови конкурса (PDF)

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години

Школарине за школску 2023/2024. годину


Универзитет у Крагујевцу уписује студенте у прву годину мастер академских студија на следећим студијским програмима:

Мастер академске студије имају:
1) најмање 60 ЕСП бодова, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСП бодова;
2) најмање 120 ЕСП бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСП бодова.