Veća Univerziteta u Kragujevcu

VEĆE ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Milan Kovačević, redovni profesor predsednik Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Emilija Nešović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Branka Ognjanović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Zorka Stanić, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Pavle Mašković, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku

Odluka o imenovanju (7.3.2022.)
Odluka o imenovanju (26.5.2022.)
Odluka o razrešenju (10.10.2023.)
Odluka o imenovanju (10.10.2023.)

VEĆE ZA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Sanja Đurović, redovni profesor predsednica Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Marija Mandarić, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
dr Ilijana Čutura, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Danijela Vasilijević, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Nada Todorović, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Dragica Živojinović, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Violeta Domanović, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Vladimir Obradović, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Dragan Bošković, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (7.3.2022.)
Odluka o razrešenju (1.11.2022.)
Odluka o imenovanju (1.11.2022.)
Odluka o imenovanju (7.11.2022.)
Odluka o razrešenju (23.6.2023.)
Odluka o imenovanju (03.10.2023.)

VEĆE ZA MEDICINSKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Dragana Ignjatović Ristić, redovni profesor predsednica Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Slobodan Novokmet, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Gvozden Rosić, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Vladimir Miloradović, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Željko Mijailović, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (25.2.2022.)

VEĆE ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Vesna Ranković, redovni profesor predsednica Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Vanja Šušteršič, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Radovan Bulatović, redovni profesor član Fakultet za Mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Milomirka Madić, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku
dr Jelena Purenović, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Aleksandar Ranković, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Odluka o imenovanju (7.3.2022.)
Odluka o razrešenju (10.3.2023.)
Odluka o imenovanju (10.3.2023.)
Odluka o razrešenju (4.10.2023.)
Odluka o imenovanju (4.10.2023.)
Odluka o razrešenju (12.10.2023.)
Odluka o imenovanju (12.10.2023.)
Odluka o razrešenju (19.10.2023.)
Odluka o imenovanju (19.10.2023.)
Odluka o razrešenju (19.02.2024.)
Odluka o imenovanju (19.02.2024.)

VEĆE ZA UMETNIČKE OBLASTI
Ime i prezime Fakultet
mr Branko Popović, redovni profesor predsednik Pedagoški fakultet u Užicu
Slobodan Štetić, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Karolj Maročik, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
mr Vladimir Milić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr um. Jelena Šalinić Terzić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
mr Slobodan Marinković, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
mr Katalin Tasić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (7.3.2022.)
Odluka o razrešenju (24.1.2023.)
Odluka o imenovanju (20.02.2023.)
Odluka o razrešenju (21.09.2023.)
Odluka o imenovanju (21.09.2023.)

VEĆE ZA INTERDISCIPLINARNE I MULTIDISCIPLINARNE OBLASTI
Ime i prezime Fakultet
dr Boban Stojanović, redovni profesor predsednik Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Gordana Jovičić, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Nenad Grujović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Ivan Milićević, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Vladimir Mladenović, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Dragan Milovanović, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Vladimir Janjić, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Vesna Stojanović Aleksić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Violeta Domanović, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (28.09.2023.)