Veća Univerziteta u Kragujevcu

VEĆE ZA PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Marija Stanić, redovni profesor predsednik Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Miroljub Dugić, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Branka Ognjanović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Zoran Matović, redovni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Lenka Ribić Zelenović, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku

Odluka o imenovanju (6.2.2019.)

VEĆE ZA DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Ružica Petrović, redovni profesor predsednik Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Nada Todorović, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Dragica Živojinović, redovni profesor član Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Milena Jakšić, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Predrag Mimović, redovni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Danijela Vasilijević, redovni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr Dragana Gnjatović, redovni profesor član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
dr Dragan Bošković, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (6.2.2019.)

VEĆE ZA MEDICINSKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Aleksandar Đukić, redovni profesor predsednik Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Mihajlo Jakovljević, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Slobodan Novokmet, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Irena Tanasković, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Zoran Protrka, redovni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Odluka o imenovanju (6.2.2019.)

VEĆE ZA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE
Ime i prezime Fakultet
dr Dušan Gordić, redovni profesor predsednik Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Mirko Blagojević, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Vlade Urošević, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Miroslav Bjekić, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Zlatan Šoškić, redovni profesor član Fakultet za Mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Ljiljana Bošković Rakočević, redovni profesor član Agronomski fakultet u Čačku

Odluka o imenovanju (6.2.2019.)

VEĆE ZA UMETNIČKE OBLASTI
Ime i prezime Fakultet
mr Branko Popović, redovni profesor predsednik Pedagoški fakultet u Užicu
Karolj Maročik, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Nataša Petrović, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Vidan Papić, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Slobodan Štetić, redovni profesor član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini

Odluka o imenovanju (6.2.2019.)