О политици запошљавања ОТМ-Р


Шта је ОТМ-Р пакет?

„Пакет ОТМ-Р“ је скуп практичних и корисних алата за примену отворених и транспарентних пракси регрутовања заснованих на заслугама у организацијама које се баве истраживањем.

Садржи:

  • Образложење: Зашто је ОТМ-Р неопходан?
  • Принципи и смернице: Како треба да изгледа добар ОТМ-Р систем?
  • Контролна листа за институције као алат за самопроцену: Како оцењују тренутне праксе?
  • Алат: Корак по корак водич за побољшање ОТМ-Р праксе
  • Примере добре праксе

 

Зашто је ОТМ-Р потребан?

ОТМ-Р омогућава запошљавање најбољих кандидата за неки посао, гарантује једнаке могућности и приступ свима, олакшава развој међународног портфеља (сарадња, конкуренција, мобилност) и чини каријеру истраживања привлачнијом.

 

Зашто је ОТМ-Р користан?

ОТМ-Р доноси разне бенефите истраживачима, институцијама и ширем истраживачком систему. Оваква систем чини каријеру истраживача привлачнијом и осигурава једнаку могућности за све кандидате, увећавајући на тај начин исплативост улагања у истраживање!

 

Извор: EURAXESS портал

 

ОТМ-Р Контролна листа

Универзитет у Крагујевцу континуирано улаже напоре како би унапредио процес и процедуре запошљавања истраживача у складу са отвореном и транспарентном политиком ОТМ-Р и Стратегијом људских ресурса за истраживаче.

Оваква политика се заснива на низу интерних аката који покривају различите аспекте запошљавања, а међу којима су најрелевантнији: