Rangiranje Univerziteta

Rangiranje Univerziteta u Kragujevcu na relevantnim međunarodnim rang listama poput UMultirank, the QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - Shanghai Ranking, Scimago, SJR Rank, RankPro, Webometrics i drugim listama je od značaja za uspostavljanje mehanizma za redovno sakupljanje i obradu podataka, analizu indikatora za praćenje uspešnosti kao i za podsticanje internacionalizacije svih fakulteta članica, povećanje broja dolazećih studenata i stranih predavača i podizanje opšte vidljivosti i konkurentnosti naših fakulteta u međunarodnom kontekstu.

Global World Communicator - RankPro: 294

Webometrics: 680/1822

Šangajska lista - oblast Matematika: 401-500

Šangajska lista - oblast Klinička medicina: 201-300

URAP Ranking: 1377/2500

The SCImago Institutions Rankings (SIR): 731

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - Match: RS 1/55 World 2007

UI GreenMetric World University Rankings: 516