Školarine 2023/2024. godina

ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2023/2024. godinu (28.02.2023.)
ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2023/2024. godinu (29.06.2023.)
ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2023/2024. godinu (25.09.2023.)


Fakultet
- Studijski program -
Školarina u dinarima (za strane studente u €)
OAS MAS IAS DAS OSS MSS SAS
1. Agronomski fakultet 45.000 60.000   120.000      
2. Ekonomski fakultet 96.000 114.000   150.000
140.000*
     
3. Fakultet inženjerskih nauka 60.000 80.000
(jednogodišnje) 60.000
(dvogodišnje)
  150.000      
4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 60.000 60.000   84.000      
5. Fakultet medicinskih nauka              
a) Integrisane akademske studije medicine     90.000        
b) Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku     500.000 5.000 €        
v) Integrisane akademske studije farmacije     130.000        
g) Integrisane akademske studije farmacije na engleskom jeziku     320.000        
d) Integrisane akademske studije stomatologije     150.000        
đ) Osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut         80.000    
e) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra         80.000    
ž) Specijalističke akademske studije - specijalista farmacije             150.000
z) Master menadžment u sistemu zdravstvene zaštite   200.000          
i) Master Ishrana i suplementacija   100.000          
j) Master Regenerativna medicina   100.000          
k) Doktorske akademske studije - Doktorska škola medicinskih nauka       140.000      
l) Doktorske akademske studije - Menadžment zdravstvenog sistema       140.000      
m) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke       200.000
3.500 €
     
n) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke na engleskom jeziku       4.000 €      
nj) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke       200.000
3.500 €
     
o) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke na engleskom jeziku       4.000 €      
6. Pravni fakultet 85.000 95.000   165.000      
7. Fakultet pedagoških nauka              
a) Osnovne akademske studije 78.000            
b) Master akademske studije:
Učitelj
  89.000          
v) Master akademske studije:
Vaspitač u predškolskim ustanovama
  89.000          
g) Master akademske studije:
Vaspitač u domovima
  89.000          
d) Master akademske studije:
Profesor predmetne nastave
  78.000          
đ) Master akademske studije:
Obrazovne politike
  98.000          
e) Master akademske studije:
Liderstvo u obrazovanju
  89.000          
ž) Doktorske akademske studije       120.000      
z) Osnovne strukovne studije         68.000    
8. Prirodno-matematički fakultet 84.000 108.000   150.000      
9. Fakultet tehničkih nauka 81.000 81.000   140.000 81.000 81.000  
10. Pedagoški fakultet 82.000 89.000   145.000 82.000    
11. Filološko-umetnički fakultet              
a) Odsek za filologiju Srpski jezik 60.000 120.000   190.000      
Francuski jezik 60.000 120.000          
Ostali jezici 90.000 120.000   190.000      
b) Odsek za muzičku umetnost Muzička teorija i pedagogija 80.000 120.000          
Izvođačke umetnosti 130.000 120.000          
Muzika u medijima 130.000 120.000          
Doktorske akademske studije: Izvođačke umetnosti       250.000      
v) Odsek za primenjenu i likovnu umetnost 170.000 120.000          
12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam              
a) Osnovne akademske studije:
Hotelijerstvo i turizam;
Zdravstveni turizam
90.000            
b) Osnovne akademske studije:
Gastronomski menadžment
100.000            
v) Master akademske studije:
Menadžment u hotelijerstvu;
Menadžment u turizmu;
Zdravstveni turizam
  90.000          
g) Doktorske akademske studije:
Menadžment u hotelijerstvu i turizmu
      120.000      
* Univerzitet u Kragujevcu
(Prirodno-matematički fakultet,
Fakultet pedagoških nauka,
Fakultet medicinskih nauka,
Filološko-umetnički fakultet)
             
a) Osnovne akademske studije:
Psihologija (Zajednički studijski program)
80.000            
* Univerzitet u Kragujevcu              
a) Master akademske studije:
Informacione tehnologije
  100.000          
b) Master akademske studije:
Razvoj kompjuterskih igara
  150.000          
v) Master akademske studije:
Veštačka inteligencija
  150.000          
g) Master akademske studije:
VEB dizajn
  98.000          
d) Master akademske studije:
Psihologija
  100.000