Konkursi za Erazmus+ mobilnostREZULTATI KONKURSA
Konkurs Vreme trajanja Rezultati selekcije Napomena
Erazmus+ KA171 mobilnost

Konkurs za nastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ KA171 programa
13.10.2023 - 31.10.2023. E+ STA KA171 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 06.12.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za nenastavni kadar svih članica Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ KA131 programa
12.10.2023 - 27.10.2023. E+ STT KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 05.12.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za nastavni kadar svih članica Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ KA131 programa
12.10.2023 - 27.10.2023. E+ STA KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 05.12.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Interni konkurs za zaposlene u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu koji rade na poslovima međunarodne saradnje za učešće u Kombinovanom intezivnom programu “How to enhance cooperation between people from different countries in the higher education: improve your intercultural competence”, Liepaja, Latvia
11.09.2023 - 15.09.2023. E+ STT KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 25.09.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
08.09.2023 - 16.10.2023. E+SMP KA131 – Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 31.10.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
07.09.2023 - 27.09.2023. E+SMS KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 23.10.2023.
Erazmus+ KA171 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
08.09.2023 - 27.09.2023. E+ SMS KA171 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 10.10.2023.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
15.03.2023 - 27.03.2023. E+ STA/STT KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 03.04.2023.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
15.03.2023 - 27.03.2023. E+ STT KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 30.03.2023.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Interni konkurs za zaposlene u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu koji rade na poslovima međunarodne saradnje za učešće u Erazmus Međunarodnim nedeljama
01.03.2023 - 15.03.2023. E+ STT KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 17.03.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
17.11.2022 - 12.12.2022. E+ STA KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 09.01.2023.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
17.11.2022 - 12.12.2022. E+ STA KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 21.12.2022.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
04.10.2022 - 01.11.2022. E+ SMS KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 4.11.2022.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
03.10.2022 - 01.11.2022. E+ SMS KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 4.11.2022.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
06.10.2022 - 24.10.2022. E+ SMS KA131 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 01.11.2022.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata za učešće na letnjoj školi Erazmus+ kombinovanog intezivnog programa - Blended Intensive Program (BIP)
27.06.2022 - 01.07.2022. E+ SMS KA131, BIP – Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 05.07.2022.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za stipendiranu međunarodnu kreditnu mobilnost studenata u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa
10.03.2022 - 07.04.2022. E+ SMS KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 20.04.2022.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata za učešće u Erazmus+ kombinovanom intezivnom programu - Blended Intensive Program (BIP)
02.02.2022 - 20.02.2022. E+ SMS KA131, BIP - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 10.03.2022.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
13.01.2022 - 07.02.2022. E+ SMP KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 21.02.2022.
Erazmus+ KA131 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata za učešće u Erazmus+ kombinovanom intezivnom programu - Blended Intensive Program (BIP)
14.01.2022 - 31.01.2022. E+ SMS KA131, BIP - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 17.02.2022.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
21.10.2021 - 21.11.2021. E+ STA KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 21.12.2021.
E+ STT KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 21.12.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
05.11.2021 - 24.11.2021. E+ SMP KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 01.12.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
01.10.2021 - 01.11.2021. E+ SMS KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 19.11.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
12.10.2021 - 01.11.2021. E+ SMP KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 05.11.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
09.09.2021 - 09.10.2021. E+ SMP KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 18.10.2021.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ ka107 programa, 2020
10.03.2021 - 12.04.2021. E+ STA KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 12.07.2021.
E+ STT KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 12.07.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za nenastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
09.03.2021 - 09.04.2021. E+ STT KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 12.07.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za nastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ programa
09.03.2021 - 09.04.2021. E+ STA KA103 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 12.07.2021.
Erazmus+ KA107 mobilnost

Konkurs za stipendiranu međunarodnu kreditnu mobilnost studenata u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa
08.03.2021 - 08.04.2021. E+ SMS KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 29.04.2021.
E+ SMS KA107 - Konačna rang lista kandidata Objavljeno: 29.04.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse
05.03.2021 - 05.04.2021. E+ SMP KA103 - rezultati konkursa Objavljeno: 29.04.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
05.03.2021 - 05.04.2021. E+ SMS KA103 - rezultati konkursa Objavljeno: 29.04.2021.
Erazmus+ KA103 mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
01.10.2020. - 15.11.2020. E+ SMS drugi konkurs - rezultati nominacije Objavljeno: 16.12.2020.
Erazmus+ KA1 kreditna mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost nastavnika
05.03.2020. - 18.05.2020. E+ STA konkurs - konačna rang lista kandidata Objavljeno: 24.07.2020.
E+ STA konkurs - rezultati selekcije Objavljeno: 10.07.2020.
Erazmus+ KA1 kreditna mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost nenastavnog kadra
05.03.2020. - 18.05.2020. E+ STT konkurs - rezultati selekcije  
Erazmus+ KA1 kreditna mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
21.02.2020. - 18.05.2020. E+ SMS konkurs - rezultati selekcije  
Erazmus+ KA1 kreditna mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa
24.12.2019. - 07.02.2020. E+ SMP konkurs - rezultati selekcije