Konkursi za Erazmus+ kreditnu mobilnostREZULTATI KONKURSA
Konkurs Vreme trajanja Rezultati selekcije Napomena
Erazmus+ KA1 kreditna mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa
24.12.2019. do 07.02.2020. E+ SMP konkurs - rezultati selekcije  
Erazmus+ KA1 kreditna mobilnost

Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja
21.02.2020. do 18.05.2020. E+ SMS konkurs - rezultati selekcije