Akreditacija Univerziteta u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu je akreditovan. Uverenje o akreditaciji je izdato 14. 11. 2014. godine.

Uverenje o akreditaciji (14.11.2014.)
Uverenje o akreditaciji - dokument
Odluka o akreditaciji
Odluka o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

DOKUMENTACIJA ZA AKREDITACIJU
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU 2014.

   Zahtev za akreditaciju: Zahtev

      Prilozi:
      1. Akt o osnovanju
      2. Odluka o ispunjenosti uslova
      3. Dozvola za rad
      4. Uverenje o akreditaciji
      6. Odluka o izboru organa poslovođenja
      7. Upis u Registar trgovinskog suda
      7.1 Rešenje o dopuni delatnosti
      7.2 Rešenje o upisu organa poslovođenja
      8. Statut Univerziteta u Kragujevcu

   Uvod: Uvod

   Standard 1: Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove
   Standard 2: Planiranje i kontrola
   Standard 3: Organizacija i upravljanje
   Standard 4: Studije
   Standard 5: Naučnoistraživački i umetničko istraživački rad
   Standard 6: Nastavno osoblje
   Standard 7: Nenastavno osoblje
   Standard 8: Studenti
   Standard 9: Prostor i oprema
   Standard 10: Biblioteka, udžbenici i informaciona podrška
   Standard 11: Izvori finansiranja visokoškolske ustanove
   Standard 12: Unutrašnji mehanizmi za osiguranje kvaliteta
                              Izveštaj o samovrednovanju
   Standard 13: Javnost u raduARHIVA:

Akreditacija Univerziteta u Kragujevcu 2009. godine

Uverenje o akreditaciji (PDF)
Dokumentacija o akreditaciji (ZIP)