Кратки студијски програм - Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво

О студијском програму

Кратки студијски програм - Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво (у даљем тексту: КП ФАСК) траје 8 месеци. КП ФАСК омогућава стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 60 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током осам месеци - односно два семестра. Настава у првом семестру почиње почетком априла, а завршава се у јулу, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату. Настава у другом семестру  почиње почетком септембра, а завршава се у децембру месецу, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату.

Кратки програм студија ФАСК предвиђа стручну праксу која ће реализовати у компанијама са којима Универзитет има потписан уговор у трајању од 90 часова.

Након завршетка овог кратког програма полазник је спреман за запослење и продуктиван рад уиндустрији филма, аудиовизуела и културе. Задатак полазника који заврше ФАСК јесте сарадња на интердисциплинарним филмским и аудиовизуелним пројектима у којима ће моћи да преузму различите одговорности у стварању и продукцији филмова, серија, игрица, фестивала. Сва знања и вештине стечена током кратког програма полазници ће користи за развој приче, предпродукцију, састављање тима те организацију снимања и постпродукцијских поступака, као и промотивне активности.

Право уписа на КП имају:

  • лица са стеченим средњим образовањем,
  • студенти,
  • лица са стеченим високим образовањем.

Од полазника се очекује познавање основа из области филма, културе и аудиовизуелног стваралаштва.


ФИЛМ, КУЛТУРА И АУДИОВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО – кратки студијски програм (60 ЕСПБ)
Број полазника: 40 Висина школарине:
  • 240.000 динара

Књига предмета

Испитни рокови

Информацију о испитима које желите да полажете достављати на имејл: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.Распоред предавања и вежби

Комплетан распоред предавања и вежби и начин одржавања наставе:

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.Распоред предмета

# Назив предмета Поље Семестар Број часова ЕСПБ
1. Историја и теорија филма и АВ - основи естетике филма Теоријско-уметнички I 40 4
2. Нарација, основи приче – сценарио Уметнички I 40 4
3. Покретна слика – визуелни опажај Уметнички I 40 4
4. Звук и тон – основе снимање и обраде звука у филму и аудиовизуелу Уметнички I 40 4
5. Основе филмске и аудиовизуелне режије Уметнички I 40 4
6. Култура: порекло, културна политика, индустрија културе Опште-образовни I 40 4
7. 3Д Анимација Стручно-апликативни I 40 4
8. Основи постпродукције слике и звука Уметнички I 40 4
9. Принципи продукције филма и аудиовизуелног стваралаштва; основи развоја копродукције Теоријско-уметнички II 40 4
10. Mенаџмент у култури, Менаџмент пројеката у кинематографији и AВ Опште-образовни II 40 4
11. Односи с јавношћу Стручно-апликативни II 40 4
12. Правни и економски принципи; Анализа пројекта и позиционирање EУ фондова Стручно-апликативни II 40 4
13. Визуелни ефекти и анимације Стручно-апликативни II 40 4
14. Стручна пракса Стручно-апликативни II 100 8
Укупно часова активне наставе: 600
Укупно ЕСПБ: 60