Мастер академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

О студијском програму

Мастер академске студије – Информационе технологије (у даљем тексту: МАС ИТ) трају три семестра. Обим студија је 90 ЕСПБ.

Након завршених МАС ИТ студент стиче академски назив „мастер инжењер информационих технологија“.

Исходи студијског програма обезбеђују студентима: оспособљавање за успешно обављање послова који захтевају владање различитим областима рачунарства, познавање и способност коришћења постојећих, као и разумевање и развој нових информационих технологија, прилагођавање специфичним захтевима различитих области људског деловања (индустрија, пољопривреда, здравство, државна управа, просвета) у којима ће своја знања примењивати, као и оспособљавање за даље стручно и научно усавршавање.
Посебан акценат је на разумевању и усвајању напредних метода у областима: анализе података, дистрибуираног рачунарства и интерактивног рачунарства, као и метода и вештина у области развоја, тестирања и испоруке софтвера и организације и управљања ИТ пројектима. Студијски програм охрабрује и иновације и предузетништво у области ИТ кроз изучавање методологија у решавању реалних проблема.


ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – једноипогодишње мастер студије (90 ЕСПБ) на српском или енглеском језику
Број буџетских места: 15
Број самофинансирајућих места: 20
Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:
  • за држављане Републике Србије 120.000 динара
  • за стране држављане: 3.000 €

Распоред предмета по семестрима и годинама студија: СРП | ENG

Изборна настава на студијском програму

Study program Book of courses (EN)

Испитни рокови

Информацију о испитима које желите да полажете достављати на имејл: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.
Распоред предавања и вежби

Комплетан распоред предавања и вежби и начин одржавања наставе:

Свака евентуална измена у распореду биће унета и одмах видљива.Распоред предмета

Табеларни преглед предмета за области специјализације по семестрима и годинама студија:

  I семестар | II семестар | друга година

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА
П Р В А  Г О Д И Н А  (I  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. ИТ Иновације и предузетништво (MИТ101) Обавезни Снежана Нестић
Изборна група из које студент бира 4 предмета
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Анализа података
1. Одабрана поглавља статистике (MИТ102) Изборни Слађана Димитријевић
2. Увод у науку о подацима (MИТ103) Изборни Ненад Филиповић, Владимир Миловановић
3. Вештачка интелигенција (MИТ104) Изборни Татјана Стојановић, Зоран Боснић*
4. Машинско учење (MИТ105) Изборни Тијана Героски, Themis Exarchos*
5. Обрада природних језика (MИТ106) Изборни Татјана Стојановић, Марко Робник-Шикоња*
6. Биоинформатика (MИТ107) Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић, Themis Exarchos*, Dimitros Fotiadis*
7. Системи за подршку одлучивању (MИТ204) Изборни Ненад Филиповић, Весна Ранковић, Themis Exarchos*
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Дистрибуирано рачунарство
1. Интернет ствари (MИТ110) Изборни Владимир Цвјетковић, Dimitrios Fotiadis*
2. DATAFLOW рачунари и њихова примена (MИТ210) Изборни Ненад Филиповић, Вељко Милутиновић
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Интерактивно рачунарство
1. 3Д рачунарска графика (MИТ113) Изборни Бобан Стојановић, Адриан Ђура**
2. Програмирање мобилних апликација (MИТ114) Изборни Ненад Грујовић, Вукашин Славковић
3. Пројектовање корисничког доживљаја (MИТ215) Изборни Ана Капларевић-Малишић, Татјана Атанасијевић**
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Организација и управљање пројектима
1. Електронска трговина (MИТ108) Изборни Зоран Калинић
2. Управљање ИТ пројектима (MИТ109) Изборни Ненад Стефановић
3. Управљање квалитетом софтвера (MИТ209) Изборни Марија Благојевић
П Р В А  Г О Д И Н А  (II  С Е М Е С Т А Р)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Енглески језик у ИТ (MИТ201) Обавезни Неда Видановић Милетић
Изборна група из које студент бира 4 предмета
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Анализа података
1. Веб мајнинг (MИТ111) Изборни Марија Благојевић
2. Дубоко учење (MИТ202) Изборни Бранко Арсић, Милош Радовић**
3. Биолошки инспирисано рачунарство (MИТ203) Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић
4. Интелигентни информациони системи (MИТ205) Изборни Ненад Стефановић, Владимир Ранковић
5. Обрада слика (MИТ206) Изборни Ненад Филиповић, Гордана Јовичић
6. Анализа мултимедијалних података (MИТ208) Изборни Владимир Младеновић
7. Заштита рачунарских система (MИТ212) Изборни Марјан Милошевић, Срђан Атанасијевић**
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Дистрибуирано рачунарство
1. Рачунарство у облаку (MИТ211) Изборни Милош Ивановић, Златан Цар*, Никола Вујић**
2. Обрада великих количина података (MИТ112) Изборни Ана Капларевић-Малишић, Dimitrios Fotiadis*
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Интерактивно рачунарство
1. Интеракција човек-рачунар (MИТ213) Изборни Ђорђе Дамњановић, Татјана Атанасијевић**
2. Системи виртуалне реалности (MИТ214) Изборни Ненад Филиповић, Велибор Исаиловић
ОБЛАСТ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ: Организација и управљање пројектима
1. Софтверско инжењерство (MИТ207) Изборни Бобан Стојановић, Владан Атанасијевић**
Д Р У Г А  Г О Д И Н А  (З А В Р Ш Н А  Г О Д И Н А)
# НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС НАСТАВНИК/НАСТАВНИЦИ
1. Студијски истраживачки рад (МИТ301) Обавезни Сви наставници на студијском програму
2. Стручна пракса (МИТ302) Обавезни /
3. Мастер рад (МИТ303) Обавезни Сви наставници на студијском програму

Легенда: * Гостујући професор  ** Предавач из привреде

Одбрана мастер рада

Заказивање одбране мастер рада Јелене Живковић (18.07.2024.)
Заказивање одбране мастер рада Саре Вујичић (06.06.2024.)
Заказивање одбране мастер рада Дејана Ђелића (26.04.2024.)
Заказивање одбране мастер рада Душице Томовић (31.01.2024.)
Заказивање одбране мастер рада Дарка Цветковића (15.12.2023.)
Заказивање одбране мастер рада Ивана Живића (22.05.2023.)
Заказивање одбране мастер рада Јелене Глишић (29.12.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Александра Атанасијевића (29.12.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Марка Илића (18.11.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Јоване Радовановић (18.11.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Невене Марковић (02.03.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Милоша Михајловића (02.03.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Невене Марковић (09.02.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Милоша Михајловића (09.02.2022.)
Заказивање одбране мастер рада Анђеле Благојевић (30.12.2021.)
Заказивање одбране мастер рада Милице Јовановић (09.12.2021.)