Master akademske studije - RAZVOJ KOMPJUTERSKIH IGARA

O studijskom programu

Master akademske studije - Razvoj kompjuterskih igara (u daljem tekstu: MAS RKI) traju tri semestara. Obim studija je 90 ESPB.

Nakon završenih MAS RKI student stiče akademski naziv „master razvoja kompjuterskih igara“.

Ciljevi studijskog programa su detaljno opisani u okviru Standarda 3 dokumentacije za akreditaciju.

Ishodi studijskog programa obezbeđuju studentima: osposobljavanje za uspešno obavljanje poslova koji zahtevaju vladanje različitim oblastima razvoja kompjuterskih igara, poznavanje i sposobnost korišćenja postojećih, kao i razumevanje i razvoj novih softverskih i hardverskih alata, prilagođavanje specifičnim zahtevima različitih segmenata kreativnih industrija u kojima će svoja znanja i veštine primenjivati, kao i osposobljavanje za dalje stručno i umetničko usavršavanje.
Poseban akcenat je na razumevanju i usvajanju naprednih metoda u oblastima: trodimenzionalnog modelovanja, animacije, postupcima manipulacije digitalnim zvukom/muzikom, interaktivnog računarstva, kao i metoda i veština u oblasti razvoja, testiranja i produkcije, kao i organizacije i upravljanja razvojnim projektima kreiranja i distribucije kompjuterskih igara. Studijski program ohrabruje i inovacije i preduzetništvo u oblasti osnivanja i rukovođenja kreativnog studija kroz izučavanje metodologija i rešavanje realnih problema u poslovanju.


RAZVOJ KOMPJUTERSKIH IGARA - jednoipogodišnje master studije (90 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku
Broj budžetskih mesta: 15
Broj samofinansirajućih mesta: 20
Visina školarine za samofinansirajuće studente je:
  • za državljane Republike Srbije 170.000 dinara
  • za strane državljane: 3.000 €

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Study program Book of courses (EN)

Ispitni rokovi

Informaciju o ispitima koje želite da polažete dostavljati na imejl: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.
Raspored predavanja i vežbi

Kompletan raspored predavanja i vežbi i način održavanja nastave:

Svaka eventualna izmena u rasporedu biće uneta i odmah vidljiva.Raspored predmeta

Tabelarni pregled predmeta po semestrima i godinama studija:

  I semestar | II semestar | druga godina

RASPORED PREDMETA
P R V A  G O D I N A  (I  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Naratološki i semiološki modeli i kompjuterske igre (RKI-01) Obavezni Dragan B. Bošković, Marija V. Lojanica, Nikola M. Bubanja, Časlav Nikolić
2. Softverska okruženja za razvoj kompjuterskih igara 1 (RKI-02) Obavezni Dalibor D. Nikolić, Adrian Đura**
3. Digitalna animacija (RKI-03) Obavezni Marina Ilić
4. Principi zvuka i muzike u kompjuterskim igrama 1 (RKI-04) Obavezni Zoran Komadina, Kristina Marković**
5. 3D modelovanje (RKI-05) Obavezni Jelena V. Atanasijević, Igor Saveljić
6. Elementi vizuelnog koncepta (RKI-06) Obavezni Marina Ilić, Igor Saveljić
P R V A  G O D I N A  (II  S E M E S T A R)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Engleski jezik u IT (RKI-07) Obavezni Neda Vidanović Miletić
2. Estetika modaliteta kreativnog mišljenja (RKI-08) Obavezni Vladimir Mako
Izborna grupa iz koje student bira 2 predmeta
1. Vizuelno programiranje (RKI-09) Izborni Miljan Milošević, Petia Radeva*, Mihail Panagopoulos*
2. Projektovanje korisničkog doživljaja (RKI-10) Izborni Ana M. Kaplarević-Mališić, Dalibor Nikolić, Tatjana Atanasijević**
3. 3D računarska grafika (RKI-11) Izborni Nenad Filipović, Irena Galić*, Danilo Babin**
4. Softverska okruženja za razvoj kompjuterskih igara 2 (RKI-12) Izborni Miljan Milošević, Igor Saveljić
5. Sistemi virtualne realnosti (RKI-13) Izborni Nenad Filipović, Zlatan Car*, Atanas Hristo**
6. Programiranje mobilnih aplikacija (RKI-14) Izborni Nenad Grujović, Vukašin Slavković
Izborna grupa iz koje student bira 1 predmet
1. Karakter animacija (RKI-15) Izborni Marina Ilić
2. Principi zvuka i muzike u kompjuterskim igrama 2 (RKI-16) Izborni Zoran Komadina, Kristina Marković**
3. Interrelacije digitalne slike (RKI-22) Izborni Branimir Karanović, Nemanja S. Lazarević
Izborna grupa iz koje student bira 1 predmet
1. Upravljanje poslovanjem (RKI-17) Izborni Marija D. Gačić, Srđan Atanasijević**, Nataša Vujnović Sedlar**
2. Kompjuterske igre i pravo (RKI-18) Izborni Sonja Lučić
D R U G A  G O D I N A  (Z A V R Š N A  G O D I N A)
# NAZIV PREDMETA STATUS NASTAVNIK/NASTAVNICI
1. Studijski istraživački rad (RKI-19) Obavezni Svi nastavnici na studijskom programu
2. Stručna praksa (RKI-20) Obavezni /
3. Master rad (RKI-21) Obavezni Svi nastavnici na studijskom programu

Legenda: * Gostujući profesor  ** Predavač iz privrede