Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu - zaposleni


Funkcija / Centar Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal
(370-270)
E-pošta
(@kg.ac.rs)
Upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu dr Miloš Đuran, akademik milos.djuran@pmf.kg.ac.rs
Sekretar Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu Lela Vujošević 639-3010 centar.sanu
lela.vujosevic