Doktorske akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  AF - EF - FIN - FMG - FMN - FPN - PF - PMF - FTN - PFU - FILUM - HIT - ZSP

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Agronomski fakultet u Čačku
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Agronomija Doktor biotehničkih nauka 3 180
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Ekonomija Doktor nauka - ekonomske nauke 3 180
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Mašinsko inženjerstvo Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo 3 180
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Doktor nauka - industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment 3 180
Elektrotehnika i računarstvo Doktor nauka – Elektrotehnika i računarstvo 3 180
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Mašinsko inženjerstvo Doktor nauka - mašinsko inženjerstvo 3 180
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Medicinske nauke Doktor medicinskih nauka 3 180
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Metodika nastave Doktor nauka - metodika nastave 3 180
Pravni fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Pravo Doktor nauka - pravne nauke 3 180
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Biologija Doktor nauka - biološke nauke 3 180
Institut za fiziku
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Fizika Doktor nauka - fizičke nauke 3 180
Institut za hemiju
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Hemija Doktor nauka - hemijske nauke - organska hemija
Doktor nauka - hemijske nauke - neorganska hemija
Doktor nauka - hemijske nauke - analitička hemija
Doktor nauka - hemijske nauke - biohemija
3 180
Institut za matematiku i informatiku
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Matematika Doktor nauka - matematičke nauke 3 180
Računarske nauke Doktor nauka - računarske nauke 3 180
Doktorska škola matematike Doktor nauka (škola matematike) 3 180
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo 3 180
Mehatronika Doktor nauka - mehatronika 3 180
Inženjerski menadžment Doktor nauka – industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment 3 180
Informacione tehnologije Doktor nauka – informacione tehnologije 3 180
Pedagoški fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Metodika razredne nastave Doktor nauka - metodika razredne nastave 3 180
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Odsek za filologiju
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Srpski jezik i književnost Doktor nauka - filološke nauke 3 180
Filologija (jezik i književnost) Doktor nauka - filološke nauke 3 180
Odsek za muzičku umetnost
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Izvođačke umetnosti - Harmonika Doktor umetnosti - muzička umetnost 3 180
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Menadžment u hotelijerstvu i turizmu Doktor nauka - menadžment i biznis 3 180
Zajednički studijski programi
Fakultet inženjerskih nauka i Fakultet medicinskih nauka
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Bioinženjering Doktor nauka – Biomedicinsko inženjerstvo 3 180
Fakultet medicinskih nauka i Ekonomski fakultet
Naziv studijskog programa Naučni naziv Trajanje u godinama ESPB
Menadžment zdravstvenog sistema Doktor medicinskih nauka - menadžment zdravstvenog sistema 3 180