Извештаји за оцену и одбрану урађених ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

    Након спроведене процедуре прописане чланом 18. Пословника о раду Стручних већа, Факултет на коме се брани докторска дисертација дужан је да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени докторске дисертације учини доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници факултета и у штампаном облику у библиотеци факултета, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на надлежном органу, као и до одбране дисертације, у складу са чланом 30. став 8. Закона о високом образовању Републике Србије и чланом 48. став 5. Статута Универзитета у Крагујевцу.


Агрономски факултет, Чачак
Економски факултет, Крагујевац
Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
Факултет медицинских наука, Крагујевац
Факултет педагошких наука, Јагодина
Правни факултет, Крагујевац
Природно-математички факултет, Крагујевац - Хемија
Природно-математички факултет, Крагујевац - Математика и Информатика
Природно-математички факултет, Крагујевац - Физика
Природно-математички факултет, Крагујевац - Биологија и Екологија
Факултет техничких наука, Чачак
Педагошки факултет, Ужице
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац - Одсек за примењене уметности
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац - Одсек за филологију
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац - Одсек за музичку уметност
Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања