Центар за доживотно учење

Центар за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу основан је 17. јуна 2010. године у оквиру TEMPUS пројекта "Development of Lifelong Learning Framework in Serbia" чији је носилац Универзитет у Крагујевцу.

Центар за доживотно учење ради на стварању организационих и институционалних услова за укључивање Универзитета у Крагујевцу у област доживотног учења (Lifelong Learning), као и на умрежавању Центра са осталим универзитетским центарима за доживотно учење у Србији.

Будући да учење током читавог живота представља један од приоритета у друштву знања и у економији заснованој на знању, потребно је отворити образовање према најширој популацији како би се што боље одговорило на изазове који настају у процесу глобализације. Између осталог, Центар има задатак да оствари партнерство између свих релевантних стејкхолдера: државе и њених органа, предузећа, локалних заједница, образовних институција. Организовањем округлих столова, конференција и сличних манифестација, Центар за доживотно учење Универзитета у Крагујевцу отвара социјални дијалог, а истраживањем потреба послодаваца за новим знањима и вештинама на тржишту рада, организовањем курсева, радионица и обука директно покреће појединце ка сталном усавршавању и стицању нових применљивих знања.


Управник: др Марко Славковић, Економски факултет у Крагујевцу
Адреса: Економски факултет у Крагујевцу
E-mail: cdu@kg.ac.rs


Oдлуке:
Одлука о разрешењу управника Центра др Верице Бабић (24.07.2018.)
Одлука о одређивању управника Центра др Марка Славковића (24.07.2018.)