Javne nabavke / Nabavke po međunarodnim projektima


2020 | 2019 | ARHIVA


 JN 3/20    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja po partijama
 
 Datum 30.06.2020. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/20
 Datum 30.06.2020. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/20
 Datum 06.07.2020. Datum    Dokument Izmena konkursne dokumentacije 3/20
 Datum 06.07.2020. Datum    Dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava 3/20
 Datum 06.07.2020. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 3/20
 Datum 07.07.2020. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 3/20
 Datum 10.07.2020. Datum    Dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 3/20
 Datum 17.07.2020. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 3/20


 JN 2/20    Javna nabavka male vrednosti dobara
Materijal za saobraćaj - gorivo (sve vrste goriva)
 
 Datum 29.06.2020. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/20
 Datum 29.06.2020. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/20
 Datum 09.07.2020. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 2/20
 Datum 03.08.2020. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2/20


 JN 1/20    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 06.04.2020. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/20
 Datum 06.04.2020. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/20
 Datum 24.04.2020. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/20
 Datum 12.05.2020. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/20


 JN 8/19    Javna nabavka male vrednosti
Energetska dobra - isporuka električne energije
 
 Datum 22.11.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 8/19
 Datum 22.11.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 8/19
 Datum 25.11.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o produženju roka 8/19
 Datum 25.11.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 8/19
 Datum 25.11.2019. Datum    Dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 8/19
 Datum 27.11.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 8/19
 Datum 06.12.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 8/19


 JN 7/19    Javna nabavka male vrednosti usluga
Osiguranje imovine i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za 2020. godinu
 
 Datum 03.12.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 7/19
 Datum 03.12.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 7/19
 Datum 13.12.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 7/19
 Datum 30.12.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7/19


 JN 6/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Računarska i komunikaciona oprema ( Razna računarska oprema)
 
 Datum 04.11.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 6/19
 Datum 04.11.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 6/19
 Datum 06.11.2019. Datum    Dokument Izmene i dopune konkursne dokumentacije 6/19
 Datum 06.11.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 6/19
 Datum 06.11.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 6/19
 Datum 20.11.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 6/19
 Datum 21.11.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6/19


 JN 5/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Materijal za saobraćaj – gorivo (sve vrste goriva)
 
 Datum 08.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 5/19
 Datum 08.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 5/19
 Datum 16.07.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 5/19
 Datum 05.08.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5/19


 JN 4/19    Javna nabavka male vrednosti usluga
Usluge štampanja po partijama
 
 Datum 12.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 4/19
 Datum 12.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 4/19
 Datum 23.07.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 4/19


 JN 3/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Materijal za saobraćaj – gorivo (sve vrste goriva)
 
 Datum 21.06.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 3/19
 Datum 21.06.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 3/19
 Datum 03.07.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 3/19


 JN 2/19    Javna nabavka male vrednosti dobara
Administrativni materijal (kancelarijski potrošni materijal)
 
 Datum 06.06.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 2/19
 Datum 06.06.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 2/19
 Datum 20.06.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 2/19


 JN 1/19    Javna nabavka male vrednosti usluga
Ugostiteljske usluge (ketering)
 
 Datum 20.03.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/19
 Datum 20.03.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/19
 Datum 03.04.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/19
 Datum 15.04.2019. Datum    Dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1/19ARHIVA


2019 | 2018 | ARHIVA


 Erazmus+    Nabavka opreme za potrebe projekta
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, DEMUSIS
Nabavku sprovodi Univerzitet umetnosti u Beogradu

 
 Datum 01.07.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 01.07.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 7 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 11 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 12 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 18 Erazmus+ 598825 DEMUSIS
 Datum 22.08.2019. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka - partija 19 Erazmus+ 598825 DEMUSIS


 Erazmus+     Nabavka laboratorijske opreme i opreme za obrazovne potrebe
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ARTREM
 
 Datum 28.02.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 01-4/19
 Datum 28.02.2019. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 01-4/19


 Erazmus+     Nabavka usluge revizije
U okviru realizacije Erazmus+ projekta broj 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, IF4TM
 
 Datum 17.01.2019. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda Erazmus+ 561655 IF4TM
 Datum 04.02.2019. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Erazmus+ 561655 IF4TM


 Erazmus+     Objedinjena nabavka dobara na projektu ERAZMUS+ KA2 DUALEDU - računarska oprema, softveri i laboratorijska oprema
Broj nabavke: ERAZMUS+ H. 7.1+7.2 DUALEDU - 2018
 
 Datum 31.10.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Datum 31.10.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija
 Datum 07.11.2018. Datum    Dokument Pitanja i odgovori za partiju 4D
 Datum 07.11.2018. Datum    Dokument Izmene konkursne dokumentacije za partije 4D i 4E
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 1: A,B,D,E, i G
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 2
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 3
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 4: A,C,D,E,F,G i obustava postupka B
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluke o dodeli ugovora Partija 5: A i B
 Datum 30.11.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora Partija 6


 Erazmus+ 1/18    Objedinjena nabavka opreme za potrebe partnera na ERAZMUS+ projektu IF4TM
Broj nabavke: ERAZMUS+ 1/2018
 
 Datum 10.08.2018. Datum    Dokument Poziv za podnošenje ponuda 1/18
 Datum 10.08.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija 1/18
 Datum 13.08.2018. Datum    Dokument Izmena konkursne dokumentacije 1/18
 Datum 13.08.2018. Datum    Dokument Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) 1/18
 Datum 24.08.2018. Datum    Dokument Pojašnjenje br.1 1/18
 Datum 20.09.2018. Datum    Dokument Odluka o dodeli ugovora 1/18
 Datum 20.09.2018. Datum    Dokument Odluka o obustavi postupka 1/18ARHIVA