Kancelarija za poslovnu podršku

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu osnovana je aprila 2014. godine u okviru Tempus projekta WBCInno (530213-TEMPUS-1-2012-RS-JPHES), sa ciljem da se istraživački i inovativni potencijal univerziteta učini dostupnim poslovnom okruženju i da se podrži razvoj ideja istraživača i studenata. Kancelarija svoje aktivnosti realizuje u okviru Kooperativnog trening centra Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem na Fakultetu inženjerskih nauka.

Osim mapiranja potencijala univerziteta i njegovog predstavljanja u okviru Kataloga istraživačkog i inovativnog potencijala (štampani i online), osoblje Kancelarije je uključeno u razvoj i održavanje kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama za prikupljanje i razvoj ideja i preduzetničkih poduhvata u univerzitetskom okruženju.

Kroz razvoj partnerstva sa organizacijama za podršku inovacijama (biznis inkubatori, inovacioni centri, naučno tehnološki parkovi, investitori) Kancelarija podržava najbolje ideje u njihovom putu ka tržištu, naročito kroz organizaciju Takmičenja za najbolju studentsku ideju.

Delatnosti Kancelarije:

  • Prikupljanje podataka o istraživačkom i inovacionom potencijalu Univerziteta
  • Promovisanje univerzitetskih istraživanja i usluga korišćenjem i ažuriranjem Kataloga istraživačkog i inovativnog potencijala Univerziteta
  • Obezbeđivanje jedinstvenog pristupa univerzitetskim resursima, opremi, obukama, rezultatima istraživanja, patentima i licencama koje se nude poslovnom okruženju
  • Uspostavljanje javno-privatnog partnerstva i promocija modernizovanih usluga Univerziteta
  • Razvoj partnerstva sa preduzećima i povezivanje istraživača i studenata sa poslovnim partnerima
  • Pružanje podrške i učvršćivanje veza sa poslovnim inkubatorima i naučno-tehnološkim parkovima
  • Organizacija takmičenja za najbolju studentsku ideju
  • Održavanje platforme za upravljanje inovacijama
  • Zajedničko učešće na tržištu sa ostalim jedinicama koje se bave transferom znanja i tehnologija
  • Učešće u procesu unapređenja univerzitetskih regulatornih dokumenata i procedura

Kancelarija za poslovnu podršku brošura - srpski

Kancelarija za poslovnu podršku brošura - engleski


Takmičenje za najbolju studentsku ideju na Univerzitetu u Kragujevcu


Upravnik:
Prof. dr Vesna Mandić,
Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Adresa:
Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac
Objekat A-P-31
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel/faks:
+381 (0)34 501 201

E-pošta:
bsokg@kg.ac.rs

Internet stranica:
www.bsokg.kg.ac.rs