Komisija za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

Misija Univerziteta u Kragujevcu

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje, zasnovano na znanju, osnov razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka i unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Univerziteta jeste da kroz obrazovanje, naučno–istraživački rad i učešće u razvoju društvene zajednice, omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština. Da bi ostvario svoju misiju, Univerzitet je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja.

Relevantni Propisi i dokumenti

Komisija za obezbeđenje kvaliteta

U okviru redovnih aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za obezbeđenje kvaliteta razmatra i pojedinačne primedbe i/ili sugestije nastavnika, saradnika i studenata, koje se tiču kvaliteta svih aktivnosti na Univerzitetu, a posebno kvaliteta nastavnog procesa. Zato komisija za obezbeđenje kvaliteta poziva sve studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje Univerziteta u Kragujevcu da joj upute informacije (putem e-mejla ili poštom) o lošem kvalitetu pojedinih aktivnosti na Univerzitetu koje su opazili. Komisija će sve informacije detaljno proučiti, isplanirati i preduzeti korektivne mere, kako bi se kvalitet tih aktivnosti poboljšao.


dr Milan Kostić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
- predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

dr Olivera Milovanović, docent Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
- zamenik predsednika Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu:

dr Pavle Mašković, vanredni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku
dr Danijela Tadić, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Branko Radičević, docent Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Branko Ilić, docent Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
dr Slavko Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
dr Slavko Radenković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
dr Jasmina Vesić Vasović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
dr Jelena Stamatović, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta u Užicu
dr Darko Hinić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
mr Violeta Šarenac, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
dr Miljan Leković, docent Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Dejana Stevanović, student Pedagoškog fakulteta u Užicu
Sofija Jeremić, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
Milica Vlašković, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
Biljana Gužvić, Stručna služba Sekretarijata Univerziteta u Kragujevcu


Odluke:
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije (23.02.2017.)
Odluka o izboru i razrešenju člana Komisije (25.01.2018.)
Odluka o izboru člana Komisije (29.03.2018.)
Odluka o razrešenju predsednika i zamenika predsednika Komisije (02.10.2018.)
Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Komisije (02.10.2018.)
Odluka o izboru člana Komisije (28.02.2019.)
Odluka o izboru člana Komisije (27.06.2019.)
Odluka o razrešenju člana Komisije (27.09.2019.)
Odluka o izboru člana Komisije (27.09.2019.)
Odluka o izboru člana Komisije (26.12.2019.)
Odluke o izboru i prestanku mandata predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije (27.02.2020.)
Odluka o prestanku mandata članova Komisije (28.05.2020.)
Odluka o izboru članova Komisije (28.05.2020.)