Komisija za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

Misija Univerziteta u Kragujevcu

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje, zasnovano na znanju, osnov razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka i unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Univerziteta jeste da kroz obrazovanje, naučno–istraživački rad i učešće u razvoju društvene zajednice, omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština. Da bi ostvario svoju misiju, Univerzitet je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja.

Relevantni propisi i dokumenti | Izveštaji o samovrednovanju

Komisija za obezbeđenje kvaliteta

U okviru redovnih aktivnosti na obezbeđenju kvaliteta na Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za obezbeđenje kvaliteta razmatra i pojedinačne primedbe i/ili sugestije nastavnika, saradnika i studenata, koje se tiču kvaliteta svih aktivnosti na Univerzitetu, a posebno kvaliteta nastavnog procesa. Zato komisija za obezbeđenje kvaliteta poziva sve studente, nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje Univerziteta u Kragujevcu da joj upute informacije (putem e-mejla ili poštom) o lošem kvalitetu pojedinih aktivnosti na Univerzitetu koje su opazili. Komisija će sve informacije detaljno proučiti, isplanirati i preduzeti korektivne mere, kako bi se kvalitet tih aktivnosti poboljšao.


1. dr Olivera Milovanović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
- predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

2. dr Nemanja Pantić, docent Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
- zamenik predsednika Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu

Članovi Komisije za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Kragujevcu:

3. dr Pavle Mašković, redovni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku
4. dr Milan Stamenković, docent Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
5. dr Danijela Tadić, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
6. dr Nebojša Zdravković, vanredni profesor Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
7. dr Branko Ilić, docent Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
8. dr Slavko Đorđević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
9. dr Sanja Janićević, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
10. dr Vesna Ružičić, docent Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
11. dr Marina Semiz, docent Pedagoškog fakulteta u Užicu
12. dr Darko Hinić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Odsek za filologiju
13. Sanja Pantović, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Odsek za muzičku umetnost
14. Mihailo Cveković, student Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
15. Jelena Đalović, student Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini
16. David Milivojević, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu
17. Biljana Gužvić, Stručna služba Sekretarijata Univerziteta u Kragujevcu


Odluke:
Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije (24.02.2023.)
Odluka o prestanku mandata predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije (24.02.2023.)