Kreativni centar

Kreativni centar Univerziteta u Kragujevcu osnovan je marta 2017. godine u okviru Erazmus+ projekta IF4TM (561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP).

Osnovna misija Kreativnog centra je da doprinese razvoju kreativnosti i preduzetničkih veština studenata, istraživača i učenika, razvoju ideja i inovacija, da pruži podršku korisnicima Centra u pokretanju sopstvenog posla kroz osnivanje start-up preduzeća kao i osnivanju spin-off kompanija za komercijalizaciju istraživačkih rezultata.

Osnovni ciljevi Kreativnog centra su:

 • Razviti kreativno razmišljanje i preduzetničke veštine kod mladih
 • Pružiti podršku studentima i istraživačima u razvoju poslovnih i istraživačkih ideja
 • Podsticati društveno odgovorno i preduzetničko angažovanje u okviru akademskog sektora
 • Obezbediti kolaborativno i multidisciplinarno okruženje za timski rad studenata, istraživača i učesnika u razvoju ideja, kao i kroz pristup modernoj opremi za validaciju ideja i razvoj prototipova
 • Organizovati volonterske programe
 • Doprineti povećanju zapošljivosti svršenih studenata

Osnovne delatnosti Kreativnog centra su:

 • Organizacija programa obuka za razvoj kreativnog razmišljanja i sticanje preduzetničkih veština kod studenata, istraživača i učenika
 • Organizacija i promocija volonterskih programa
 • Organizacija kampanja Otvorenih inovacija u saradnji sa preduzećima
 • Organizacija Takmičenja za najbolju studentsku ideju
 • Savetodavna podrška korisnicima Centra u razvoju ideja i njihovoj validaciji
 • Pomoć studentima i učenicima u korišćenju opreme i softvera u prototipskoj radionici Centra
 • Podrška studentima i istraživačima u pokretanju sopstvenog posla kroz osnivanje start-up preduzeća
 • Podrška istraživačima u osnivanju spin-off kompanija za komercijalizaciju istraživačkih rezultata

Upravnik:
Prof. dr Vesna Mandić
Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Adresa:
Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac
Objekat A-I-18
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija